Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Doç. Dr. Selim KAYACI  1964 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Rize'de tamamladım. Temmuz 1988’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Nevşehir'in Kaymaklı kasabasında 13 ay zorunlu hizmetimi, Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığında askerlik görevimi tamamladım. Ankara Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde asistanlık eğitimimi tamamlayıp aralık 1997' de nöroşirürji  uzmanı oldum. Rize’de Kamu hastanelerinde ve Özel hastanede Nöroşirurji uzmanı olarak çalıştım. Mart 2011' de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim dalına öğretim üyesi (Yrd. Doç) atandım.             “Türk Nöroşirurji Derneği” mizin 545, “Spinal ve Periferik sinir cerrahi” grubumuzun 155 no’lu üyesiyim. Son altı yıldır ağırlıklı olarak beyin sapı ön ve arka yüzü vasküler anatomisi, kafa kaidesi nervus abdusens anatomisi konularında kadavra üzerinde ve kronik subdural hematomların cerrahi tedavisi konuları üzerinde çalıştım. Bu konularla ilgili çalışmalarım  ulusal ve uluslar arası dergilerde kabul edilmiş ve yayınlanmıştır. 1 Nisan-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalında ve 1-29 Şubat 2016 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim dalında Klinik Fellow olarak çalıştım. 27 Temmuz- 4 Eylül 2015 tarihleri arasında  Bournemount/İngiltere’ de Education First İnternational Language Center da Dil eğitimi gördüm. Bu süre zarfında Bourneumount’da Londra’da ve Oxford’daki sağlık kurumlarında incelemelerde bulundum. 2014 yılında ‘’Importance of the perforating arteries in the proximal part of the PICA for surgical approaches to the brain stem and fourth ventricle: an anatomical study’’ başlıklı çalışma ile TND Prof. Dr. Mahir Tevruz Bilimsel Araştırma birincilik ödülünü kazandım. Yine 2014 yılında Ankara Üniversitesinde yaptığımız “ New practical landmarks to determine sigmoid sinus free zones for suboccipital approaches: an anatomical study” başlıklı çalışmamız “ TND Prof Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirurjiyen Teşvik” ikincilik ödülü kazandı. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi grubumuz tarafından 2014 yılında yayınlanan “ Temel Spinal Cerrahi” adlı kitapta “Servikal Spinal Cerrahi Komplikasyonları” bölümünün yazarlığını yaptım. Nisan 2015’de TND Yeterlilik Yazılı Sınavını ve Ekim 2015’de Türk Nöroşirürji Yeterlilik Sözlü Sınavını geçtim. 2 Mart 2016 tarihinde Gazi Üniversitesinde yapılan sınavda başarılı olup Üniversite Doçenti oldum. Mart 2017 de Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji anabilim Dalında göreve başladım. Halen bu kurumda anabilim dalı başkanı ve klinik sorumlusu olarak görevliyim. Makalelerime Google Akademide 210, Web of Science’da 156 kez  atıfta bulunulmuştur. Evli üç çocuk babasıyım. İngilizce biliyorum.
Biography (EN) :Doç. Dr. Selim KAYACI  I was born in 1964 in Rize (Kalkandere). I completed my primary and secondary education in Rize. I graduated from Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty in July 1988. 13 months compulsory service in the town of Kaymaklı Nevşehir,  completed my military service Diyarbakir 2. at the Tactical Air Force Command. I completed my education at Ankara Emergency aid and Traumatology Hospital and became a neurosurgery specialist in December 1997. I worked as a neurosurgery specialist in public and private hospitals in Rize. I was appointed to Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, as assistant professor in March 2011.  I am a member of the Turkish Neurosurgical Society, (No:545),” Spinal and peripheral nerve surgery “group (No: 155). I studied between 2010 and 2014 years, on cadaver on brain stem front and back side vascular anatomy. I also conducted research and studies on the treatment  chronic subdural hematomas and skull base (nervus abdusens anatomy). My work on these issues has been accepted and published in national and international journals. Between 1 April-15 May 2011, I worked as a clinical fellow in the Department of Neurosurgery at Ankara University, Faculty of Medicine, and between 1-29 February 2016, Faculty of Medicine at Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery. From July 27 to September 4, 2015, I studied language at the Education First International Language Center in Bournemount/England. During this time, I have studied Bournemouth in London and in health institutions in Oxford. In 2014, the study titled ‘importance of the perforating arteries in the proximal part of the pica for surgical approaches to the brain stem and fourth ventricle: an anatomical study’ was conducted by TND Prof. Dr. Mahir Tevruz won first prize in scientific research. Also in 2014, Our study titled “ New practical landmarks to detect sigmoid sinus free zones for subocipital approximations: an anatomical study” tnd Prof Dr. Hamit Ziya Gökalp won the second prize in promoting young Neurosurgery. I was the author of the “ cervical spinal surgery complications” section in the book “Basic Spinal Surgery” published by TND spinal and peripheral nerve surgery group in 2014. I passed the TND competency Written Exam in April 2015 and the Turkish Neurosurgery competence oral exam in October 2015. On March 2, 2016, I was successful in the Gazi University Exam and became Associate Professor of the University. In March 2017, I joined the Department of Neurosurgery at the University of Erzincan Faculty of Medicine. I am currently the head of department and clinical officer of this institution. My articles have been referenced 156 times in the web of Science and 210 times in the Google academy. I'm married and have three children. I know in intermediate level English and German    
KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi