Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydeniz H., "Gelenek ve Modernite Çatısması Ekseninde Din-Siyaset Iliskisi: Seyyid Hüseyin Nasr'ın Görüsleri Üzerine Elestirel Bir Inceleme", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.15, ss.49-80, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydeniz H., "Fahreddin Râzî'ye Göre Dinin Anlasılmasında Aklın ve Aklî Ilimlerin Rolü", Bilimname Düsünce PLatformu, cilt.1, ss.71-97, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydeniz H., "Dinî Semboller, Sembolün Anlam Kaybı ve Etkilerine Gelenekselci Bir Yaklasım: René Guénon Örnegi", EKEV Akademi Dergisi, ss.75-90, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydeniz H., "Yabancılasma ve Günah Kavramlarına Genel Bir Bakıs ve Bu Kavramların Paul Tillich Düsüncesindeki Yeri ve Önemi", EKEV Akademi Dergisi, ss.299-316, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydeniz H., "Engels'in Materyalizmi ve Din Elestirisi", Atatürk Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, ss.63-89, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydeniz H., "Din Sanat Iliskisi ve Bunun Somut Bir Yansıması Olarak Mevlevî Semâ Âyini", Atatürk Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, ss.35-51, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydeniz H., "M. Semsettin Günaltay'a Göre Müslüman Dünyanın Aydın Krizi", Bir Aydın Profili - Şemsettin Günaltay , ERZİNCAN, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2015, ss.21-56
Aydeniz H., "Din-Sanat Iliskisine Gelenekselci Bir Yaklasım: Seyyid Hüseyin Nasr Örnegi", Islam ve Sanat - Tartısmalı Ilmi Toplantı, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, ss.181-204
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aydeniz H., "Fahreddin er-Râzî Düsüncesinde Ilâhî Adalet", Elis Yayınları, ANKARA, 2016 (Link)
Aydeniz H., "Teist Varolusçularda Iman-Ahlâk Iliskisi (Kierkegaard, Jaspers, G. Marcel) - Yayınlanmıs Doktora Tezi", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2012 (Link)
Aydeniz H., "Giriş", Dinî Çogluculuk: John Hick'in Düsünceleri Etrafında Tartısmalar (Derleme-Çeviri Kitap, Ruhattin Yazoğlu ile Birlikte), Ruhattin Yazoğlu, Hüsnü Aydeniz, Ed., İz Yayıncılık, İstanbul, ss.7-26, 2006
DİĞER YAYINLAR
Aydeniz H., "Fahruddin er-Râzî, Kitabu'n-Nefs ve'r-Rûh ve Şerhu Kuvahuma (Çeviri Kitap)", Diger, ss.190, 2019
Aydeniz H., "Mahmoud M Ayoub, "İslam Düşüncesinde Kötülük Sorunu" (Çeviri Makale), Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Ek-i, der. Recep Alpyağıl, İz Yayınları, İstanbul, 2016, ss. 1050-1075.", Diger, ss.1050-1075, 2016
Aydeniz H., "Din - Ahlâk Okumaları (Derleme-Çeviri Kitap, Fatih Topaloğlu ile Birlikte)", Diger, ss.208, 2016
Aydeniz H., "Din - Bilim Okumaları (Derleme-Çeviri Kitap, Fatih Topaloğlu ile Birlikte)", Diger, ss.250, 2015
Aydeniz H., "Dinde Hakikat: Dinlerin Çoklugu ve Hakikatin Birligi (Din Felsefesi Ile Ilgili Bir Deneme) (Çeviri Kitap-Ruhattin Yazoğlu ile Birlikte)", Diger, ss.178, 2014
Aydeniz H., "Dinî Çogluculuk: John Hick'in Düsünceleri Etrafında Tartısmalar (Derleme-Çeviri Kitap, Ruhattin Yazoğlu ile Birlikte)", Diger, ss.198, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi