Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uçar M., "Bilim, Rasyonalite ve Piyasa Ekonomisi", Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.535-557, 2004
Uçar M., "Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Ekonomik Sorunlar ve Ekonomi Politikaları", Atatürk Üniversitesi Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıdönümüne Armağan, ss.211-222, 2003
Uçar M., "Türkiye Ekonomisinde Kriz: Konjonktür Dalgası mı? Devletin Finansmanı Krizi mi?”,", Yeni Türkiye, ss.129-142, 2001
Uçar M., "İktisat Eğitimi ve Piyasa Ekonomisi", Liberal Düşünce, cilt.4, ss.70-76, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şenocak K., Uçar M., "KATMA DEĞER VERGİSİ'NİN ADALET VE ETKİNLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ", 2. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.54-67
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi