Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Nişanci M., "International Portfolio Movements: Panel Data Analysis", Journal of Applied Finance Banking, vol.2, pp.189-198, 2012 (Link)
Nişanci M., Uçar M., "Üst Orta Gelir Grubu Ülkelerinde Dış Ticaret ve İktisadi Büyüme", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.303-312, 2011
Nişanci M., Uçar M., "İktisadi Büyümede Finansal Gelişmenin Etkisi: D-8 Ülkelerinde Nedensellik İlişkisi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.225-235, 2011
Nişanci M., Karabiyik İ., "Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörler ve Türkiye Örneği", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, 2011
Nişanci M., Uçar M., "Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme: Statik ve Dinamik Panel Veri Analizi", Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.107-118, 2011
Nişanci M., "Türkiye’de Araç Talebi Ve Yakıt Fiyatları Arasındaki İlişkinin Eşbütünleşme Tekniği İle İncelenmesi", A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.689-701, 2005
Nişanci M., "Dış Ticaret Beşeri Sermaye Ve İktisadi Gelişme Arasındaki Uzun Dönem Nedensellik İlişkisinin Testi", A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.675-687, 2005
Nişanci M., "Eş Bütünleşme Analizi ile Türkiye’de Şeker Pancarı Üretiminin Analizi", Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.7, 2004
Nişanci M., "Gelir Grupları İtibariyle Harcama Kalıpları: 1987-1994 Türkiye Kentsel Kesim Verileri”", DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler FAkültesi Dergisi, cilt.17, ss.127-139, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Nişanci M., Aydemir A.F., Tosun B., "Kuznets Eğrisi ile Ekonomik ve Siyasal Liberalizasyon Uygulamaları Arasındaki İlişkiler", International Conference on Economics Finance and Banking, Bişkek, KIRGIZISTAN, , vol.9, pp.1-9
Nişanci M., Sari S., Doker A.C., Çelik A.A., "Lewis’in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi?,", International Conference on Economics Finance and Banking, ,
Soyyiğit Kaya S., Keleş Ş., Nişanci M., Doker A.C., "Lojistik Altyapısı ve İktisadi Kalkınma Arasındaki Bağlantı: Türkiye’de İller Bazında İnceleme", III. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, ,
Nişanci M., Doker A.C., Türkmen A., "Emek Verimliliğini Belirleyen Demografik Unsurlar Seçilmiş Ülkeler Üzerine Analizler 1960 2010", International Conference on Eurasian Economies, ,
Nişanci M., Doker A.C., "Petrol Gelirlerine Bağımlılığın Yüksek Olduğu Geçiş Ekonomilerinde Petrol Fiyatları İhracat İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkileri", International Conference on Eurasian Economies, ,
Gerni G.M., Nişanci M., "Geçiş Ekonomilerinde Girşimciliğin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri", International Eurasian Economics Conference, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Nişanci M., Yurttançikmaz Z.Ç., Türkmen A., Emsen Ö.S., "Convergence to Maastricht Criteria as Economic Performance Criteria: Analysis on the EU and Transition Economies Joined the EU", in: Euro-Asian Economies in Transition,, E. A. H. Gencer, İ. Sözen and S. Sarı, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.307-324, 2017
DİĞER YAYINLAR
Nişanci M., "", , ss.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi