Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Elverdi S., "Sağlık ve Eğitim Göstergelerinin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisinin Analizi", IERFM, 3rd International Economics Research and Financial Markets Congress, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2019, vol.1.Baskı, no.13188/26649, pp.660-671 (Link)
Atik H. , Elverdi S., "OECD Ülkelerinin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Belirlenmesi: Ampirik Bir Analiz", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2017, pp.139-139 (Link)
Doker A.C., Elverdi S., Gerni M., Emsen S. , "Kalkınma Algısında Girişimcilik Olgusu ve Genç Nesillerin Mesleki Eğilimleri: Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Profilleri Üzerine Bir İnceleme", International Conference on Eurasian Economies 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp.556-571 (Link)
Atik H., Elverdi S., "İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi: Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Uygulama", 2.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 16-17 Mayıs 2013, pp.---
Elverdi S., Yıldız R., "Kentsel Kalkınmada Bilgi Merkezlerinin Rolü: KAYHAM Örneği", 3. Yerel Ekonomiler Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2011, ss.66-79
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atik H., Elverdi S., "Türkiye’nin Çok Vitesli Avrupa İçindeki Yenilik Performansı: Ampirik Bir Analiz", Tasarruf, Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme, Oya S. Erdoğdu, Dilek Temiz Dinç, M. Aykut Attar, Ed., İMAJ YAYINEVİ, ANKARA, ss.157-183, 2017
Elverdi S., "Ülkelerin İklim Değişikliği Performansının Endekslerle Ölçümü", Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (Prof. Dr. Mehmet Ali Bilginoğlu’na Armağan), Hayriye Atik, Ed., NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, ss.258-276, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi