Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME, İŞLETME, 2016-
Doktora, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, İİBF/SBE, İŞLETME, 2014-2019
Yüksek Lisans, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, İİBF/SBE, İŞLETME, 2010-2013
Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği, 2004-2008
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Altın ve Petrol Fiyatları ile Volatilite Endekslerinin Hisse Senedi Piyasaları Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, "FİNANSAL KRİZLERİN BANKALARIN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARINDA CAMELS MODELİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME Aralık, 2013.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi