Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akkaş İ., Laleli O., "Türkiye’de Kırdan Kente göçün Sosyal ve Ekononmik Nedenleri:Erzincan İli Merkez İlçesi Örneği", MUHAKEME DERGİSİ, vol.2, pp.44-59, 2019 (Link)
Akkaş İ., "ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER", düzce üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt.3, ss.37-53, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akkaş İ., Köksalan B., "SOSYAL MEDYA VE BAĞIMLILIK", 1.ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ, MALATYA, TÜRKIYE, , pp.1413-1430
Akkaş İ., "erzincan da yaşayan ahıska türkleri", 1.uluslararası göç ve mülteci kongresi, DÜZCE, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2017, pp.0-0 (Link)
Akkaş İ., "toplumsal entegrasyon bağlamında erzincanda yaşayan ahıska türkleri", uluslararası ahıska türkleri sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.1, no.978-975-01338-9-3, pp.437-457 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akkaş İ., "TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI", EĞİTİM YAYINEVİ, KONYA, 2019
Akkaş İ., "küreselleşme çağında kültür ve kimlik alanında yaşanan dönüşümler", değişim sosyolojisi, zahir kızmaz hayati beşirli, Ed., lisans yayıncılık, istanbul, ss.333-360, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi