Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Termik santrallerden çevreye salınan ağır metallerin neden olduğu genotoksik etkinin tahıl ürünleri üzerinde meydana getirdiği genetik ve epigenetik değişikliklerin moleküler yöntemlerle belirlenmesi", BAP Doktora, FDK 2017-445, Araştırmacı, 2018
"Erzincan Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Rosa Taksonlarının Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Genetik Çeşitliliklerinin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEN-A-180713-0035, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi