Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Erzincan Üniversitesi Yanlızbağ, Hukuk Fakültesi, MYO-SYO ve TIP Fakültesi Yerleşkelerinin ve Lojman Sosyal Tesislerinin Topoğrafik Altyapılarının Güncellenmesi", BAP Alt Yapı, 307, Yönetici, 2017
"İnşaat Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarlarının İyileştirilmesi", BAP Alt Yapı, 540, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma ABD Öğrenci Laboratuvarlarının Günümüz Teknolojik Altyapısına Kavuşturulması ", BAP Alt Yapı, FAP-2017-431, Yönetici, Devam Ediyor
"KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TRA1/17/TD/0001, Yönetici, 2017
"OEM GNSS ALICILARININ YAPI SAĞLIĞI İZLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN TEST EDİLMESİ ", BAP Arastırma Projesi, BAP (2017-A105-61), Araştırmacı, 2018
"Erzincan İli Ulaşım Planlaması Üzerine Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 305, Yönetici, 2018
"Engelli Annelerini Güçlendirme Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 106, Koordinatör, 2015
"Engelli Çocuk Merkezi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 105, Yönetici, 2014
"Engelli Çocuklarımız Dışarıya Çıksın Güvenle Oynasın", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 104, Yönetici, 2015
"Engelliler Sanat Yapıyor Aileler Bilinçleniyor", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 103, Danışman, 2015
"Engelliler İçin Terapi Merkezi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 102, Yönetici, 2014
"Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkesi Doğu ve Batı Kampüste Trafik Simülasyonlarının Yapılması ve Farklı Senaryoların Oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, 2014256, Araştırmacı, 2016
"Engellerimizi Bilgi Teknolojisi İle Aşıyoruz", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 101, Yönetici, 2014
"Erzincan Ili Için CBS (Cografi Bilgi Sistemi) Altyapılı Ulasım Planlaması ve Trafik Kaza Analizi)", BAP Arastırma Projesi, FEN-A, Yönetici, 2015
"Tercan Barajı Deformasyon Tespiti", BAP Arastırma Projesi, 1732585, Yönetici, 2014
"Karayollarında Buzlanmayı Önleyen Yeni Bir Yöntem Araştırması ", BAP Arastırma Projesi, 2012132, Araştırmacı, 2016
"Erzincan Üniversitesi Yalnızbag Yerleskesi Altyapı Bilgi Sistemi ve Nirengi Agının Olusturulması (ERÜBIS)", BAP Alt Yapı, FBE125, Yönetici, 2015
"DSİ Sulama Amaçlı Erzincan Baraj kreti üzerinde oluşabilecek yatay yöndeki deformasyonların uydu teknolojisi yardımıyla tespiti", BAP Arastırma Projesi, 1732579, Araştırmacı, 2011
"Erzurum Atatürk Üniversitesi üniversite kavşağının hava fotoğrafları ve jeodezik ölçümler yardımıyla yeniden planlanması ve trafik sinyalizasyonunun bulanık mantık kontrollü trafik sinyalizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 1732574, Araştırmacı, 2007
"Yüksek Hızlı Geniş Alan Ağlarında İlişkilendirilmiş IEEE 802.11g Kablosuz Yerel Alan Ağlarında Ses ve H.263 Video İşaretlerinin Mobil IP Tabanlı Olarak İletilmesi", BAP Arastırma Projesi, 1732542, Araştırmacı, 2006
"Erzincan Fay Zonundaki jeotermik ve ULF işaretlerinin deprem erken uyarı sistemlerinde kullanılabilmesi için IEEE 802.11 kablosuz ağ teknolojileri internet ortamına aktarılması", BAP Arastırma Projesi, 1732565, Araştırmacı, 2006
"Yüksek hızlı geniş alan ağlarda bilgi akış trafiğindeki sıkışıklığın önlenmesi ve akışın kontrollü olarak yönlendirilmesi için her ayrık birimde özerk etki alanı denetçileri kurulumu ve programlanması", BAP Arastırma Projesi, 1732555, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi