Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Akademisyenlerin Yabancı Dilde İletişim ve Yayın Yapma Becerilerine Dönük Öz Yeterlilik ve İstek Seviyelerinin Belirlenmesi", BAP Güdümlü, SBG-2016-378, Araştırmacı, 2017
"Hizmetiçi Eğitimin Öğretim Elamanlarının Fen Sosyal ve Eğitim Alanlarında Uluslararası Akademik Yayın Hazırlama Hakkındaki ÖzYeterlik İnançları Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-355, Araştırmacı, 2016
"Matematik Koçluğu", BAP Arastırma Projesi, EGT-A-120515-0134, Yönetici, 2016
"Öğretmen Araştırmaları Dergisi", BAP Arastırma Projesi, EGT-A-150615-0151, Araştırmacı, 2016
"Hizmet-içi Eğitimin Öğretim Elamanlarının Akademik Öz-yeterlik İnançları ve Tutumlarına Etkisi", BAP Arastırma Projesi, EGT-A-300614-0097, Yönetici, 2014
"Akademisyen- Öğretmen İşbirliği Projesi", BAP Arastırma Projesi, 12.01.02, Yönetici, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi