Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Uluslararası İktisat
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Uluslararası İktisat
Büyüme İktisadı
Gelişme İktisadı
Uluslararası politik iktisat
Uluslararası Ticaret
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi