Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezgin A. , Erem Kaya T., Külekçi M., Kumbasaroğlu H., "Factors affecting the adoption of agricultural innovations in Erzurum Province, Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.3, pp.777-782, 2011
Erem Kaya T., Sezgin A. , Kumbasaroğlu H., Külekçi M., "Determining the Meat Consumption Habits in Erzurum Province and the Factors Affecting the Case", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10(8), pp.959-964, 2011
Erem Kaya T., Sezgin A. , Atsan T., Kumbasaroğlu H., "Factors influencing agricultural extension staff effectiveness in public institutions in Erzurum, Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.18, pp.4106-4109, 2010
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, pp.194-204, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.1-10, 2011
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerde Yonca, Korunga, Fiğ ve Çayır’ın Üretim Maliyeti", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (E.A:Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), cilt.4, ss.91-102, 2011
Sezgin A. , Erem Kaya T., Külekçi M., Kumbasaroğlu H., "Dünyada ve Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Dıs Ticaretindeki Gelişmeler", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.28-33, 2010
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerde Patates, Şeker Pancarı ve Ayçiçeğinin Üretim Maliyeti", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.15-24, 2010
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerde Buğday, Arpa ve Çavdar’ın Üretim Maliyeti", Turkish Journal of Agricultural Economics, cilt.16, ss.7-17, 2010
İkikat Tümer E., Kumbasaroğlu H., "Tokat İli Turhal İlçesinde Hayvan Sigortası Yaptıran ve Yaptırmayan İşletmelerde İnek Sütü Maliyetlerinin Hesaplanması", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.187-194, 2008
İkikat Tümer E., Kumbasaroğlu H., "Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ortağı Olan Ve Olmayan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durum Analizi", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.9-18, 2008
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Parçalılık Durumuna Göre Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.49-58, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erem Kaya T., Sezgin A. , Kumbasaroğlu H., "Erzurum İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesine Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.1089-
Dağdemir V., Saklica A., Kumbasaroğlu H., "Türkiye Broiler (Etlik Piliç) Sektörünün Durumu ve Sektörün AB ile Karşılaştırılması", Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.12-
Külekçi M., Kumbasaroğlu H., Aksoy A., "Türkiye’nin Irak ve Suriye ile Olan Su Sorunu", Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.395-
Dağdemir V., Kumbasaroğlu H., Saklica A., "AB ve Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları", Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.90-
Dağdemir V., Kumbasaroğlu H., Yavuz F., "Çoruh Havzasındaki Tarım İşletmelerinin Yıllık Gelirlerini Etkileyen Çiftçi ve Tarım İşletmesi Özelliklerinin Ekonometrik Bir Analizi", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, - , cilt.1, ss.201-
Karagölge C., Külekçi M., Kumbasaroğlu H., "Türk Tarımında Girdi Kullanım Düzeyindeki Değişimin Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2004, cilt.1, ss.249-254
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kumbasaroğlu H., "Makro Ekonomi Kavramları", Genel Ekonomi, Yavuz F., Ed., Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, ERZURUM, ss.111-120, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi