Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, işletme ana bilim dalı, pazarlama, 2005-2014
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 1996-2002
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Şehir Pazarlaması Açısından Algılanan Pazar Odaklılık ile Algılanan Performans Arasındaki İlişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ işletme işletme Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, "Sağlık Hizmetlerinde Kalite: İki Eğitim Hastanesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ocak, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi