Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildirim Doğan N., Bulut H., "DETERMINATION BY MOLECULAR METHODS OF DNA DAMAGE CAUSED BY HEAVY METALS IN GRAINS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN,
Bulut H., Yildirim Doğan N., "Determination by molecular methods of genetic and epigenetic changes caused by heavy metals released from thermal power plants", JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol.63, no.1131, pp.1-8, 2018 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildirim Doğan N., Bulut H., "Termik Santrallerden Savrulan Küllerdeki Ağır Metallerin Neden Olduğu Genetik veEpigenetik Değişikliklerin Moleküler Yöntemler ile Tespit EdilmesiDetermination by Molecular Methods of Genetic and Epigenetic Changes Caused byHeavy Metals in Ashes Discharged from Thermic Power Plants", TABAD Research Journal of Agricultural Sciences-Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.10, pp.38-43, 2017 (Link)
Bulut H., Gürbüz H., "LİSE BİYOLOJİ DERSİNDE 7E YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÖĞRETİM MODELİNİN BAŞARIYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", inesjournal- uluslararası eğitim bilimleri dergisi, no.1369, pp.94-114, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildirim Doğan N., Bulut H., "Determination by Molecular Methods of DNA Damage Caused by Heavy Metals in Hordeum vulgare L. ", IV. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.326-326
Yildirim Doğan N., Bulut H., Ağar G., Olgun M., "Determination of Genetic Differences in Camelina sativa L. Varieties by RAPD ", IV. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.325-325 (Özet)
Yildirim Doğan N., Bulut H., "Determination of DNA Methylation level In Wheat Exposed To Uv-C by Cred-Ra", International INES Academic Researches Congress 18 - 21 October 2017 - INES 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.470-470
Yildirim Doğan N., Korkmaz M., Bulut H., "DETECTION OF GENETIC DIVERSITY AMONG TANACETUM SPECIES BY RAPD", International INES Academic ResearchesCongress 18 - 21 October 2017 - INES 2017, Antalya, TÜRKIYE, , pp.473-473
Yildirim Doğan N., Bulut H., Akgün Ü., "DNA Methylation In Wheat Exposed To Uv-C", EKOLOJİ 2017 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, kayseri, TÜRKIYE,
Yildirim Doğan N., Bulut H., Korkmaz M., Kandemir A., "GENETIC DIVERSITY DETECTED BY ISSR ANALYSIS AMONG TANACETUM SPECIES GROWING AROUND ERZINCAN", EKOLOJİ 2017 ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, kayseri, TÜRKIYE,
Sunar S., Ağar G., Bulut H., Korkmaz M., "Determination of Genetic Relationships Among Salvia Species by RAPD Analyses.", Ecology 2017 İnternational Symposium, Kayseri, TÜRKIYE, , vol.1, pp.498-498
Yildirim Doğan N., Bulut H., "Viciafaba’daFibronilinGenetik ve EpigenetikselEtkisinin IRAP Yöntemi ile Araştırılması", 18. biyoteknoloji kongresi, TÜRKIYE, , ss.194-194
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi