Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kasimoğlu N., Arikan D., "The effect of the training given to the child development students about foreign body aspiration upon their knowledge levels.", INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.77, pp.1811-11817, 2013 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildirim A., Hacihasanoğlu Aşilar R., Karakurt P., Çapik C., Kasimoğlu N., "Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirti, Yalnızlık ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkinin Sosyodemografik Özelliklerle Birlikte İncelenmesi", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.2, ss.264-274, 2018
Karakurt P., Kasimoğlu N., Bahçeli A., Atalikoğlu Başkan S., Kaya B., "The effect of activities of daily living of patients who stayed at cardiovascular surgery clinic upon self-care agency", Journal of Vascular Nursing, vol.35, pp.78-85, 2017
Yurtsever Kiliçgün M., Kasimoğlu N., "Developing The Parental Attitude Scale for children’s health rights. ", Asian Academic Research Journal of Social Science & Humanities, vol.1, pp.26-45, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atalikoğlu Başkan S., Kasimoğlu N., Karakurt P., Güneş D., "KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) VE DERİN VEN TROMBOZU (DVT) TANILI OLGUNUN YAŞAM MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI", International Health Sciences Conference, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.214-225
Atalikoğlu Başkan S., Güneş D., Kasimoğlu N., "Hemodiyaliz Uygulanan Hastaların Özbakım Gücü ve Algıladıkları Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi", I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2018, pp.1145-1145
Kasimoğlu N., Arikan D., "VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION OF THE AFFILIATESTIGMA SCALE IN PARENTS OF CHILDREN WITH INTELLECTUALDISABILITY", International Health Sciences Conference, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.694-694
Kasimoğlu N., Gürarslan Baş N., Arikan D., "Hasta Çocuk Güvenliği", III. ULUSLARARASI ÇOCUK KORUMA KONGRESİ, ORDU, TÜRKIYE, 30 Eylül - 3 Ekim 2018, pp.111-114
Kasimoğlu N., Arikan D., "KANGURU BAKIMI", 3. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ HEMŞİRELİK KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, pp.307-308
Atalikoğlu Başkan S., Kasimoğlu N., "hemşirelik öğrencilerinin ağrı ile ilgili klinik karar verme durumları", 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.240-240
Aydin E., Köse S., Kasimoğlu N., Atalikoğlu Başkan S., Kaya B., "Evli kadınlarda evliliğe uyumun cinsel yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi", 15.Ulusal hemşirelik kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.159-159
Karakurt P., Kasimoğlu N., Bahçeli A., Atalikoğlu Başkan S., Kaya B., "Kalp Damar Cerrahisi kliniğinde yatan hastaların günlük yaşam aktivitelerinin öz-bakım gücüne etkisi", 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi , ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.108-108
Kasimoğlu N., "0-1 Yaş Bebeği Olan Annelerin Bebeği ile Aynı Yatağı Paylaşma Sıklığının ve Nedenlerinin İncelenmesi", 15. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.225-226
Arıkan D., Kasimoğlu N., Atalikoğlu Başkan S., "0-1 yaş bebeği olan annelerin bebeği ile aynı yatağı paylaşma sıklığının ve nedenlerinin incelenmesi", 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi , ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.225-225
Kasimoğlu N., Atalikoğlu Başkan S., "Hemşirelik öğrencilerinin aile destek algılarınının sınav kaygısı üzerine etkisi", 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2014, ss.201-201
Hacihasanoğlu Aşilar R., Yildirim A., Sağlam R., Ayran G., Kasimoğlu N., "Yaşlı bireylerde tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımının belirlenmesi", II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Haziran 2013, ss.62-62
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi