Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz O., Özdemir Erem N.H., "Çizgi filmler ne anlatır?", Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, ss.542-552, 2018
Kiliç B.S., Yilmaz O., "Fakir Baykurt’un Masallarında Değer Eğitimi ve Masalların Türkçe Eğitimine Katkısı", ULUSLARARASI TEKE DERGİSİ, cilt.7, ss.1104-1125, 2018 (Link)
Bahar H.H., Yilmaz O., "Ahıska, göç ve eğitim", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD, vol.6, pp.240-257, 2018
Yilmaz O., Yakar Y.M., "Türk Çocuk Edebiyatında Sorun Odaklı Yaklaşım", Çocuk ve Medeniyet Dergisi, cilt.3, ss.29-42, 2018 (Link)
Yilmaz O., Yakar Y.M., "TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÇOCUK KARAKTERLER", The Journal of Academic Social Science Studies, ss.49-64, 2018 (Link)
Yilmaz O., Yakar Y.M., Arslan M.A., Safranova L., Satbayeva G., "Ortaokul ders kitaplarındaki kurgusal metinlerden hareketle değerler analizi: Türkiye ve Kazakistan Örneği", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.6, pp.2694-2710, 2017 (Link)
Yilmaz O., Özdemir Erem N.H., "Okul öncesi çocuk kitaplarında ileti problemi: Leyla Fonten’den öyküler serisi", Ekev Akademi Dergisi, pp.241-262, 2017 (Link)
Özdemir Erem N.H., Yilmaz O., "Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme", Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.5, pp.837-853, 2017 (Link)
Yilmaz O., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersine İlişkin Düşünceleri Üzerine Olgubilimsel Bir Araştırma", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.33-59, 2016 (Link)
Yilmaz O., "Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı Üzerine", Çocuk ve Medeniyet Dergisi, cilt.1, ss.173-181, 2016 (Link)
Yilmaz O., "Kurgusal Nitelikli Çocuk Kitaplarında Ayı Karakteri", . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.5, pp.801-817, 2016 (Link)
Yilmaz O., "Kurgusal Nitelikli Çocuk Kitapları ve Karakter Eğitimi ", Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.4, pp.311-325, 2016 (Link)
Yilmaz O., Karadağ B.F., "Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının pedagojik formasyon eğitimi programında yer alan özel öğretim yöntemleri dersinin niteliğine ilişkin görüşleri", Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, pp.2497-2508, 2016 (Link)
Yilmaz O., Yakar Y.M., "Mother” in Aytül Akal’s Stories within the Context of Social Gender Perception", International Journal of Higher Education, vol.5, pp.213-221, 2016 (Link)
Yilmaz O., "A Metaphoric Case: Thoughts of Pre-Service Turkish Teachers Related to Literary Qualified Children’s Books", International Education Studies, cilt.9, ss.236-244, 2016 (Link)
Yilmaz O., "A Phenomenological Study on Turkish Language Teachers' Views on Characters in Children's Books", Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.194-201, 2016 (Link)
Yilmaz O., "Türkçem çocuk dergisi ve kimlik inşası", Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, pp.1175-1190, 2016 (Link)
Yilmaz O., "Beyin Fırtınası Tekniğinin Türk Soylu Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi", The Journal of Academic Social Science Studies, ss.179-187, 2015 (Link)
Yilmaz O., "Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazakistanlıların Karşılaştıkları Sorunlar", Türklük Bilimi Araştırmaları, cilt.37, ss.257-275, 2015 (Link)
Yakar Y.M., Yilmaz O., "Beyazbulut Dergisi nde Yer Alan Kurgusal Metinlerdeki Karakterlerin Çatışmaları Çözme Biçimleri", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.57-66, 2015 (Link)
Yilmaz O., Yakar Y.M., "A descriptive overview on expressional mistakes made by Turkic students in speaking Turkish: Kazakh case", Educational Research and Reviews, vol.10, pp.2814-2820, 2015 (Link)
Yilmaz O., "Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Türk Soylu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğrenmelerine Katkısı Üzerine Bir Uygulama", EKEV Akademi Dergisi, ss.629-640, 2015 (Link)
Yilmaz O., "Türkiye ve Kazakistan da Okutulan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.184-203, 2014 (Link)
Yilmaz O., "100 Temel Eser Listesi ve Bu Listenin Etkileri", Türk Dili Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, cilt.107, ss.725-735, 2014
Yilmaz O., Arslan M.A., "Fatih Erdoğan ın Eserlerinde Yardımseverlik Değeri", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.34-44, 2014 (Link)
Yilmaz O., "İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi Becerilerinin Sosyokültürel Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Erzincan Örneği", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.7, ss.1251-1266, 2012 (Link)
Yilmaz O., "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Erzincan Örneği", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.167-178, 2011 (Link)
Kara R., Yilmaz O., "Erzincan Türkülerinde Gurbet Teması", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.389-400, 2011
Kara R., Yilmaz O., "Dede Korkut Hikâyelerinde Sosyal Hayat", Erzincan Üniversitesi Sosyal Billimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.193-211, 2010
Bahar H.H., Uludağ E., Yilmaz O., "Türkçe I Yazılı Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin TÜYATÖ Geliştirilmesi", Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.108-126, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz O., Destegüloğlu B., "Çocuk kitapları ve şiddet", Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, ,
Serttaş Z., Yilmaz O., "Yenilenen Türkçe dersi öğretim programındaki temalarauygunluk açısından Barış Manço’nun çocuk şarkıları", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE,
Yakar Y.M., Yilmaz O., Yilmaz H.D., "Çocuk Edebiyatında Sorun Odaklılık: Engellilik Algısı", 5. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Özdemir Erem N.H., Yilmaz O., Yakar Y.M., "Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileriÜzerine Bir Değerlendirm", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, ERZURUM, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2017, pp.161-161 (Link)
Kiliç B.S., Yilmaz O., "Fakir Baykurt un Masallarında Değer Eğitimi", IV. Uluslararsı Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, , pp.41-52
Yilmaz O., Yakar Y.M., "Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarında Öğretmen ve İdareci Karakterlerin Sunuluş Biçimi", 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, istanbul, TÜRKIYE,
Yilmaz O., Bahar H.H., "Ahıska Türklerinin Eğitim Sorunlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.11-12
Yakar Y.M., Yilmaz O., Özdemir Erem N.H., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin TürkçeKonuşma Yeterliklerine İlişkin Düşünceleri", III. International Congress of Teaching Turkish As a Foreign, Tiran, ARNAVUTLUK,
Bahar H.H., Yilmaz O., "Ahıska Türklerinin Eğitim Sorunlarının Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.2, no.2, pp.11-11 (Link)
Yakar Y.M., Yilmaz O., "Çizgi Filmler Aracılığıyla Türk Soylulara Türkçe ve Değer Öğretimi", II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi, Münih, , , pp.265-274
Yilmaz O., Yakar Y.M., Tuğba O., "Rıfkı Kaymaz ın Çocuklara Yönelik Yazınsal Nitelikli Eserlerinde Eğitsel Değerler", I. Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, TÜRKIYE, , vol.2, pp.569-576
Ünlü A.S., Yilmaz O., "Toplumsal Cinsiyete İlişkin İletiler Açısından Rafadan Tayfa Çizgi Filmi", III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, , , pp.282-294
Yilmaz O., "İdealize Karakter Bağlamında Elif Şafak ın Sakız Sardunya sı", II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2015, pp.145-152
Yilmaz O., Yakar Y.M., "Türk Soylu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi KonuşurkenYaptıkları İfade Yanlışları Üzerine Betimsel Bir Bakış Kazakistan Örneği", 1. Uluslararası Yabancı Dİl Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Gent, BELÇIKA,
Yakar Y.M., Yilmaz O., Arslan M.A., "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı Kavramlarına İlişkin Algıları", 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, vol.17, pp.95-105
Yilmaz O., Arslan M.A., "Bestami Yazgan’ın eserlerinde dinî değerler", I. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, ,
Şahin A., Maden S., Yilmaz O., "İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yilmaz O., "Okuma Becerisinin Geliştirilmesi", in: Okuma Eğitimi, Oğuzhan Sevim, Yusuf Söylemez, Eds., Nobel Yayınevi, Ankara, pp.125-148, 2018
Bakir S., Mert O., Bozkirli K.Ç., Durukan E., Biçer N., Gündüz O., et al., "Sözcük Grupları", in: Türk Dili I El Kitabı, Osman GÜNDÜZ, Osman MERT, Eds., Grafiker Yayınevi, Ankara, pp.59-78, 2017
Aktaş E., Yakar Y.M., Şimşek T., Eyüp B., Özdemir Erem N.H., Karagöz B., et al., "Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler", Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Medya El Kitabı, Tacettin Şimşek, Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.61-108, 2016
Karatay H., Ungan S., Uzuner Yurt S., Arslan M.A., Yakar Y.M., Yilmaz O., "Çocuk Edebiyatı ve Eğitim", Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı, Tacettin Şimşek, Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.329-342, 2016
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Yilmaz O., "Gökhan Akçiçek", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, pp.-, 2018 (Link)
Yilmaz O., "Sara Şahinkanat", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, ss.-, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi