Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi RECEP GÜLMEZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ana Bilm Dalı : SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 446 2252092 | Dahili : 00000
+90 446 2252092 | Dahili : 00000
Faks : +90 446 2252097
E Posta Adresi : rgulmezerzincan.edu.tr
Web Adresi :
Ofis : E4-206
Eğitim Bilgileri
Doktora, Universite Paris 10, Ecole Doctorale Sciences Politiques et Juridiques, , FRANSA, 2009-2017
Yüksek Lisans, Université de La Sorbonne Nouvelle: Paris III, Ecole Doctorale de Sciences du Langage, , FRANSA, 2006-2007
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fransızca Öğretmenliği, , 2002-2006
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Fransızca, Çok İyi
İspanyolca, Orta
Araştırma Alanları
Diğer
Siyaset Sosyolojisi
Dilbilim
Web Of Science Araştırma Alanları
Ethnic Studies
Area Studies
Political Science
Sociology
Mesleki ve İdari Deneyimler
, McGill University , Siyaset Bilimi Bölümü, 05.03.2017 - 03.06.2017
, Miami University , Sosyoloji, 08.01.2017 - 03.03.2017
Uluslararası Ofis Başkanı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 08.02.2011 - 01.01.2017
Dış İlişkiler Direktörü, Erzurum 2011 Olimpiyatlar , , 01.08.2010 - 13.02.2011
Yükseköğretim Birimi Staj, European Commission/Avrupa Komisyonu , , 01.03.2009 - 30.04.2016
Uluslararası İlişkiler Ofisi Türkiye Masası, State University of New York at Albany , , 26.06.2005 - 30.09.2005
Verdiği Dersler
Siyaset Bilimi, Lisans, 2017-2018
Siyaset Bilimine Giriş, Lisans, 2017-2018
İnsan Hakları, Lisans, 2017-2018
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, Lisans, 2017-2018
Siyaset Psikolojisi, Lisans, 2017-2018
Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Hizmet, Lisans, 2017-2018
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tuysuz S., Gülmez R., "INSTRUMENTALISATION OF GERRYMANDERING IN RECENTRALIZATION IN TURKEY: THE CASE OF ANKARA", lnternational Journal of Geography and Geography Education, pp.139-150, 2019 (Link)
Gülmez R., "The Securitization of the Syrian Refugee Crisis Through Political Party Discourses", Journal of International Migration and Integration, vol.20, no.3, pp.887-906, 2019 (Link)
Gülmez R., "Avrupa Birliği’nin Otoriterlik Sınavı: Macaristan Örneği", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.1554-1568, 2018 (Link)
Gülmez R., "İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ RAPORLARINDA 2002-2017 YILLARI ARASI TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI", Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gülmez R., "Suriye Göçmen Krizini Türk Siyaseti Açısından Yeniden Okuma", Uluslararası Toplumsal ve İktisadi Araştırmalar Kongresi, ,
Gülmez R., Gülmez B., "“Teaching Turkish to Foreigners” as a language policy", 5th INTERNATIONAL CONFERENCE on LANGUAGE, LITERATURE and CULTURE, BURDUR, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.4-0
Gülmez R., "Cultural nationalism as a solution for ethnolinguistic demands ", 5th INTERNATIONAL CONFERENCE on LANGUAGE, LITERATURE and CULTURE, BURDUR, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.16-0
Gülmez R., "Linguistic Problem of the Turks in Kosova in the light of Council of Europe’s Progress Reports", 3rd International Balkan Annual Conference (IBAC-2013), Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 10-13 Ekim 2013, pp.369-381
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gülmez R., "Neighborhood Effect and Millet Kiraathane as a Space for Political Communication", in: A closer look at political communication, Mark H. Tatum, Eds., Nova Science Publishers, New York, 2019
Yeşilyurt Y., Gülmez R., "Çanakkale Cephesinden Mektuplar : Guy Warneford Nightingale", Ötüken Neşriyat, İSTANBUL, 2014
Diğer Yayınlar
Bilimsel Hakemlikler
Applied Linguistics, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 4
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi