Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kayalar M.T., Kayalar F., "Teachers’ Vıews Over The Impact Of Educatıonal Mobıle Devıces On Students’ Achıevement", Journal Of Instıtute Of Economıc Development And Socıal Researches, vol.5, pp.220-226, 2019 (Link)
Kayalar M.T., " Examınıng Pre-Servıce Teachers’ Attıtudes And Interests In Technology In Terms Of Varıous Varıables", Journal Of Socıal & Humanıtıes Scıences Research, vol.5, pp.2753-2760, 2018 (Link)
Kayalar M.T., "STUDY INTO THE DISPOSITIONS, AVOIDANCES AND ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS ONLINE LEARNING STUDY INTO THE DISPOSITIONS, AVOIDANCES AND ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS ONLINE LEARNING STUDY INTO THE DISPOSITIONS, AVOIDANCES AND ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS ONLINE LEARNING", International Journal of Recent Scientific Research, cilt.7, ss.9097-9103, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Taşlibeyaz E., Koç A., Sanalan V.A., Yildirim Ö., Öz R., Kayalar M.T., "Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Deneyimleri (The Experiences of the Students about Scenario-Based Interactive Videos)", ITTES, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.369-369
Sanalan V.A., Koç A., Öz R., Taşlibeyaz E., Yildirim Ö., Kayalar M.T., "THE USE OF SOCIAL MEDIA AND FEAR OF MISSING OUT AMONG COLLEGE STUDENTS", Conference: International Technology, Education and Development Conference, Valencia, ISPANYA, 6-8 Mart 2017, pp.1-1
Koç A., Koç A., Sanalan V.A., Yildirim Ö., Öz R., Kayalar M.T., "İngilizce Eğitiminde Kullanılan Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Görüşleri", ITTES 2017, İZMİR, TÜRKIYE,
Yildirim Ö., Kayalar M.T., Sanalan V.A., Taşlibeyaz E., Koç A., Öz R., et al.,"INTERNET ADDICTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND ATTITUDES OF THEIR PARENTS", Conference: International Technology, Education and Development Conference, Valencia, ISPANYA, 6-8 Mart 2017, pp.1-1
Kayalar M.T., Koç A., Yildirim Ö., "Üniversite öğrencilerinin siber zorbalığa maruz kalma durumu", Uluslararası bilgisayar ve öğretim teknolojileri sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2017, pp.328-329
Koç A., Kayalar M.T., Öz R., Yildirim Ö., "Öğretmenlerin EBA İle İlgili Görüşleri", 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.408-408
Kayalar M.T., Koç A., Yildirim Ö., Öz R., "Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri", 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.410-410
Öz R., Yildirim Ö., Kayalar M.T., Koç A., "Çocukların Oyun Tercihleri Sokak Temelli Oyunlar mı Bilgisayar Temelli Oyunlar mı", 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.409-409
Yildirim Ö., Öz R., Koç A., Kayalar M.T., "E Kitap İle Yürütülen Almanca Dersinin Öğrencileri Başarısı Üzerindeki Etkisi", 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.407-407
Kayalar M.T., Koç A., Başibüyük B., Kayalar F., "Öğretmen Adaylarının E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği", International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), TRABZON, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.65-65 (Link)
Yildirim Ö., Koç A., Kayalar M.T., Öz R., Başibüyük B., "Erzincan Üniversitesi Böte Son Sınıf Öğrencilerinin (Öğretmen Adayı) Tablet Pc Ve Etkileşimli Tahta İle İlgili Görüşleri", International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), TRABZON, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.102-102 (Link)
Koç A., Başibüyük B., Kayalar M.T., Yildirim Ö., "Öğretmen Adaylarının Bilgisyar Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği", International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), TRABZON, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.193-193 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi