Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi HANİF SHIRINZADEH
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : FARMASOTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 446 2245344 | Dahili : 40201
Faks : +90 446 2245343
E Posta Adresi : hshirinzadeerzincan.edu.tr | hanif.shirinzadegmail.com
Web Adresi :
Ofis : Eczacılık Fak.
Posta Adresi : Erzincan Üni. Eczacılık Fak. Yalnızbağ/Erzincan
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enistitüsü, Farmasötik Kimya ABD, 2010-2014
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya ABD, 2008-2010
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, , 2001-2006
Yaptığı Tezler
Doktora, "Yeni İndol Türevi Bileşiklerin Sentezileri, Yapısal Analizleri, Antioksidan Aktivite, Sitotoksisite ve Kemopreventif Etkilerinin Değerlendirilmesi", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Farmasötik Kimya Mart, 2013.
Yüksek Lisans, "İndol Türevi Yeni Bileşiklerin Sentezleri, Yapı Aydınlatmaları, ve Biyolojik Aktiviteleri Üzerine Bir Çalışma", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Farmasötik Kimya Nisan, 2009.
Yabancı Diller
Farsca, Çok İyi
Azerice, Çok İyi
Arapça, Zayıf
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğiticilerin Eğitimi, Erzincan Üniversitesi, 2015
Araştırma Alanları
Farmasötik Kimya
Antioksidan, İndol, Melatonin, Sentez,
Antimikrobiyal aktivite
Web Of Science Araştırma Alanları
Chemistry, Medicinal
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık, 2014 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Eğitim Denklik ve Yatay Geçiş Komisyonu, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Denklik ve Yatay Geçiş Komisyonu, , 15.11.2016 - Devam Ediyor
Erasmus Değişim Programı Denklik Komisyonu, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Değişim Programı Denklik Komisyonu, , 15.11.2016 - Devam Ediyor
Staj komisyonu Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Staj komisyonu , , 15.03.2015 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ eczacılık meslekbilimleri, , 16.11.2014 - Devam Ediyor
Araştırmacı, University of Wales, Cardiff Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek bilimleri, 17.09.2013 - 17.03.2014
Verdiği Dersler
İlaç Ham madde Üretimi (API), Lisans, 2017-2018
Farmasötik Kimya Lab III, Lisans, 2017-2018
Farmasötik Kimya Lab IV, Lisans, 2017-2018
Farmasötik Kimya IV, Lisans, 2017-2018
Eczacılığa Giriş ve Terminoloji, Lisans, 2016-2017
Eczacılık Tarihi ve Deontoloji, Lisans, 2016-2017
Farmasötik Kimya Lab II, Lisans, 2016-2017
Farmasötik Kimya Lab I, Lisans, 2016-2017
Farmasötik Kimya II, Lisans, 2015-2016
Organik kimyada heterosiklik ve polisiklik bileşiklerin adlandırılması, Lisans, 2015-2016
Farmasötik Kimya Lab I , Lisans, 2015-2016
Farmasötik Kimya III, Lisans, 2015-2016
Farmasötik Kimya Lab IV, Lisans, 2015-2016
Farmasötik Kimya Lab III, Lisans, 2015-2016
Farmasötik Kimya IV, Lisans, 2015-2016
Farmasötik Kimya Lab II, Lisans, 2015-2016
Farmasötik kimya Lab I, Lisans, 2015-2016
Eczacılığa Giriş ve Terminoloji, Lisans, 2015-2016
Kozmetik preparatlar, Lisans, 2015-2016
Farmasötik Kimya I , Lisans, 2014-2015
Farmasötik Kimya Lab II, Lisans, 2014-2015
Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi, Lisans, 2014-2015
Antioksidanlar ve organızmanın antioksidan savunma mekanızmaları, Lisans, 2014-2015
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Asıl Jüri, Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Mayıs, 2018
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Shirinzadeh H., Süzen S., Altanlar N., D. Westwell A., "Antimicrobial Activities of New Indole Derivatives Containing 1,2,4-Triazole, 1,3,4-Thiadiazole and Carbothioamide", TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.15, pp.291-297, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Shirinzadeh H., İnce E., Westwell A.D., Gürer-Orhan H., Süzen S., "Novel indole-based melatonin analogues substituted with triazole, thiadiazole and carbothioamides: studies on their antioxidant, chemopreventive and cytotoxic activities", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.31, pp.1312-1321, 2016
Puskullu O., Shirinzadeh H., Nenni M., Gürer-Orhan H., Süzen S., "Synthesis and evaluation of antioxidant activity of new quinoline-2-carbaldehyde hydrazone derivatives: Bioisosteric melatonin analogues", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.31, pp.121-125, 2015
Süzen S., Tekiner-Gulbas B., Shirinzadeh H., Uslu D., Gürer-Orhan H., Gumustas M., et al., "Antioxidant activity of indole-based melatonin analogues in erythrocytes and their voltammetric characterization", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.28, pp.1143-1155, 2013
Shirinzadeh H., Altanlar N., Nihal Y., Özden S. , Süzen S., "Antimicrobial evaluation of indole-containing hydrazone derivatives", ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, vol.66C, pp.340-344, 2011
Yüksel N., Baykara M., Shirinzadeh H., Süzen S. , "Investigation of triacetin effect on indomethacin release from poly(methyl methacrylate) microspheres: Evaluation of interactions using FT-IR and NMR spectroscopies", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, vol.404, pp.102-109, 2011
Shirinzadeh H., Yılmaz A.D. , Gümüştaş M., Süzen S., Özden S., Ozkan S.A., "Electrochemical behavior of indole-3-carboxaldehyde izonicotinoyl hydrazones: Discussion on possible biological behavior", COMBINATORIAL CHEMISTRY THROUGHPUT SCREENING, vol.13, pp.619-627, 2010
Shirinzadeh H., Eren B., Gürer-Orhan H., Süzen S., Özden S., "Novel indole-based analogs of melatonin: Synthesis and in vitro antioxidant activity studies", MOLECULES, vol.15, pp.2187-2202, 2010
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Shirinzadeh H., Yılmaz A.D. , Karaaslan C., Süzen S., "New antioxidant drug development on neurohormone melatonin and synthetic analogues", Academic Journal of Science, vol.3, pp.51-56, 2014
Diğer Yayınlar
Das-Evcimen N. , Sarikaya M., Karaaslan C., Yılmaz A.D. , Shirinzadeh H., Süzen S., "Rat Lung Aldose Reductase Inhibition Capacity of Substituted Indole Hydrazide/Hydrazone Derivatives", Diger, ss.169-174, 2014 (Link) (Abstract)
Desteklenen Projeler
"Melatoninin Naftalen Halkası İle Biyoisosterik Modifikasyonu: Yeni Bileşiklerin Sentezleri, İnvitroantioksidan Aktivite ve Sitotoksisitelerinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, SAG-A-240215-0120, Yönetici, 2018
"Melatonin Analoğu Yeni Antioksidan İlaç Etken Maddeleri Geliştirilmesi: Biyolojik Aktivite, Sitotoksisite ve Olası Metabolitlerinin In Vitro Elektrokimyasal Değerlendirilmeleri.", TÜBITAK Projesi, 109S099, , 2011
"İndol ve Karbazol türevi yeni ilaç etken maddesi geliştirilmesi: Antioksidan ve kanserde kemopreventif aktivitelerinin değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 112S599, , 2015
"Eczacılık Fakültesi Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması", BAP Diğer, TAP-2017-448, Araştırmacı, 2018
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Shirinzadeh H., Altanlar N., Suzen S. ANTI-BACTERIAL AND ANTI-FUNGAL PROPERTIES OF INDOLE-HYDRAZONE DERIVATIVES. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS). 26-29 June 2018. ANKARA/TURKEY, Ankara, Haziran 2018
Shirinzadeh H., Karaaslan C., Eren B., Gurer-Orhan H., Suzen S. ANTIOXIDANT PROPERTIES OF NEW MELATONIN ANALOGUES: SYNTHESIS AND IN VITRO BIOLOGICAL ACTIVITY STUDIES. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS). 26-29 June 2018. ANKARA/TURKEY, Ankara, Haziran 2018
S. Tuna Yıldırım, B. Gümüşel, B. Koçer-Gümüşel, H. Shirinzadeh, Y. Eroğlu, S. Sunar, M.F. Polat, E. Dilek, G. Çetin, C. Türkeş, E. Kılıç, H. Akşit. Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Programı ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na Uyumu. 2. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi , 10-11 Mayıs 2018, Anadolu Üniversitesi/Eskişehir, Eskişehir, Mayıs 2018
H. Shirinzadeh, S. Tuna Yıldırım, E. Dilek, Y. Eroğlu, S. Sunar, M.F. Polat, G. Çetin, C. Türkeş, E. Kılıç, H. Akşit, B. Koçer-Gümüşel, B. Gümüşel. Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi ve Staj Uygulama İlke ve Esasları Güncelleme Çalışmaları. 2. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi , 10-11 Mayıs 2018, Anadolu Üniversitesi/Eskişehir, Eskişehir, Mayıs 2018
Tuna Yildirim S., Shirinzadeh H., Polat M.F., Dilek E., Çetin G., Sunar S., et al.,"Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim Programının EczÇEP-2015 ve Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları", 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, vol.P-0700, pp.932 -932, İstanbul, Nisan 2017
Hande Gurer-Orhan, Elif Ince , Senem Ozcan ,Hanif Shirinzadeh , Sibel Suzen. Targets for anticancer drugs in estrogen-induced carcinogenesis.53rd Congress of the European Societies of Toxicology. September 10–13, 2017 | Bratislava, Slovak:Contribution ID: 886 P-12-00-03, Bratislava, Eylül 2017
Hanif SHIRINZADEH. Yeni İndol Türevi Bileşiklerin Sentezleri, Yapısal Analizleri, Antioksidan Aktivite, Sitotoksisite Ve Kemopreventif Etkilerinin Değerlendirilmesi. ‘IV.Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi. V. 29 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihleri arasında Girne-KKTC, Girne, Nisan 2016
VI. International Congress of Young Chemist, 05th-09th October 2016/Poland’de gerçekleşen kongrede ‘’ Design and Synthesis of novel indole-based melatonin analogues substituted with triazole; studies on their antioxidant, cytotoxic and antifungal activities’’ başlıklı İngilizce sözlü sunumla katıldım., Czestochowa, Ekim 2016
Eddy Neuhaus, Hanif Shirinzadeh, Cigdem Karaaslan, Elif Ince, Hande Gurer-Orhan, Sibel Suzen. Synthesis and Evaluation of Antioxidant Behavior of Some Indole-Based Melatonin Derivatives. 17th International Conference on Medicinal Chemistry and Molecular Pharmacology. March 09-10, 2015. Miami-USA, Florida, Mart 2015
Yılmaz, A.D., Karaaslan, C., Shirinzadeh, H., Özcan, S., Gurer-Orhan H., Suzen, S. New antioxidant drug development studies on neurohormone melatonin and synthetic analogues, The International Conference for Academic Disciplines will run from 16 to 19 June 2014, Barcelona, Spain., Barcelona, Haziran 2014
Nenni M, İnce E, Shirinzade H, Süzen S, Gurer-Orhan H. Yeni sentezlenen indol türevi in vitro sitotoksisite ve antioksidan etkilrtinin değerlendirilmesi. Türk Toksikoloji, Derneği, III. Bölgesel Sempozyumu, 12 Haziran 2014, İzmir , İzmir, Haziran 2014
Hanif SHIRINZADEH, S. Suzen, D. Uslu, H. Gurer-Orhan. Synthesis and evaluation of biological activity of new series of indole-based melatonin analogue compounds. 11.th Young Chem, Poznan, Poland, 9.th-13.th October 2013, P49. (Poster Presentation), Poznan, Ekim 2013
Daş-Evcimen, N., Sarikaya, M., Shirinzadeh, H., Karaaslan, Ç., Yilmaz, A.D., Suzen, S. Aldose Reductase Inhibitory Capacity of Several Indol Derivatives. Gordon Research Conferences Drug Metabolism, Holderness, MA, July 7-12, 2013, USA., Maine, Temmuz 2013
Suzen, S., Altanlar, N., Shirinzade, H., Yılmaz, A.D., Gurkok, G. Newindole-3-aldehyde hydrazide/hydrazone derivatives against MRSA. Poster GM/22, Spring Conference, Convention Centre, 26-29 March, 2012, Dublın, Ireland , Dublin, Mart 2012
Shirinzadeh, H., Karaaslan, C., Tekiner-Gulbas., B., Burcu Eren., Hande Gurer-Orhan., Ozden,S., Suzen, S. Antioxidant properties of new melatonin analogues: Synthesis and in Vitro Biological Activity Studies. Poster No: 43, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), June 26-29, 2012, Ankara, Turkey, Ankara, Haziran 2012
Shirinzadeh, H., Karaaslan, C., Tekiner-Gulbas., B., Yılmaz, A.D., Gumustas, M., Ozkan, S.A., Suzen, S. Investigation on Electrochemical Behavior of Indole-Hydrazones. Poster No: 125, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), June 26-29, 2012, Ankara, Turkey, Ankara, Haziran 2012
Karaaslan, C., Tekiner Gülbaş, B., Yılmaz, A.D., Shrinzade, H., Gürer-Orhan, H., Süzen, S. Antıoxıdant Propertıes Of Melatonın Analogue New Indole Derıvatıves. Poster No: 12, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), June 26-29, 2012, Ankara, Turkey, Ankara, Haziran 2012
Shirinzadeh H, Eren B, Gurer-Orhan H, Suzen S, Ozden S. Inhibition of cellular ROS, peroxidation of human erythrocyte membranes and oxidative hemolysis effects of new melatonine analogues. P017, Analysis of Free Radicals, Radical Modifications And Redox Signalling. 18-19 May, 2011, Birmingham, UK., Birmingham, Mayıs 2011
Shirinzadeh, H., Yılmaz, A.D., Çoban, T., Süzen, S. Antioxidant activity evaluations of indole-based melatonin analogues. International Conference for Healthcare and Medical Students (ICHAMS). 4-5 Kasım 2011, Dublin, İrlanda., Dublin, Kasım 2011
Yılmaz, A.D., Shirinzadeh, H., Yücel, Y., Altanlar, N., Süzen, S, Özden, S. Antimicrobial evaluations of new melatonin based analogue indole derivatives. International Conference for Healthcare and Medical Students (ICHAMS). 4-5 Kasım 2011, Dublin, İrlanda., Dublin, Kasım 2011
Yılmaz, A.D., Shırınzadeh, H., Karaaslan, C., Ozden, S., Suzen, S. New Insights In to the Antioxidant Activity of New Indole-Based Melatonin Analogues. The 14th biennial EBPS conference, 26-29th August 2011, Amsterdam, Nederlands., Amsterdam, Ağustos 2011
Shirinzadeh H, Gümüştaş M, Süzen S, Özkan S.A, Özden S. synthesis and investigation of electrochemical behaviour of N-methylindole-3-carboxaldehyde izonicotinoyl hydrazone. 9 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), Abstract P-73, June, 23-26, 2009, Ankara, Turkey, Ankara, Haziran 2009
Bilimsel Hakemlikler
Future Medicinal Chemistry, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
International Journal of Pharmacokinetics, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Current Organic Chemistry, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Environmental Technology & Innovation, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Etkinlik Organizasyonu
International Eurasia Pharmacy Congress ERZİNCAN/TURKEY, Genel Sekreter, , TÜRKIYE, Eylül 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 104
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi