Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sadaklioğlu H., "Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma", Business and Economics Research Journal, cilt.3, ss.145-157, 2012
Sadaklioğlu H., "Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Tokat Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.167-190, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sadaklioğlu H., "Türk Yükseköğretim Sisteminde Üniversite Sanayi İşbirliğini Geliştirme Çabaları", 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 16-17 Mayıs 2013, pp.618-634
Sadaklioğlu H., "Bedestens in Ottoman Empire As a Shopping Venue", 2nd.Balkans and Middle East Countries International Conference on Auditing and Accounting History, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Eylül 2010, pp.207-207
Sadaklioğlu H., "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Amaçlı Sivil Toplum Kuruluşlarının Tutundurma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi", V. International NGO’s Conference, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24 Ekim 2088 - 26 Ekim 2008, pp.963-975
Sadaklioğlu H., "Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Yerel Yönetimler", International Health and Hospital Management Congress, LEFKOŞE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-3 Haziran 2007, pp.1100-1118
Sadaklioğlu H., "Özel Markaların Tercih Edilebilirliğini Artırmada Fiyat Dışı Boyutlarda Rekabet Edebilmek İçin Müşteri Tercihlerinin Belirlenmesi ", Marka Yönetimi Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2005, cilt.E/2005/367, ss.151-160
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sadaklioğlu H., "",
Sadaklioğlu H., "Uluslararası Stratejik Pazarlama Planlaması", Uluslararası Pazarlama, Yağcı M.İ., Kılıç S., Ed., Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, ss.152-174, 2014
Sadaklioğlu H., "Üniversite Öğrencileri Gelir-Harcama Eğilimleri Araştırması: 2007-2008", SAGE Yayıncılık, ANKARA, 2009
Sadaklioğlu H., "Tokat İli Müşteri Memnuniyeti Araştırması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yayınları, TOKAT, 2008
DİĞER YAYINLAR
Sadaklioğlu H., "", , ss.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi