Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aksu R., "Süleyman-nâme-i Kebir'de Çeviri Öğeleri", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.187-200, 2018
Aksu R., "Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Bulunma Hâli Ekinin Ayrılma İşlevinde Kullanılması Üzerine", TURKISH STUDIES, vol.11, pp.1-12, 2016
Aksu R., "Ahmed-i Dai'nin Tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys-i Semerkandi Adlı Eseri Üzerine", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.1, ss.65-73, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aksu R., "Çağatay Türkçesiyle Bir Hz. Fatıma Hikayesi", XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Varşova, POLONYA, 25-28 Eylül 2018, pp.702-712
Aksu R., "Süleyman-name-i Kebir'de Çeviri Öğeleri", 3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, ITALYA, 20-23 Nisan 2017, pp.0-0
Aksu R., "Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanan Türkçe Sözlüklerde Metot: DLT ve BM Örneği", Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Kasım 2015, pp.34-41
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi