Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bayrak O.Ü., Bayata H.F., "Multi-criteria decision based safety evaluation using microsimulation", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-ENERGY, vol.4, pp.45-58, 2019
Bayata H.F., "Junction Performance Analysis with The Help of an Unmanned Aerial Vehicle (VISTRO-AIMSUN-VISSIM)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.2019, pp.5234-5242, 2019 (Link)
Bayata H.F., Bayrak O.Ü., Pehlivan H., "Characteristics and Estimation of Traffic Accident Counts Using Artificial Neural Network and Multivariate Analysis: A case study in Turkey North Transit Interurban", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.2018, pp.2290-2298, 2018 (Link)
Pehlivan H., Bayata H.F., "Usability of Inclinometers as a Complementary Measurement Tool in Structural Monitoring", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.5, pp.18-25, 2016 (Link)
Bayata H.F., Hattatoğlu F. , Tepe N., "Modeling of monthly traffic accident with the artifical neural network method", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, vol.6, no.1339284, pp.244-254, 2011 (Link)
Akar A., Gökalp E., Bayata H.F., Akar Ö., "Determining the effect of Degirmendere River on Trabzon Harbor after construction of Black Sea highway on Black Sea coast", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.19, no.850782, pp.2965-2974, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bayrak O.Ü., Bingöl M.Z., Bayata H.F., "SIFCON ile Üretilen Beton Yolların Bazı Mekanik Özelliklerinin Optimizasyonu", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.411-423, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayata H.F., Sağlamyürek H.N., Bayrak O.Ü., "Demiryolları Yolcularının Tutum Ve Davranışlarının Farklı İstatistiksel Yöntemler İle Modellenmesi", Iğdır Üniverstiesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2018, pp.141-151, 2018 (Link) (Özet)
Bayata H.F., Bayrak O.Ü., "Yeni Yapılması Planlanan Bir Kavşağın Çevre ve Bölge Trafiğine Etkisinin Araştırılması", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, no.2149-4584, ss.550-559, 2018 (Link)
Bayrak O.Ü., Bayata H.F., Hattatoğlu F. , Çolak M.A. , "Evolution of a Junction Traffic Management Measures Using Microsimulation Model", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), vol.6, pp.87-97, 2016 (Link)
Bayata H.F., Hattatoğlu F. , "Erzincan İli İçin Farklı Yöntemlerle Trafik Kaza Tahmin Modellemesi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, no.2382891, ss.31-46, 2011 (Link)
Bayata H.F., Hattatoğlu F. , "Yapay Sinir Ağları ve Çok Degiskenli Istatistik Yöntemlerle Trafik Kaza Modellemesi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, no.2382860, ss.25-28, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bayata H.F., Gürel M.O. , Bayrak O.Ü., "Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi ve En Uygun İstasyon Yerlerinin Belirlenmesi (Erzincan İli Örneği) ", 1. International Conference on Environment, Technology and Management ICETEM 2019, NİĞDE, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2019, pp.117-130
Demiriz A.O., Bayrak O.Ü., Bayata H.F., Baş F.İ., Çolak M.A. , Keleş Ö.F., "Evaluation of Different Alternatives for the Intersection of Erzincan Province Trainning and Research Hospital with Microsimulation Modelling ", ICELIS Inertanional Congress on Engineering and Life Science, KASTAMONU, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2019, pp.112-120
Mazlum Y., Bayata H.F., "Otopark Etütlerinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi ", 4. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Nisan 2019, pp.80-92
Mazlum Y., Bayata H.F., "Otopark Etütlerinin Farklı İstatistiksel Yöntemler İle Analizi ve CBS ile Modellenmesi (Erzincan İli Örneği)", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2018, pp.149-159
Bayata H.F., Sağlamyürek H.N. , Bayrak O.Ü., "Statistical Modelling of Railway Passenger Transportation with Artificial Neural Networks (ANN) and Analytic Hierarchical Process (AHP)", International Congress on Engineering and Life Science, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.10-110
Bayrak O.Ü., Bayata H.F., Baş F.İ., "Comparison of Traffic Accident Analysis Methods", 1st International Technology Sciences and Design Symposium, GİRESUN, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2018, pp.100-110
Bayrak O.Ü., Bayata H.F., "Mezoskopik Simülasyon İle Koridor Kapasite Değerlendirmesi ", II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, pp.52-62
Bayata H.F., Mengi G.Ş., Coşkun E. , "Trafik Etki Analizi", V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2018, vol.11, no.23, pp.45-48
Bayrak O.Ü., Bayata H.F., "The Investigation of the Effect of a Newly Planned Junction on Regional Traffic and Air Pollution ", International Congress on Engineering and Life Science, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.110-120
Bayata H.F., Baş F.İ., Keleş Ö.F., "Üniversite Öğrencilerinin Toplu Taşıma Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Çalışma: Erzincan İli Örneği ", V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2018, pp.149-151
Bayata H.F., Bayrak O.Ü., "2010-2015 Yıllarında Erzincan’da Meydana Gelen Trafik Kazalarının Bazı İstatistiksel Yöntemlerle Modellenmesi", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.105-115
Sarıgöl M., Bayata H.F., "Akarsu Taşımacılığının Dünyadaki Durumu ve Karasu Nehri’nde Taşımacılık Potansiyelinin İncelenmesi", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.130-145
Bayrak O.Ü., Bayata H.F., Hattatoğlu F. , Çolak M.A. , "Assesse-ment of Yakutiye Junction by VİSSİM", The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.125-133
Çolak M.A. , Hınıslıoğlu S., Hattatoğlu F. , Bayata H.F., Bayrak O.Ü., "Investigation of Optimum Asphamin Content for Warm Mix Asphalt", The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.119-133
Hattatoğlu F. , Bayata H.F., Bayrak O.Ü., Çolak M.A. , "A Study on Performance Analysis Interchange: Dörtyol Junction (Erzincan, Turkey)", The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2016), SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.125-138
Hattatoğlu F. , Bayata H.F., Bayrak O.Ü., Çolak M.A. , "Mezoskopik Simülasyon İle Koridor Kapasite Değerlendirmesi: Erzincan İli Halitpaşa Caddesi Örneği ", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.158-168
Hattatoğlu F. , Bayrak O.Ü., Bayata H.F., "Erzincan Ili N. Muratoglu Meydanı Kavsagı Için Farklı Alternatiflerin Mikrosimülasyon Modellerinin Degerlendirilmesi", SÜRDÜRÜLEBILIR ULASIM IÇIN YOL VE TRAFIK GÜVENLIGIKONGRESI FUAR ve SERGISI,, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2015, no.2382732, ss.158-164
Hattatoğlu F. , Hınıslıoğlu S., Bayata H.F., Bayrak O.Ü., Tepe N., "Modeling of Marshall Quotient of Hot Mix Asphalts by Artificial Neural Networks", International Congress on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015), Skopje, MAKEDONYA, 8-10 Mayıs 2015, no.1459969, pp.32-38
Bayrak O.Ü., Hattatoğlu F., Bayata H.F., Çolak M.A. , Hınıslıoğlu S., Tepe N., "Investigation of a new half cloverleaf intersection on the regional trafik by Vissim.", International Congress on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015), Skopje, MAKEDONYA, 8-10 Mayıs 2015, no.1459988, pp.15-25
Pehlivan H., Bayata H.F., "Comparison of GPS and Inclinometer Data in Structural Monitoring", The First International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization (OPT-i),, Selanik, YUNANISTAN, 12-14 Eylül 2014, no.1459506, pp.25-32
Bayata H.F., Hınıslıoğlu S., "Aylık Trafik Kazalarının Istatistiksel Modellenmesi", Karayolu Güvenligi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2010, no.2383029, ss.48-55
Bayata H.F., Hınıslıoğlu S., "Türkiye’ deki Yıllık Trafik Kaza Sayılarının Box- Jenkins Metodu ile Modellenmesi", 1. Ekonomi ve Istatistik Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2009, no.2383067, ss.84-92
Kilağiz Y., Baran A., Akaltun Y., Bayata H.F., "Alternatif Bir Sahte Kimlik Sistemi", Polis Bilişim Sempozyumu 2005, ANKARA, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2005, no.395, ss.151-156
DİĞER YAYINLAR
Bayrak O.Ü., Bayata H.F., "ATIK KEVLARIN BETON YOL KAPLAMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", Teknik Rapor, ss.16, 2019
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Bayata H.F., "Kamulaştırmasız Suya El Atma", Girlevik HES , 25 Sayfa, Erzincan, Ocak, 2016
Bayata H.F., "Ulaştırma Projeleri Panalist", TÜBİTAK MAG, 40 Sayfa, Ankara, Aralık, 2015
Bayata H.F., "Kamulaştırmasız Suya El Atma", Solperen HES , 35 Sayfa, Erzincan, Mayıs, 2015
Bayata H.F., "Kamulaştırmasız Suya El Atma", Üzümlü HES, 35 Sayfa, Erzincan, Haziran, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi