Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. MUHAMMED TAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : KEMALİYE HACI ALİ AKIN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Bölüm : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : muhammed.taserzincan.edu.tr | muhammed.tashhotmail.com
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, 2015-
Yüksek Lisans, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, 2013-2015
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "İnanç turizmi kapsamında umre seyahatlerine katılan müşterilerin memnuniyeti üzerine bir araştırma", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Haziran, 2015.
Araştırma Alanları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Pazarlama
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
TURİZM PAZARLAMASI
STRATEJİK YÖNETİM
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
MARKALAŞMA
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Turizm
Turizm İşletmeciliği Eğitimi
Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği
Pazarlama İletişimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, KEMALİYE HACI ALİ AKIN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, 2017 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Taş M., Akyol C. , Zengin B. , "DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ", lnternational Journal of Geography and Geography Education , pp.637-655, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Taş M., Zengin B. , "Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi ", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.205-216, 2019 (Link)
Taş M., Ünal A., Zengin B., "Sosyal Medyanın Turistlerin Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi: ErzincanKemaliye Örneği (The Effect of Social Media on the Buying Decisions of Tourists: The Case of Erzincan-Kemaliye)", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, pp.2226-2250, 2019 (Link)
Taş M., Süleyman A. , Ceyhun A., "TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI KAPSAMINDA SEYAHAT ACENTESİ WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ", AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.1694 – 528X, pp.207-221, 2018 (Link)
Taş M., Zengin B., "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:UMRE SEYAHATLERİ ÖRNEĞİ", BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol. 7, pp.159-185, 2016 (Link)
Şen L.M. , Zengin B., Taş M., "Hac ve Umre Organizasyonlarında Müşteri Memnuniyeti: Sakarya İli Alan Araştırması", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.6, pp.92-103, 2015 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Taş M., Zengin B., "Sakarya Destinasyonunun Günübirlik ve Hafta Sonu Turları Açısından Değerlendirilmesi", 13. Geleneksel Turizm Paneli, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Nisan 2014, ss.311-320
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
15.GELENEKSEL TURİZM SEMPOZYUMU, Balıkesir, Nisan 2016
14. GELENEKSEL TURİZM PANELİ , Sakarya, Mart 2015
13. GELENEKSEL TURİZM PANELİ , İstanbul, Nisan 2014
Etkinlik Organizasyonu
TEKNİK GEZİ-HATAY-GAZİANTEP, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2019
Kemaliye destinasyonunun Turizminin Geleceği , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2019
TURİZM HAFTASI KUTLAMALARI , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2019
TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
13. GELENEKSEL TURİZM PANELİ, Panelist, , TÜRKIYE, 2014
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 1
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi