Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aysöndü M.H., "Effects of Different Breeding Systems on the Slaughter and Carcass Characteristics and Taste Criteria of Pheasants Phasianus colchicus", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.12, pp.914-918, 2013 (Link)
Aysöndü M.H., "Effect of Hatch Weight on Egg Production Hatchability and Egg Quality Characteristics in Pheasant Phasianus colchicus", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.3201-3206, 2011 (Link)
Aysöndü M.H., "The Effect of the Age of the First Egg Laying on the Egg Production Hatchability and Egg Quality of Pheasants Phasianus colchicus", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.3196-3200, 2011 (Link)
Aysöndü M.H., "The Effect of the High Environmental Temperature on Some Blood Parameters and the Laying Performance of Japanese Quails with Different Density Stocking", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.3, pp.690-694, 2004
Aysöndü M.H., Özer H., Şimşek Ü.G., "Tam Güneş Tutulmasının Hayvan Davranışları Üzerine Etkisi", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.28, pp.55-61, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aysöndü M.H., Özbey O., Esen F., "Effect of different breeding systems on the growth performance of pheasants Phasianus colchicus under intensive conditions", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.131-135, 2013 (Link)
Aysöndü M.H., "Kaya Kekliklerinde Alectoris graeca Farklı Barındırma Şeklinin Yumurta Verimi ve Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.22, ss.267-271, 2008 (Link)
Yildiz N., Aysöndü M.H., "The Effects of High Temperature on Blood Serum Parameters and the EggProductivity Characteristics of Japanese Quails Coturnix coturnix japonica", International Journal of Poultry Science, vol.3, pp.485-489, 2004
Erişir Z., Aysöndü M.H., Özmen Ö., "The Effect of High Temperatures on Breeding and Survival of Japanase Quails That Are Bred under Different Temperatures", International Journal of Poultry Science, vol.3, pp.463-467, 2004
Aysöndü M.H., "Chromium Supplementation can Alleviate Negative Effects of Heat Stress on Egg Production, Egg Quality and Some Serum Metabolites of Laying Japanese Quail", The Journal of Nutrition , vol.132, pp.1265-1268, 2002 (Link) (Abstract)
Aysöndü M.H., "Kıvırcık x Morkaraman F1 ve Sakız x Morkaraman F1 Melezlerinde Döl Verimi ve Süt Verimi Özellikleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Dergisi, cilt.6, ss.26-31, 2000 (Link)
Aysöndü M.H., "Kıvırcık x sakız x morkaraman f1 ve sakız x kıvırcık x morkaraman f1 melez kuzularda verim özellikleri II Besi performansı ve karkas özellikleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.11, ss.34-40, 2000 (Link)
Aysöndü M.H., "Kıvırcık x sakız x morkaraman f1 ve sakız x kıvırcık x morkaraman f1 melez kuzularda verim özellikleri I Büyüme yaşama gücü ve vücut ölçüleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.11, ss.27-33, 2000 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aysöndü M.H., Aldirmaz Akkaya F., "Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği (Keklik Yetiştiriciliği) ve Sürdürülebilir Av Turizmi", I. Alternatif Turizm Kongresi, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2016, ss.266-274 (Link)
Aysöndü M.H., "Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği Keklik", I. Doğu Anadolu Sempozyumu (Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar), TÜRKIYE,
Aysöndü M.H., Genç F., "Elazığ İli Hayvancılığının Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri", I. Doğu Anadolu Sempozyumu (Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar), ELAZIĞ, TÜRKIYE,
Aysöndü M.H., "Ekolojik Hayvancılık", I. Doğu Anadolu Sempozyumu (Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar), TÜRKIYE,
Aysöndü M.H., "The Effect of High Temperatures on Blood Serum Parameters and the Egg Productivity Chracteristics of Japanese Quails Coturnix coturnix japonica", I. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi,, TÜRKIYE,
Aysöndü M.H., "KOYUNCULUK TERİMLERİNDE ANLAM STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI", I. ULUSAL VETERİNER ZOOTEKNİ KONGRESİ, ELAZIĞ, TÜRKIYE,
Aysöndü M.H., "GENEL ZOOTEKNİ TERİMLERİNDE ANLAM BİRLİĞİ", I. ULUSAL VETERİNER ZOOTEKNİ KONGRESİ, ELAZIĞ, TÜRKIYE,
Aysöndü M.H., "Tam Güneş Tutulmasının Hayvan Davranışları Üzerine Etkisi", I. ULUSAL VETERİNER ZOOTEKNİ KONGRESİ, ELAZIĞ, TÜRKIYE,
Aysöndü M.H., "THE EFFECT OF HIGH TEMPERATURES ON BREEDING AND SURVIVAL OF JAPANESE QUAILS THAT ARE BRED UNDER DIFFERENT TEMPERATURES", I. ULUSAL VETERİNER ZOOTEKNİ KONGRESİ, ELAZIĞ, TÜRKIYE,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi