Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Türkiz Dergisi, Özel Sayi Editörü, 02.01.2017 - 28.02.2017
Türkiz Dergisi, Özel Sayi Editörü, 01.07.2015 - 31.08.2015
Türkiz Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 15.01.2015 - Devam Ediyor
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 15.06.2010 - Devam Ediyor
Akademik Tarih Araştırmaları Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 07.03.2010 - Devam Ediyor
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2006 - 01.01.2007
Müdafaa-i Hukuk, Yayin Kurul Üyesi, 11.11.2003 - Devam Ediyor
STRADIGMA, Danisma Kurul Üyesi, 02.02.2003 - 31.01.2004
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
SONSAM (Sonsuztürk Stratejik Araştırmalar Merkezi), İcra Kurulu, Üye, 22.11.2016 - Devam Ediyor
Erzincan Üniversitesi FEF, Tarih Bölümü Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu, Üye, 07.01.2016 - 01.02.2016
Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi , , Üye, 15.04.2015 - Devam Ediyor
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, Üye, 15.01.2015 - 15.11.2016
Türk Diasporası Konseyi, Yöetim Kurulu Üyesi, Üye, 01.01.2014 - 02.01.2017
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Eğitim Kurulu, Üye, 15.01.2013 - 15.11.2016
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Van, Mayıs 2017
Uluslararası Amasya Sempozyumu, , Ekim 2017
I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, Gümüşhane, Ekim 2017
Tarihsel Arkaplanıyla Pontus Çalıştayı, Trabzon, Mayıs 2017
I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Aralık 2017
Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Eylül 2016
Geçmişten Günümüze Malatya Kent, Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Nisan 2016
Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Mayıs 2016
I. Uluslararası Adana ve Çukurova Tarihi Sempozyumu, Adana, Nisan 2015
II. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Mayıs 2015
Türk Tarih Kurumu I. Tarih Çalıştayı, Ankara, Mart 2013
I. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, , Mayıs 2012
3. Uluslararası Türk Şöleni, Erzurum, Mayıs 2012
7. Uluslararası Atatürk Kongresi, Skopje, Ekim 2011
Atatürk Araştırma Merkezi Paydaş Toplantısı, Antalya, Şubat 2011
III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Ekim 2010
IV. Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehditler), Elazığ, Ekim 2003
23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, Temmuz 2002
Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih, Dil ve Edebiyat Sempozyumu, Trabzon, Mayıs 2001
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Avrasya İncelemeleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Türklük Bilimi Araştırmaları , Dergide Hakemlik, Kasım 2018
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2018
T.C. BAŞBAKANLIK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Proje Hakemliği, Ağustos 2018
Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Türk Tarih Kurumu, Kitap Hakemliği, Ekim 2015
Türk Tarih Kurumu, Kitap Hakemliği, Eylül 2015
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Altın Koza Yayıncılık, Kitap Hakemliği, Temmuz 2015
Altın Koza Yayıncılık, Kitap Hakemliği, Temmuz 2015
Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2013
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2012
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2012
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2011
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2010
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2010
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2010
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2010
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Milli Mücadelenin 100. Yılı Münasebetiyle I. Uluslararası gençlik Kongresi ve Gençlik Şöleni, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2019
19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2019
9. Atatürk Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2019
100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2019
MİLLİ MÜCADELE’NİN 100.YILI: MUSTAFA KEMAL PAŞANIN ANADOLUYA GEÇİŞİ VE KONGRELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2019
100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2018), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2018
2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2018
Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şçleni, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2018
DÜNDEN BUGÜNE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ve MİLLİYETÇİ HAREKET SEMPOZYUMU, Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2018
18. Türk tarih Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2018
DÜNDEN BUGÜNE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ve MİLLİYETÇİ HAREKET SEMPOZYUMU, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Şubat 2018
ICOSS Kapodokya (Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2018
ICOSS Kapodokya (Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı), Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2018
DÜNDEN BUGÜNE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ve MİLLİYETÇİ HAREKET SEMPOZYUMU, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2018
21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Türk Siyasetinde ve Fikir Hayatında Alparslan Türkeş Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2017
Türk Siyasetinde ve Fikir Hayatında Alparslan Türkeş Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2017
Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2016
Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2016
IV. Uluslararası Türk Şöleni, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2016
I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2015
Sevk ve İskân Kanunu’nun 100. Yılında II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu , Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Sevk ve İskân Kanunu’nun 100. Yılında II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Uluslararası I.Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2014
İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2014
Uluslararası Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2014
III. Uluslararası Türk Şöleni, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2012
Ulusal Gürün Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi