Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeni (Arilalkil)pirazol Türevi Oksim Esterlerin Sentezleri, Antidepresan, Analjezik-Antienflamatuvar ve Antimikrobiyal Aktiviteleri", BAP Arastırma Projesi, 1615, Araştırmacı, 2019
"İmidazol Halkası Taşıyan Yeni Oksim Eter Bileşiklerinin Sentez, Biyolojik Aktivite ve Moleküler Modelleme Çalışmaları.", TÜBITAK Projesi, 117S794, , 2019
"Flouro Asetofenon Oksim Ester Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri Üzerindeki Çalışmalar", BAP Doktora, TDK-2017-803, Araştırmacı, 2018
"Yeni 1-Fenil-/1-(4-Klorofenil)-2-(1H-Triazol-1-Il)Etil Ester Bileşiklerinin Sentezi ve Antikonvülsan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri", TÜBITAK Projesi, 114S862, , 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi