Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ulusoy A. , Tekdere M., "AB Üyesi Ülkelerdeki Yerel Vergi Uygulamaları ve Türkiye’deki Belediyeler İçin Vergi Önerileri", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.10-42, 2020
Ulusoy A. , Tekdere M., "Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler", Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, pp.19-55, 2019 (Link)
Tekdere M., "Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yerel Yönetim Yapıları", Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.248-282, 2019 (Link)
Ulusoy A., Tekdere M., "Türkiye’deki Belediyelerin Mali Sorunları ve Muhtemel Etkiler ", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.167-182, 2019 (Link)
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "Erzincan Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Vergi Algılaması Ve Bilinci Üzerine Bir İnceleme", Sosyal Bilimler Dergisi, pp.332-351, 2017 (Link)
Ulusoy A. , Tekdere M., "Mali Yerelleşme ve Metropolleşme İkilemi", Sosyal Bilimler Dergisi, pp.436-464, 2017 (Link)
Aktepe E., Tekdere M., Gürbüz A.Ş., "Toplumsal Uyum ve Bütünleşme Bağlamında Erzincan'a Yerleştirilen Ahıska Türkleri Üzerine Bir Değerlendirme", Göç Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.138-169, 2017 (Link)
Ayrangöl Z., Tekdere M., "Yerelleşme Teorisinin Analizi ve Ekonomik Parametreler Üzerindeki Rasyonalitesi", İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.55-83, 2016 (Link)
Ulusoy A. , Tekdere M., "Kent Konseylerinin Mali Kısıtları", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.175-190, 2015 (Link)
Ayrangöl Z., Tekdere M., "Türkiye ve OECD Ülkelerinde Yapılan Eğitim Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi", Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.1-30, 2014 (Link)
Çomakli Ş.E. , Ayrangöl Z., Tekdere M., "Avrupa Birliği İlerleme Raporları Doğrultusunda Türk Vergi Politikalarında Yaşanan Değişimler", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.95-114, 2014 (Link)
Ayrangöl Z., Tekdere M., "Potansiyel Etkileri ve Gönüllü Uyum Açısından Vergi Afları: 6111 Sayılı Kanunun İrdelenmesi", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.249-270, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "Mükelleflerin Vergi Algılaması ve Vergi Psikolojisi Üzerine Bir Analiz: Erzurum İli Örneği", 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2019, pp.21-39 (Link)
Ulusoy A. , Tekdere M., " Mali Yerelleşme ve Metropolleşme İkilemi", 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Mayıs 2017, pp.1-1 (Link)
Ayrangöl Z., Çadirci B.D., Tekdere M., "Vergi Türleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1970-2014 Arası Türkiye Örneği", Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, Barcelona, ISPANYA, 1-3 Şubat 2016, pp.1-1
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Vergi Algılaması ve Bilinci Üzerine Bir İnceleme", Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, Barcelona, ISPANYA, 1-3 Şubat 2016, pp.1-1
Odabaş H. , Tekdere M., Aktepe E., "Eğitim Hizmetlerinin Yerelleşmesinin Muhtemel Etkileri: Türkiye’de Uygulanabilirliği", Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, BARCELONA, ISPANYA, 1-3 Şubat 2016, pp.1-30 (Link)
Ulusoy A. , Tekdere M., "Kent Konseylerinin Mali Kısıtları", II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 10-11 Nisan 2015, ss.48-75 (Link)
Ulusoy A. , Tekdere M., "Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Siyasete Etkisi", IV. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, AMMAN, ÜRDÜN, 26-27 Ekim 2014, pp.1-1
Ayrangöl Z., Tekdere M., "Ana Hatlarıyla Vergi Afları", Uluslararası Bölgesel ve Küresel Dinamikler Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2011, pp.20-20 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "Doğu Anadolu Bölgesi Mükelleflerinin Vergiye Bakışı Üzerine Bir Araştırma", Ekin Yayınevi, Bursa, 2019 (Link)
Tekdere M., Çadirci B.D., "Lisanssız Elektrik Üretimi Kapsamında Güneş Enerjisinin Önemi", in: Enerji ve Çevre Ekonomisi, Manga M., Ballı E., Eds., Ekin Yayınevi, Bursa, pp.63-88, 2019 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi