Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güney S., Saka Ilgin K., "Yatırım Araçlarının BIST-100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, ss.226-245, 2019 (Link) (Özet)
Yücel İ., Saka Ilgin K., "YAŞ VE ÖĞRENİM DURUMUNUN DUYGUSAL ZEKÂ VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ARACILIK ETKİLERİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, no.2, ss.623-643, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Güney S., Saka Ilgin K., "FİNANSAL KRİZLERİN BANKALARIN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARINDA CAMELS MODELİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, no.1302-3284, ss.303-331, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Yiğiter Ş.Y., Saka Ilgin K., "BIST-100 ENDEKSİNDE OCAK AYI ANOMALİSİNİN GÜÇ ORANI YÖNTEMİYLE TEST EDİLMESİ", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.30, no.1302-504X, ss.171-187, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güney S., Saka Ilgin K., "HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", 4th ICPESS 2018 VENICE-INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, VENEDİK, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, pp.105-105 (Link)
Sari S.S., Saka Ilgin K., "Makroekonomik Faktörler ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), NİĞDE, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2018, pp.53-53
Saka Ilgin K., Sari S.S., "VIX Korku Endeksi Global Alton Piyasaları Üzerinde Etkili midir?", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), NİĞDE, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2018, pp.54-54
Güney S., Saka Ilgin K., "COMPARING FINANCIAL PERFORMANCE OF THE BANKS BY GRAY RELATIONAL ANALYSIS: AN APPLICATION ON NATIONAL DEPOSIT BANKS IN TURKEY", ICSER- 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2018, pp.173-173 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi