Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezgin A. , Erem Kaya T., Külekçi M., Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., Saklica A., et al., "Factors affecting the adoption of agricultural innovations in Erzurum Province, Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.3, pp.777-782, 2011
Erem Kaya T., Sezgin A. , Kumbasaroğlu H., Külekçi M., "Determining the Meat Consumption Habits in Erzurum Province and the Factors Affecting the Case", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10(8), pp.959-964, 2011
Erem Kaya T., Sezgin A. , Atsan T., Kumbasaroğlu H., "Factors influencing agricultural extension staff effectiveness in public institutions in Erzurum, Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.18, pp.4106-4109, 2010
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, pp.194-204, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.1-10, 2011
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerde Yonca, Korunga, Fiğ ve Çayır’ın Üretim Maliyeti", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (E.A:Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), cilt.4, ss.91-102, 2011
Sezgin A. , Erem Kaya T., Külekçi M., Kumbasaroğlu H., "Dünyada ve Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Dıs Ticaretindeki Gelişmeler", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.28-33, 2010
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerde Patates, Şeker Pancarı ve Ayçiçeğinin Üretim Maliyeti", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.15-24, 2010
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerde Buğday, Arpa ve Çavdar’ın Üretim Maliyeti", Turkish Journal of Agricultural Economics, cilt.16, ss.7-17, 2010
İkikat Tümer E., Kumbasaroğlu H., "Tokat İli Turhal İlçesinde Hayvan Sigortası Yaptıran ve Yaptırmayan İşletmelerde İnek Sütü Maliyetlerinin Hesaplanması", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.187-194, 2008
İkikat Tümer E., Kumbasaroğlu H., "Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ortağı Olan Ve Olmayan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durum Analizi", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.9-18, 2008
Kumbasaroğlu H., Dağdemir V., "Erzurum Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Parçalılık Durumuna Göre Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.49-58, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erem Kaya T., Sezgin A. , Kumbasaroğlu H., "Erzurum İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesine Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.1089-
Karagölge C., Külekçi M., Kumbasaroğlu H., "Türk Tarımında Girdi Kullanım Düzeyindeki Değişimin Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, - , cilt.1, ss.249-
Külekçi M., Kumbasaroğlu H., Aksoy A., "Türkiye’nin Irak ve Suriye ile Olan Su Sorunu", Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.395-
Dağdemir V., Kumbasaroğlu H., Saklica A., "AB ve Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları", Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.90-
Dağdemir V., Kumbasaroğlu H., Yavuz F., "Çoruh Havzasındaki Tarım İşletmelerinin Yıllık Gelirlerini Etkileyen Çiftçi ve Tarım İşletmesi Özelliklerinin Ekonometrik Bir Analizi", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, - , cilt.1, ss.201-
Dağdemir V., Saklica A., Kumbasaroğlu H., "Türkiye Broiler (Etlik Piliç) Sektörünün Durumu ve Sektörün AB ile Karşılaştırılması", Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.12-
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kumbasaroğlu H., "Makro Ekonomi Kavramları", Genel Ekonomi, Yavuz F., Ed., Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, ERZURUM, ss.111-120, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi