Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ortucu S., Yazici A., Taskin M., Çebi K., "Evaluation of Waste Loquat Kernels as Substrate for Lipid Production by Rhodotorula glutinis SO28", WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, vol.8, pp.803-810, 2017
Çebi K., Yangilar F., "Biotechnological production and application of betalain pigments for food plants", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.231, pp.S42-S43, 2016
Cakmakci S., Tahmas-Kahyaoglu D., Erkaya T., Çebi K., Çebi K., Hayaloglu A.A., "ß-Carotene contents and quality properties of set type yoghurt supplemented with carrot juice and sugar", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.38, pp.1155-1163, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özyürek S., Çebi K., "Erzincan İlinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicilerin İthal Kırmızı Ete Bakış Açılarının Değerlendirilmesi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.263-273, 2019 (Link)
Çebi K., "ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LACTIC ACID BACTERIA FROM FERMENTED CHICKPEAS", Black Sea Journal of Agriculture, vol.2, pp.79-85, 2019
Çebi K., Özyürek S., Türkyılmaz D., "The factors affecting consumer choices in dairy products: The case of Erzincan", Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.28, pp.70-77, 2018
Çebi K., Özyürek S., Türkyılmaz D., "Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.70-77, 2018
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çebi K., "A Case Study on Red Meat Consumption Habits and Preference of Imported Red Meat in Erzincan", INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, ss.457-457
Çebi K., Özyürek S., "Seasonal variations of fatty acid composition and conjugated linoleic acid content in grazing Akkaraman sheeo and Hair Goatmilk fat", THE INTERNATIONAL CONGRESS ON DOMESTİC ANİMAL BREEDİNG, GENETİCS AND HUSBANDRY, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.1-1
Hacihasanoğlu Aşilar R., Yildirim A., Çebi K., Şahin H., "Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", 1. Uluslararası 2. Ulusal halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2018, pp.289-289
Yangilar F., Çebi K., "Erzincan İli Peynir Üretimi, Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve Yeni Teknolojilerin Kullanılması. ", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.3, pp.877-881
Yangilar F., Çebi K., ". Effects of the central system on food intake and body weight.", Food Safety, Processing & Technolology December, San Antonio, A.B.D., 5-7 Aralık 2016, pp.68-68
Çebi K., Yangilar F., "Bitkisel Bir Nutrasötik Olan Ginseng ve Toplum İçin Önemi.", Türkiye 12. Gıda Kongresi , EDİRNE, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, no.48, ss.203-203
Aydin F. , Çebi K., "Sürk (Moldy Cheese) Traditional Cheese", The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajeva, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.175-175
Aydin F. , Çebi K., "A Traditional Flour Meal from Urartus to Us", The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajeva, BOSNA HERSEK, 1-4 Ekim 2015, pp.62-62
Cakmakci S., Erkaya T., Tahmas-Kahyaoglu D., Çebi K., "The Effect of Carrot Juice and Sugar on Some Quality Properties of Yogurt During The Storage Period", XI. Egyptian Conference for Dairy Science and Technology, Cairo, MISIR, 1-3 Kasım 2010, pp.1-1
Çebi K., Aydin F. , "Breadmaking wıth chickpea dough", The 3rd International Congress on Food and Nutrition, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2009, pp.58-58
Aydin F. , Çebi K., "Nohut Hamuru Mayasının Ekmek Üretiminde Kullanımı", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 27 Mayıs 2009 - 29 Mayıs 209, ss.279-280
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi