Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yurtsever Kiliçgün M., "6 Yaş Çocukların İki El Kullanımı ve El-Göz Koordinasyonu Becerilerine Dokuma Eğitiminin Etkisi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.449-467, 2018
Yurtsever Kiliçgün M., Kiliçkaya A., "Identification of Pencil-Using Skills of Children Aged 36-66 Months", International Educational and Research Journal, vol.3, pp.42-47, 2017
Yurtsever Kiliçgün M., "Television Commercial Preferences of Children Aged 3–6 Years", Eurasian Journal of Educational Research (EJER), vol.65, pp.165-180, 2016
Yurtsever Kiliçgün M., Kiliçkaya A., "Geleneksel Annelik Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (The Psychometric Properties of the Traditional Motherhood Scale: A Study of Reliability and Validity)", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.2867-2881, 2016
Yurtsever Kiliçgün M., Kasimoğlu N., "Developing the Parental Attitude Scale for Children's Health Rights", Asian Academic Research Journal of Social Sciences & Humanities, vol.3, pp.26-45, 2016
Yurtsever Kiliçgün M., "An examination on the quality of contents of the cartoons that children aged 3-6 years preferred to watch: The cartoon I like most", Educational Research and Reviews, vol.10, pp.1415-1423, 2015
Yurtsever Kiliçgün M., "Effect of Socio-Economic Situation on Attitudes of Parents for Children's Rights", Middle Eastern & African Journal of Educational Research, vol.4, pp.20-31, 2013
Yurtsever Kiliçgün M., "Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanterinin (OBEDE) Geliştirilmesi ve Standardizasyonu", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.14, pp.19-36, 2013
Yurtsever Kiliçgün M., "Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocukların Görsel Algı Gelişimlerine Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programının Etkisi", Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, pp.193-211, 2012
Yurtsever Kiliçgün M., "Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.267-288, 2012
Yurtsever Kiliçgün M., "Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.1-22, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yurtsever Kiliçgün M., "Geleneksel Babalık Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.", 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2018, pp.146-148
Yurtsever Kiliçgün M., "Eğitsel Materyallerde Hata Kontrolü Sistemi Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkisi", Uluslaarası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.106-107
Yurtsever Kiliçgün M., "Annelik Rolünün Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Özbakım Becerilerinin Desteklenme Durumları Üzerindeki Yordayıcı Etkisi.", 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2018, pp.33-37
Yurtsever Kiliçgün M., "Eğitsel Materyallerde Kendi Kendine Kontrol Sistemi Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkisi.", Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.108-109
Yurtsever Kiliçgün M., "Okul Öncesi Dönemde Örüntü Bilgisinin Değerlendirilmesinde Görsel Ve İşitsel Örüntülerin Kullanımı", 31.Ulusal Matematik Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2018, ss.97-97
Yurtsever Kiliçgün M., "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 36-72 Aylık Çocukların Görsel Algı ve Kavramsal Gelişim Durumlarının İncelenmesi", 3.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Aralık 2018, pp.121-122
Yurtsever Kiliçgün M., "Okul Öncesi Dönem Çocuklarinin Dikkat Becerilerinin Geometrik Şekilleri Tanıma, Ayırt Etme, İfade Etme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi.", 6th International Conference on Education , Zagreb, HIRVATISTAN, 29 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp.25-25
Yurtsever Kiliçgün M., "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Öz Yeterlilik Durumlarının İncelenmesi.", 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.96-105
Yurtsever Kiliçgün M., "Geçmişten Günümüze Ahıska Türklerinin Çocuk Oyunları", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.393-404
Yurtsever Kiliçgün M., "Predictor effect of parental authority on the children’xxs self care skills.", The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences, MERSİN, TÜRKIYE, 14 Mayıs 2014 - 17 Mayıs 2017, pp.60-68
Yurtsever Kiliçgün M., "Annelerin Çocuklarının Haklarına Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlilik Durumlarının İncelenmesi.", Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, DÜZCE, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.263-272
Yurtsever Kiliçgün M., "Erzincan da Çocuk Olmak Çocuk Dostu Şehir Girişimi", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.493-501
Yurtsever Kiliçgün M., "Perception of Parental Love in 4-6 Year Old Children", The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences, Kyrenia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 7-10 Mayıs 2016, pp.68-77
Yurtsever Kiliçgün M., "Ebeveynlerin Çocuk Dostu Şehir Konusundaki Görüşleri Erzincan Örneklemi", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.485-492
Yurtsever Kiliçgün M., "Çocuk haklarına yönelik ebeveyn tutumları ile ebeveynlik rolleri arasındaki ilişki", III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2015, pp.511-522
Yurtsever Kiliçgün M., "The Games 3-6 Aged Children’s Wish to Play in the School Garden", ERPA Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2014, pp.233-240
Yurtsever Kiliçgün M., "Examination of Parents Attitudes towards Child Rights In terms of Child s Age and Gender", European Conference of Social and Behavioral Science, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, pp.195-203
Yurtsever Kiliçgün M., "Ebeveyn Otoritesinin Ebeveyn Çocuk Hakları Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi", I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2010, pp.264-276
Yurtsever Kiliçgün M., "Effect of Parental Involvement Programs on Cognitive Learning Levels of Children 5-6 Age", Proceeding of International Conference on Educational Science, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 Haziran 2008, pp.2069-2073
Yurtsever Kiliçgün M., "Beş Altı Yaş Çocukların Kelime Dağarcığı Gelişimine Ana Dil Eğitim Programının Etkisi", Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 2002, ss.122-131
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yurtsever Kiliçgün M., " Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Tarihsel Gelişimi", in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Aslı Yıldırım, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.73-94, 2019
Yurtsever Kiliçgün M., "0-36 Aylık Çocuklar İçin Uygulamalı Çalışmalar ", in: Okul Öncesi Eğitim Programları, Aslı Yıldırım, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.226-252, 2019
Yurtsever Kiliçgün M., "Okul Öncesi Eğitim Programı İçin Uygulamalı Çalışmalar", in: Okul Öncesi Eğitim Programları, Aslı Yıldırım, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.253-284, 2019
Yurtsever Kiliçgün M., Ed., "Dokumadaki Sihir", Dahi Yayıncılık, İSTANBUL, 2017
Yurtsever Kiliçgün M., "Kalem Kullanmayı Öğreniyorum. Anne Babalar ve Öğretmenler İçin El Kitabı", Ege Basımevi, İSTANBUL, 2015
Yurtsever Kiliçgün M., "Sosyal Gelişim", in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim , Emel Yılmaz Arslan, Eds., Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Ltd. Şt., Ankara, pp.117-138, 2015
Yurtsever Kiliçgün M., "Canlılar Dünyası", Morpa, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Özbakım Beceriler", YA-PA, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Dünya’nın Üstünde", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Seslerin Dünyası ", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Okuldaki Dünyam", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Psikomotor Gelişim", YA-PA, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Dünyadan Haberler ", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Dünya Dönüyor", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Benim Dünyam", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "İş Dünyas", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Sağlık Dünyam", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Dil Gelişimi ", YA-PA, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Bilişsel Gelişim 1 ", YA-PA, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Bilişsel Gelişim 2", YA-PA, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Sosyal Duygusal Gelişim", YA-PA, İSTANBUL, 2010
Yurtsever Kiliçgün M., "Trafik Dünyası", Morpa, İSTANBUL, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi