Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirpolat A.B., Daş M., "Prediction of Viscosity Values of Nanofluids at Different pH Values by Alternating Decision Tree and Multilayer Perceptron Methods", APPLIED SCIENCES-BASEL, vol.9, pp.1288-1288, 2019 (Link)
Çerçi K.N., Daş M., "Modeling of Heat Transfer Coefficient in Solar Greenhouse Type Drying Systems", SUSTAINABILITY, vol.11, pp.5127-5127, 2019 (Link)
Daş M., Balpetek N., Akpinar E., Akpinar S., "Türkiye’de bulunan farklı illerin rüzgâr enerjisi potansiyelinin incelenmesi ve sonuçların destek vektör makinesi regresyon ile tahminsel modelinin oluşturulması", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.34, pp.2203-2214, 2019 (Link)
Aliç E., Daş M., Kaşka Ö., "Heat Flux Estimation at Pool Boiling Processes with Computational Intelligence Methods", PROCESSES, vol.7, pp.293-293, 2019 (Link)
Daş M., Akpinar E., "Investigation of Pear Drying Performance byDifferent Methods and Regression of ConvectiveHeat Transfer Coefficient with SupportVector Machine", APPLIED SCIENCES-BASEL, vol.8, 2018 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akpinar E., Daş M., "Mushroom Drying in Air Heated Solar Collector Drying System and Modeling of Drying Performance with Artificial Neural Network", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.23-30, 2018 (Link)
Daş M., Akay O.E., "Research For Facılıtıes To Improve Energy Consumptıon Of Heating System In A Shoppıng Center", Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, cilt.17, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aliç E., Daş M., "GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ KURUTMA SİSTEMİNİN KURUTMA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE NÜMERİK ANALİZİ", 22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi