Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güner M., Kurnaz E., "MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA ETKİSİ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.17, ss.297-313, 2019 (Link)
Ece O., Güner M., "KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İLE FİRMA PİYASA PERFORMANSI VE FİRMA FİNANSAL PERFORMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: BIST’DA BİR UYGULAMA", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.22, ss.745-782, 2018 (Link)
Yildiz S., Meydan C., Güner M., "Measurement of Intellectual Capital Components through Activity Reports of Companies", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.109, pp.614-621, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kutlu H.A., Güner M., Demirci S., "Risk Yönetim Aracı ve Finansman Alternatifi Olarak Sendikasyon Kredileri", Uluslararası Finans Kongresi 2012, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13 Haziran - 14 Şubat 2012, pp.80-90
Kutlu H.A., Güner M., Demirci S., "Etik İkilemden Çıkışta Kişisel Değerin Rolü: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma", 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012, pp.100-105
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi