Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yavuz S., Karabulut T., Sari S.S., "Güç Alan Analizi Yöntemiyle Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.9, ss.111-132, 2019 (Link)
Çetin M., Sari S.S., "Erzincan Yerel Sözleri ve Deyimlerinde Girişimcilik", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2019 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Karabulut T., Sari S.S., "Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve Arbitraj Fiyatlama Modeli: Borsa İstanbul Örneği", Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.21-28, 2018 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., Karabulut T., Başakın E.E., "Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini", Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.74-82, 2018 (Link)
Özer A., Sari S.S., Başakın E.E., "BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKS TAHMİNİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, pp.99-124, 2018 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., Başakın E.E., "Hisse Senedi Kapanış Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Çıkarım Sistemleri İle Tahmin Edilmesi", kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, cilt.7, ss.1-22, 2017 (Link)
Sari S.S., Akkaynak B., Karabulut T., "BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE KONVENSİYONEL VE KATILIM BANKALARINDA KREDİLENDİRME RİSK ANALİZİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA", Sosyal Bilimler Dergisi, pp.549-557, 2017 (Link)
Demirdöğen S., Sari S.S., "ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ ve BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.171-184, 2016 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., "2008-2014 YILLARI ARASINDA BİST’ DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.287-301, 2016 (Link)
Güney S., Sari S.S., "MUHASEBE DENETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMADA İÇ KONTROLÜN ROLÜ", Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.62-80, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yavuz S., Karabulut T., Sari S.S., "Güç Alan Analizi Tekniği İle Üniversite Öğrencilerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, pp.131-131 (Link)
Sari S.S., Saka Ilgin K., "Makroekonomik Faktörler ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), NİĞDE, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2018, pp.54-54 (Link)
Saka Ilgin K., Sari S.S., "VIX Korku Endeksi Global Alton Piyasaları Üzerinde Etkili midir?", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), NİĞDE, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2018, pp.55-55 (Link)
Akkaynak B., Karabulut T., Sari S.S., Gürbüz A.Ş., "Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ve CDS’leri Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi", International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.545-545 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., Karabulut T., "The Effect of The Fear Index (VIX) and Consumer Trust Index on The BIST Investment Trust Index", ICSER- 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2018, pp.175-175 (Link)
Başakın E.E., Sari S.S., "Mühendislik ve Sosyal Bilimlerde Bulanık Mantık Yaklaşımı ", 31. Ulusal Matematik Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2018, ss.99-99 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Yavuz S., Sari S.S., "Bist Yatırımcıları Açısından Kamu Ve Özel Sektör Kira Sertifikalarının (Sukuk) Analizi ", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, pp.130-130 (Link)
Sari S.S., Karabulut T., Akkaynak B., Şirin M.S., "Erzincan OSB’de Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Kurumsal Kimlikleri Üzerine Bir Uygulama", International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.565-565 (Link)
Başakın E.E., Sari S.S., Ekmekçioğlu Ö., "Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Türkiye' nin Elektrik Tüketiminin Tahmini", ENSCON' 18 - INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2018, pp.94-94 (Link)
Sari S.S., Akkaynak B., Karabulut T., "Credit Facility Risk Analysis İn Conventional and Participation Banks: An Application with Fuzzy Logic", International Congress on Management Economics and Business (ICMEB'2017), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2017, pp.281-281 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., Karabulut T., Başakin E.E., "K- En Yakın Komşuluk Algoritması Kullanılarak Kira Sertifikasi (Sukuk) Değerlerinin Tahmini ", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2017, pp.384-384 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Karabulut T., Sari S.S., "Borsa İstanbul Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Belirlenmesi", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2017, pp.171-171 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sari S.S., Yiğiter Ş.Y., "INVESTOR SENTIMENT IN TERMS OF FINANCIAL MARKETS", in: RECENT ECONOMIC APPROACHES & FINANCIAL CORPORATE POLICY, Çoban S., Dalpour S. W., Marangoz C., Bulut E., Eds., IJOPEC PUBLICATION, LONDON, pp.335-345, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi