Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bekdemir M., "EVALUATION OF ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS' CONCEPTUAL AND PROCEDURAL KNOWLEDGE ON CIRCLE AND DISC", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.83-95, 2012
Bekdemir M., "The pre-service teachers' mathematics anxiety related to depth of negative experiences in mathematics classroom while they were students", EDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS, vol.75, pp.311-328, 2010
Bekdemir M., Işik A., "Evaluation of conceptual knowledge and procedural knowledge on algebra area of elementary school students", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, pp.9-18, 2007
Bekdemir M., "Evaluation of conceptual knowledge and procedural knowledge on algebra area of elementary school students", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.28, pp.9-18, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bekdemir M., Baş F., "Matematik Öğretmenlerinin Sınavlarda Kullandıkları Soruların Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Boyutunda Analizi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.95-113, 2017
Özturan Sağirli M., Baş F., Çetin Ö.F., Çakmak Z., Bekdemir M., Okur M., "TÜREVİN SEMBOLİK VE SÖZEL TEMSİLLERİNİN KULLANILABİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME", International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, vol.5, pp.1-18, 2016
Baş F., Özturan Sağirli M., Bekdemir M., "Ortaokul Matematik Ögretmen Adaylarinin Üst Bilis Farkındalıkları, Problem Çözmeye Yönelik Inançları", Journal of Theory and Practice in Education, vol.12, pp.464-482, 2016
Çakmak Gürel Z., Çetin Ö.F., Bekdemir M., "Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin İstatistik Konusundaki Matematiksel Dil Becerilerinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi", İlköğretim Online, vol.15, 2016 (Link)
Baş F., Işik A., Çakmak Z., Okur M., Bekdemir M., "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞİN DOĞASINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ: BİR YAPISAL EŞİTLIK MODELİ İNCELEMESI", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, pp.123-140, 2015 (Link)
Çakmak Z., Baş F., Işik A., Bekdemir M., Özturan Sağirli M., "Mathematical Language Used in the Teaching of Three Dimensional Objects: The Prism Example", Mevlana International Journal of Education, vol.5, pp.115-129, 2015 (Link)
Özturan Sağirli M., Çakmak Z., Baş F., Okur M., Bekdemir M., "Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarının Matematiğe İlişkin Bakış Açıları", Sosyoloji Dergisi (Ege Üniversitesi), cilt.16, ss.199-223, 2015
Çakmak Z., Baş F., Bekdemir M., Işik A., Özturan Sağirli M., "Mathematical Language Used in the Teaching of Three Dimensional Objects: The Prism Example. ", Mevlana International Journal of Education, vol.5, pp.115-129, 2015
Özturan Sağirli M., Çakmak Z., Baş F., Okur M., Bekdemir M., "Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarının Matematiğe İlişkin Bakış Açıları", Ege Eğitim Dergisi, cilt.16, ss.199-223, 2015 (Link)
Baş F., Çakmak Z., Işik A., Bekdemir M., "Öğretim Elemanları İle Öğrencilerin Derste Oluşturduğu Tanımlar Arasındaki Farklar ve Sebepleri", Öğretim Elemanları İle Öğrencilerin Derste Oluşturduğu Tanımlar Arasındaki Farklar ve Sebepleri, vol.14, pp.1276-1289, 2015 (Link)
Baş F., Çakmak Z., Okur M., Bekdemir M., "İLKÖĞRETIM MATEMATIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATIĞIN DOĞASINA İLIŞKIN DÜŞÜNCELERI BIR YAPISAL EŞITLIK MODELI İNCELEMESI", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, pp.123-140, 2015
Çakmak Z., Baş F., Bekdemir M., "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntüler Konusundaki Matematiksel Dil Becerileri", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.204-204, 2014 (Link)
Baş F., Okur M., Bekdemir M., Çiltaş A., "Linear Algebra from Students Perspectives", Middle Eastern & African Journal of Educational Research, pp.29-40, 2014 (Link)
Kanbolat O., Bekdemir M., Sanalan V.A., Okur M., Özturan Sağirli M., Baş F., "Öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin felsefi düşünceleri", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.155-168, 2013
Duran M., Bekdemir M., "Görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısıyla görsel matematik başarısının değerlendirilmesi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.3, ss.27-40, 2013
Sanalan V.A., Bekdemir M., Okur M., Kanbolat O., Baş F., Özturan Sağirli M., "Öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin felsefi düşünceleri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.155-168, 2013
Kanbolat O., Bekdemir M., Dane A., Okur M., Çetin Ö.F., Özturan Sağirli M., et al.,"Pre-service mathematics teachers’ perceptions’ of rectangular prism by models", The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE), vol.2, pp.155-168, 2012
Çetin Ö.F., Dane A., Okur M., Bekdemir M., Baş F., Kanbolat O., et al.,"Prospective primary school teachers’ perceptions of rectangular prism through models. ", The International Journal of Research in Teacher Education , vol.3, pp.14-25, 2012
Dane A., Çetin Ö.F., Bekdemir M., Okur M., Baş F., Kanbolat O., et al.,"Rectangular prism perceptions of primary and secondary school students by models", International Journal of Research in Teacher Education , vol.3, pp.1-12, 2012
Çetin Ö.F., Dane A., Bekdemir M., "Yığılma Noktası Kavramı ve Kullanımı NEF EFMED 6 2 217 233", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.6, pp.217-233, 2012
Bekdemir M., "İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algı ölçeği GMOYÖYAÖ nin geliştirilmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.89-115, 2012
Bekdemir M., Okur M., Kasar N., "2005 ilköğretim matematik öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi", EÜFBED, cilt.4, ss.1-22, 2011
Kanbolat O., Bekdemir M., Baş F., "The Examination of the Attitudes of Students Enrolled from the 3rd to 8th Year towards Mathematics", The International Journal of Educational Researchers, vol.3, pp.103-121, 2011
Bekdemir M., Okur M., Gelen S., "2005 ilköğretim matematik programının ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin kavramsal işlemsel bilgi ve becerilerine etkisi", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.131-147, 2010
Bekdemir M., "Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.169-189, 2009
Bekdemir M., Işik A., "Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi", Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.174-184, 2008
Bekdemir M., Selim Y., "Revize edilmiş Bloom Taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.185-196, 2008
Bekdemir M., "İlköğretim öğretmen adaylarındaki matematik kaygısının nedenleri ve azaltılması için öneriler Erzincan eğitim fakültesi örneği", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.131-144, 2007
Bekdemir M., Çikili Y., "Matematik kaygısını oluşturan ve artıran öğretmen davranışları ve çözüm yolları", The Eurasian Journal of Educational Research, vol.16, pp.88-94, 2004
Bekdemir M., "Hecke operators on modular forms", Jour. of Inst. Of Math. & Comp. Sci, vol.11, pp.265-270, 2001
Bekdemir M., "Modüler eigen fonksiyonların teşkili", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.51-57, 2001
Bekdemir M., "Matematiğin doğası ve eğitimdeki yeri", Çağdaş Eğitim, cilt.245, ss.19-22, 1998
Bekdemir M., "Invariants g2 t and g3 t of modular forms", Jour. of. Inst. of Mathematics & Computer Science, vol.11, pp.103-107, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bekdemir M., Baş F., Özturan Sağirli M., "MATEMATİK KOÇLUĞUNUN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARIÜZERİNE ETKİSİ", 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, TÜRKIYE,
Özturan Sağirli M., Baş F., Bekdemir M., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ METABİLİŞSEL FARKINDALIKLARINDA PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇ VE TUTUMLARININ ETKİSİ", International Teacher Education Conference, ,
Baş F., Özturan Sağirli M., Bekdemir M., "Ögretmen adaylarının metabilissel farkındalıklarında problem çözmeye yönelik inanç ve tutumların etkisi", ITEC 2016, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 2-5 Şubat 2016, pp.22-22
Bekdemir M., Baş F., Özturan Sağirli M., Çakmak Z., "Matematik Koçluğunun 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları Üzerine Etkisi ", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.231-231 (Özet)
Çetin Ö.F., Dane A., Okur M., Bekdemir M., Baş F., Kanbolat O., et al.,"Pre-Service Mathematics Teachers’ Perceptions’ Of Rectangular Prism By Models", III. International Congress of Educational Research, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-8 Mayıs 2011, pp.23-27
Dane A., Çetin Ö.F., Bekdemir M., Okur M., Baş F., Özturan Sağirli M., et al.,"Student’s Perception Of Rectangular Prism By Models", International Conference on New Trends in Education And Their İmplications, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, pp.152-152
Bahar H.H., Okur M., Akgün L., Bekdemir M., "Matematik Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sürekli Kaygı ve Akademik Başarı Durumları", IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2010, ss.88-88
Kanbolat O., Bekdemir M., Baş F., "The Examination of the Attitudes of Students Enrolled from the 3rd to 8th Year towards Mathematics", II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, pp.1101-1119
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bekdemir M., "", Lisans Yayıncılık, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi