Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gökçen S., "Greece’s organizational activities in Turkey during national struggle period and Greek Patriarchate", CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.14, pp.49-69, 2018
Gökçen S., "The general character of the Greek occupation in the course of the Turkish national struggle", CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.12, pp.89-111, 2016
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gökçen S., "Mustafa Kemal Paşa’nın Erzincan’a Yapmış Olduğu Ziyaretler ", Akademik Tarih ve Düşünce, vol.V, pp.152-169, 2018
Gökçen S., "Millî Mücadele Döneminde Yunanistan'ın Türkiye'deki Örgütlenme Faaliyetleri ve Rum Patrikhanesi", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.49-70, 2018
Gökçen S., "TEĞMEN ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN MEKTUBU", SONSAM, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2017
Gökçen S., "Milli Meseleler Karşısında Aksiyoner Bir Lider: Alparslan Türkeş", DEVLET, cilt.14, ss.9-19, 2017
Gökçen S., "Teğmen Alparslan Türkeş'in Mektubu", Sonsuz Türk, cilt.2, no.2, ss.1-10, 2017
Gökçen S., Aybar M., "Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti 9. ve 10. Sınıflar Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan Osmanlı tarihi Konularının Karşılaştırmalı Tarih Anlayışı Açısından İncelenmesi", Eğitim ve Toplum, vol.6, pp.267-278, 2017
Gökçen S., Bektaş Öztaşkin Ö., "The Problematic of Ataturk and Kemalist Thought: Illusions from the Preservice Teachers’ Perceptions ", International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, pp.705-722, 2017 (Link)
Gökçen S., Aybar M., "Azerbaycan Sekizinci Sınıf Tarih Ders Kitabında Yer Alan "Osmanlı Tarihi" konularının incelenmesi", TİDSAD, vol.4, pp.1-15, 2017
Gökçen S., "ASTANA ZİRVESİ VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ", SONSAM, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2017 (Link)
Gökçen S., "TERÖR VE DİPLOMASİ", SONSAM, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2016 (Link)
Gökçen S., "Terörle Mücadele", Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-10, 2016 (Link)
Gökçen S., ""Çölün Kraliçesi" Gertrude Bell ve Araplar", Sonsuz Türk, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2016 (Link)
Gökçen S., "Anadolu'yu Türk'ten Arındırma Projesi", Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-10, 2016 (Link)
Gökçen S., "Hasan Sabbah ve Alamut Gerçeği", Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-10, 2016 (Link)
Gökçen S., "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy", Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-5, 2016 (Link)
Gökçen S., "Çanakkale Savaşları", Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-5, 2016 (Link)
Gökçen S., "Kavramsal Paranoya "Soykırımı Siyaseti"", Sonsuz Türk, cilt.1, no.1, ss.1-4, 2016 (Link)
Gökçen S., "Türk Dünyası ve Atatürk", Sonsuz Türk, cilt.1, no.1, ss.1-5, 2016 (Link)
Gökçen S., "ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE - YUGOSLAVYA İLİŞKİLERİ VE KRAL ALEXANDER'IN TÜRKİYE ZİYARETİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.667-682, 2016 (Link)
Gökçen S., "Ortadoğu ve Kıbrıs", Sonsuz Türk, cilt.1, ss.1-10, 2016 (Link)
Gökçen S., "Ekümenik Buhran: Heybeliada Ruhban Okulu", Düşünce Dünyasında Türkiz Dergisi, vol.5, pp.7-22, 2014
Gökçen S., Gül A., "Kapitülasyonlar Kaldırıldıktan Sonra Osmanlı Devleti’ndeki Ecanibin Durumu (R.1333 – M.1917 Senesi Ecanib İstatistikleri)", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, pp.151-171, 2010 (Link)
Gökçen S., "Ege de 12 Mil", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, ss.1-3, 2010
Gökçen S., "Küresel Liderlik Yolunda Avrupa Birliği ve Onun Stratejik Ortağı Fener Rum Patrikhanesi", Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.253-269, 2007
Gökçen S., "Ankara-Moskova İlişkilerinin Gelişimi ve 1925 Dostluk ve Saldırmazlık Andlaşması", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.2, pp.117-140, 2007 (Link)
Gökçen S., "BALKANLARDA BÖLGESEL YAKLAŞIM: Avrupa Birliğinin Balkanlar Politikası", Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, vol.5, pp.115-132, 2007
Gökçen S., "Fener Rum Patrikhanesinin Hukukî Statüsü ve Heybeliada Ruhban Okulunu Yeniden Açtırma Girişimleri", Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, vol.5, pp.185-222, 2006
Gökçen S., "DOGMATİK YUNAN PARANOYASI: Anadolu’da Rum Soykırımı", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Atatürk Özel Sayısı), pp.73-92, 2006
Gökçen S., "Rum Soykırımı Yalanı", Müdafaa-i Hukuk, ss.31-36, 2005
Gökçen S., "Heybeliada Ruhban Okulu", KÖK Araştırmalar, vol.7, pp.39-63, 2005
Gökçen S., "ANNAN PLAN VS ACHESON PLAN: The Changing Cyprus Policy", STRADIGMA (English), pp.1-6, 2005
Gökçen S., "Ekümeniklik Meselesi", Müdafaa-i Hukuk, ss.17-21, 2005
Gökçen S., "Avrupa Birliği ve Balkanlar", Müdafaa-i Hukuk, ss.39-45, 2005
Gökçen S., "Patrikhane ve Ruhban Okulu", YÖRTÜRK, ss.50-64, 2005
Gökçen S., "Ebediyete İntikalinin 67. Yıldönümünde Atatürk'ü Anarken", Müdafaa-i Hukuk, ss.15-17, 2005
Gökçen S., "Heybeliada Ruhban Okulu", Müdafaa-i Hukuk, ss.46-51, 2004
Gökçen S., "Avrupa Birliği ve Fener-Rum Patrikhanesi", Müdafaa-i Hukuk, ss.25-32, 2004
Gökçen S., "Fener Rum Patrikhanesindeki Metropolit Revizyonu Mevcut Statüye Rağmen Neden Yapıldı?", 2023 Dergisi, pp.72-74, 2004
Gökçen S., "Patrikhane ve Hoşgörü", Müdafaa-i Hukuk, ss.19-22, 2004
Gökçen S., "Patrikhane ve Metropolit Revizyonu", Müdafaa-i Hukuk, ss.32-35, 2004
Gökçen S., "Fener-Rum Patrikhanesi ve Metropolit Revizyonu", TÜRKELİ, ss.63-66, 2004
Gökçen S., "Balkanlarda Bölgesel Yaklaşım", Orkun, ss.35-39, 2004
Gökçen S., "Hoşgörü ve Tolerans Kavramlarına Patrikhane Yorumu", Orkun, ss.21-26, 2004
Gökçen S., "Teoloji Okulu Heybeliada", TÜRKELİ, ss.17-21, 2004
Gökçen S., "Heybeliada Ruhban Okulu", Orkun, ss.28-31, 2004
Gökçen S., "Yunanistanın Talepleri", Orkun, ss.25-30, 2004
Gökçen S., "Bartholomeos, Ruhban Okulu ve Ekümenizm", Orkun, ss.20-25, 2004
Gökçen S., "Ortodoks Teoloji Akademisi", Orkun, ss.25-30, 2004
Gökçen S., "Avrupa Birliği ve Patrikhane", Orkun, ss.20-25, 2004
Gökçen S., "Megali İdea ve Yeni Roma Yolunda", Orkun, ss.24-30, 2004
Gökçen S., "Annan Plânı New York Müzakereleri Çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin Tarafsızlık İlkesine Uygun mu?", Müdafaa-i Hukuk, ss.11-12, 2004
Gökçen S., "Tolerans ve Patrikhane", Hisar Gazetesi, ss.3-3, 2004
Gökçen S., "Fener Rum Patrikhanesindeki Metropolit Revizyonu", Ülkü Ocakları, ss.18-20, 2004
Gökçen S., "Asıl İşgalci Verhaugen ve Muhibleri", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "Değişen Kıbrıs Politikası ve Acheson Plânı", Müdafaa-i Hukuk, ss.34-36, 2003
Gökçen S., "Çanakkale Savaşının 88. Yıldönümü", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "Uzlaşmacı Uzlaşmazlar!", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "Saddamın Suratındaki Terlik!", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "Yunanistanın Ermeni Oyunu", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "Türk-Amerikan İlişkilerinde Tasarılar Dönemeci", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "Yunanistan Yüksek Mahkemesi ve Müftü Seçimleri", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "Bartholomeos Belgeseli", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "Rum Yönetiminin Diplomatik Ayak Oyunları", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "The Man Between Europe and Asia", STRADIGMA (English), pp.1-10, 2003
Gökçen S., "Kaklamanisin İftiralarına Verilen Yanıt", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "Fener-Rum Patrikhanesi'nin Statüsü ve Heybeliada Ruhban Okulu", Müdafaa-i Hukuk, ss.26-37, 2003
Gökçen S., "Bartholomeos, Ruhban Okulu ve Ekümenizm", Müdafaa-i Hukuk, ss.23-28, 2003
Gökçen S., "Patrikhanenin Faaliyetleri", Yeni Batı Trakya, ss.30-38, 2003
Gökçen S., "Azınlık Kilisesinden Ekümenik Patrikhaneye Yol Haritası", 2023 Dergisi, pp.54-61, 2003
Gökçen S., "Kıbrısı Referanduma Mahkûm Etmek", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "David Hannay Neden Türkiye'de?", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "Kıbrıs Barış Plânı Üzerine Türk ve Rum Kamuoyunun Görüşü", Analiz, ss.1-3, 2003
Gökçen S., "BARTHOLOMEOS, THEOLOGICAL COLLEGE AND ECUMENICISM: Notes from The Activities of The Patriarch", STRADIGMA (English), pp.1-10, 2003
Gökçen S., "ORTODOKS TEOLOJİ AKADEMİSİ: Heybeliada Ruhban Okulu Yanılsamaları", 2023 Dergisi, pp.52-57, 2003
Gökçen S., "YUNANİSTANIN BATI TRAKYA POLİTİKASI: Batı Trakya Türklerinin Sorunları", Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, vol.3, pp.49-65, 2003
Gökçen S., "Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Temel Sorunlar", Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, vol.3, pp.143-170, 2002
Gökçen S., "İlmi Eser mi? Yoksa Popüler Eser mi?", Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, vol.3, pp.301-306, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gökçen S., "", , ,
Gökçen S., ""100. YILINDA YUNANİSTAN’IN “PONTUS SOYKIRIMI” İDDİALARI"", 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-8 Aralık 2018, pp.1-10
Gökçen S., ""CUMHURİYET’İN İLANINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN PATRİKHANE SORUNUNUN TBMM’YE YANSIMALARI"", 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-8 Aralık 2018, pp.11-21
Gökçen S., ""KORDOS KOMİTESİ VE KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ"", 100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2018), TRABZON, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2018, pp.1-10
Gökçen S., ""Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşunda Türk Milliyetçiliğinin Tesirleri"", Dünden Bugüne Türk Milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-17 Şubat 2018, ss.41-62
Gökçen S., ""ABD DIŞİŞLERİ BELGELERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN NATO'YA GİRİŞİ"", 18. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, pp.1-10
Gökçen S., ""MİLLİ MÜCADELENİN HÂKİMİYET-İ MİLLİYE ANLAYIŞINDAKİ LİDER KADROSU"", Hâkimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, VAN, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2018, pp.1-10
Gökçen S., "Milli Mücadelede Pontus Örgütü ve Faaliyetleri", Tarihsel Arka Planıyla Pontus Meselesi Çalıştayı, TRABZON, TÜRKIYE, 15-15 Mayıs 2017, ss.1-10
Gökçen S., Aybar M., "Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Devketinde Hayvan Hastalıkları ve Alınan Tedbirler (1875-1908)", I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.1276-1284
Gökçen S., "Damat Ferit Hükümeti Oluşumuna Karşı Amasya, Merzifon ve Gümüşhacıköyün Tepkisi", Uluslararası Amasya Sempozyumu, AMASYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.1, pp.189-202
Gökçen S., "Jeopolitik Açıdan Türkiye ve Hazar Enerji Havzası", 21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, VAN, TÜRKIYE, 10-14 Mayıs 2017, pp.70-71
Gökçen S., "Gümüşhane Müdafaa-i hukuk Cemiyetinin Hükümet Değişikliğine Tepkisi", I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2017, pp.70-71
Aybar M., Gökçen S., "Kırım Harbinde Erzincan", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28-1 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.1-15
Gökçen S., "Atatürk ve Türk Dünyası", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2016, vol.1, no.1, pp.1-15
Gökçen S., "PARAMİLİTER SOSYAL BASKI GRUPLARI VE EYLEMSELLİK: Milli Mücadele’de Erzincan ve Çevresinden Gönderilen Protesto Telgrafları", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.1-15
Gökçen S., "DAMAT FERİD HÜKÜMETİ OLUŞMASINA KARŞI YOZGAT VE ÇEVRESİNDEN GELEN TEPKİLER", Uluslararası Bozok Sempozyumu, YOZGAT, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, pp.1-15
Gökçen S., "SİYASAL BASKI ÖRNEĞİ OLARAK PROTESTO TELGRAFLARI: Milli Mücadele'de Malatya ve Çevresinden Gönderilen Telgraflar", Geçmişten Günümüze Malatya, Kent, Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2016, pp.1-15
Gökçen S., "Atatürk'ün Türk Dünyasına Yönelik Stratejik Yaklaşımları", 4. Uluslararası Türk Şöleni, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2016, ss.1-10
Gökçen S., "1917 Ecanib İstatistiklerine Göre Adana'da Yabancıların Durumu", I. Uluslararası Adana ve Çukurova Tarihi Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, pp.120-140
Gökçen S., "1909 Adana Olaylarının Meclis-i Mebusan'a Yansımaları", II. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, pp.100-100
Gökçen S., "Batı Trakya Türkleri", 3. Uluslararası Türk Şöleni, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2012, pp.100-120
Gökçen S., "Mütareke Dönemi ve Sonrasında Rum-Ermeni İttifakı", I. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2012, pp.100-120
Gökçen S., "Atatürk Döneminde Türkiye-Yugoslavya İlişkileri ve Kral Alexandre'ın Türkiye Ziyareti", VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp, MAKEDONYA, 17-22 Ekim 2011, pp.10-120
Gökçen S., "Ali Rıza Paşa Hükümeti nin İstifasına Karakilise/Karaköse (Ağrı), Bayezid ve Diyadin in Tepkisi", III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu, AĞRI, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2010, pp.222-236
Gökçen S., "Ekümenik Tehdit", IV. Türkiyenin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehditler), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2003, ss.335-344
Gökçen S., "Ali Rıza Paşa Hükümetinin İstifası ve İstifanın Erzurumdaki Akisleri", 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, ERZURUM, TÜRKIYE, 23-25 Temmuz 2002, pp.581-601
Gökçen S., "FENER RUM PATRİKHANESİ VE PONTUSU CANLANDIRMA HAYALİ: Din, Bilim ve Çevre Sempozyumu (20-28 Eylül 1997)", Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih - Dil ve Edebiyat Sempozyumu Bildirileri , TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2001, vol.1, pp.819-846
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gökçen S., Ed., "Dünden Bugüne Türk Milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket", Kamer Yayınları, İSTANBUL, 2018
Gökçen S., "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşunda Türk Milliyetçiliğinin Tesirleri", Dünden Bugüne Türk Milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket, Salim Gökçen, Gökmen Kantar, Erdem Bilgili, Ed., Kamer Yayınları, İstanbul, ss.41-62, 2018
Gökçen S., "Milli Mücadelede Kuva-yı Milliye ve Bozdağ Cephesi", Prof. Dr. Salim CÖHCE Armağanı - Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür, Ceylan A, Ed., Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.751-784, 2017
Gökçen S., "Pontus Örgütü ve Mütareke Dönemi'nde Pontusçu Faaliyetler", in: OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - Prof. Dr. Yılmaz KURT Armağanı I, Oruç H., Ceyhan M., Eds., AKÇAĞ, Ankara, pp.398-408, 2016 (Link)
Gökçen S., "Ortodoks Üçgeni Yunanistan Patrikhane ve Pontus", IQ Kültür - Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2014
Gökçen S., "Türkiyede Rum-Yunan Vahşet ve Terörü", IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2010
Gökçen S., Gül A., "Son Dönem Osmanlı Nüfusu ve Ecnebiler Meselesi", Cedit Neşriyat, ANKARA, 2010
Gökçen S., "Fener-Rum Patrikhanesi'nin Günümüzdeki Faaliyetleri ve Pontus-Rum Soykırımı İddiaları", Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, Usta, V., Ed., Serander Yayınları, Ankara, ss.483-522, 2007
Gökçen S., "İsmail Berkokun Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümündeki Eski Harflerle Yayınlanan Eserleri", General İsmail Berkok'a Armağan (1889-1954), Berkok N., Toygar K., Ed., Birlik Matbaası, Ankara, ss.57-64, 2004
Gökçen S., "Bozdağın İşgali ve Ali Rıza Paşa Hükümetinin İstifası", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, ANKARA, 2003
Gökçen S., Eds., "23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu (23-25 Temmuz 2002)Bildirileri", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, ANKARA, 2003
DİĞER YAYINLAR
Gökçen S., ""24 Haziran Genel Seçimleri" BENGÜTÜRK TV (Canlı Yayın)", Sunum, ss.10, 2018
Gökçen S., ""Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milli Eğitimine Çizmiş Olduğu Yol ve Hedefler" Manavgat-Antalya (Konferans)", Sunum, ss.10, 2018
Gökçen S., ""Seçimler ve Türkiye" BENGÜTÜRK TV (Canlı Yayın)", Sunum, ss.10, 2018
Gökçen S., ""Türkiye - Yunanistan İlişkileri" BENGÜTÜRK TV Rotamız Programı (Canlı Yayın) ", Sunum, ss.10, 2018
Gökçen S., ""Kara Leke: 15 Temmuz İhaneti" Batman (Panel)", Sunum, ss.10, 2018
Gökçen S., ""Erzincan'ın Kurtuluşu" ERT ŞAH TV (Canlı Yayın)", Sunum, ss.10, 2018
Gökçen S., ""15 Temmuz Hain Darbe Süreci ve Yenikapı Ruhu" BENGÜTÜRK TV (Canlı Yayın)", Sunum, ss.10, 2018
Gökçen S., ""Türk Milliyetçiliği ve MHP" BENGÜTÜRK TV (Canlı Yayın)", Sunum, ss.10, 2018
Gökçen S., ""Zeytindalı Harekatı - Afrin" BENGÜTÜRK TV (Canlı Yayın)", Sunum, ss.10, 2018
Gökçen S., ""24 Kasım Öğretmenler Günü" ERT ŞAH TV (Canlı program)", Sunum, ss.10, 2017
Gökçen S., ""Sarıkamış Felaketi" (Konferans)", Sunum, ss.10, 2017
Gökçen S., "Çanakkale ve Sarıkamış Muharebeleri", Sunum, ss.1-10, 2016
Gökçen S., "Vatan Sevgisi", Sunum, ss.10, 2016
Gökçen S., ""Milli Mücadele Döneminde Azınlık Sorunu" Muğla (Konferans)", Sunum, ss.1-10, 2016
Gökçen S., "Kut'ül Ammare Savaşı'nın 100. Yıldönümü", Sunum, ss.1-10, 2016
Gökçen S., "Kut'ül Ammare Kuşatması (Radyo Viva - Söyleşi)", Sunum, ss.1-10, 2016
Gökçen S., ""Sosyal Medya ve Tarih Yanılsamaları" Malatya (Konferans)", Sunum, ss.1-10, 2016
Gökçen S., "100. Yılında Çanakkale (Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Erzincan)", Sunum, ss.1-10, 2015
Gökçen S., "21. Yüzyılı Atatürk ile Anlamak" (Gökay Okulları, Osmaniye)", Sunum, ss.1-10, 2015
Gökçen S., "Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı (Türk Eğitim Sen Erzincan Şubesi, Erzincan)", Sunum, ss.1-10, 2015
Gökçen S., "Tarih Muhasebeleri (Türk Eğitim Sen Erzincan Şubesi, Erzincan)", Sunum, ss.1-10, 2015
Gökçen S., "Osmanlı'nın Son Zaferi Kut'ül Ammare Savaşı (Güneş Vakfı-ERZURUM)", Sunum, ss.1-10, 2014
Gökçen S., "Sarıkamış Harekâtı (Türkiye İzcilik Federasyonu Allah-u Ekber Şehitlerini Anma ve Milli Bilinç Kampı, Erzurum) ", Sunum, ss.1-10, 2011
Gökçen S., "Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası (ERT Televizyonu, Erzincan)", Sunum, ss.1-10, 2011
Gökçen S., "Erzincanın Kurtuluş Mücadelesi (Erzincan Belediyesi)", Sunum, ss.1-10, 2011
Gökçen S., "Rum Pontus Çeteleri (TRT1 Televizyonu ARAYIŞ Programı)", Sunum, ss.1-10, 2008
Gökçen S., "İstiklâl Marşının Kabulünün 87. Yıldönümü (Refahiye Meslek Yüksek Okulu)", Sunum, ss.1-10, 2008
Gökçen S., "Çanakkale Savaşları (Refahiye Meslek Yüksek Okulu)", Sunum, ss.1-10, 2008
Gökçen S., "Milli Egemenlik ve Ekümenik Tehdit (Refahiye Meslek Yüksek Okulu)", Sunum, ss.1-10, 2008
Gökçen S., "Türk Kültüründe Nevruz (Refahiye Meslek Yüksek Okulu)", Sunum, ss.1-10, 2008
Gökçen S., "Ekümeniklik Faaliyetleri (Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı)", Sunum, ss.1-10, 2007
Gökçen S., "Bir Tehdit Olarak Ekümeniklik (Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt)", Sunum, ss.1-10, 2006
Gökçen S., "Atatürkü Anarken (Erzurum Polis Okulu)", Sunum, ss.1-10, 2005
Gökçen S., "Ortodoks Teoloji Akademisi (Orkun, Sayı:71,)", Diger, ss.10-15, 2004
Gökçen S., "Erzurum Kongresi (TRT Erzurum Radyosu)", Sunum, ss.1-10, 2004
Gökçen S., "Patrikhanedeki Revizyon (NTV - İstanbul)", Sunum, ss.1-10, 2004
Gökçen S., "Avrupa Birliği Bağlamında Patrikhane, Ruhban Okulu ve Türkiye (Türk Ocakları Erzurum Şubesi)", Sunum, ss.1-10, 2004
Gökçen S., "Türkiyeye Yönelik İç ve Dış Tehditler: Batı Trakya, Kıbrıs ve Adalar Sorunu (Erzurum Hava Meydan Komutanlığı)", Sunum, ss.1-10, 2003
Gökçen S., "Atatürkün En Büyük Mirası Cumhuriyetçilik (Aşkale Kaymakamlığı ve Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü “80. Yıl Dönümünde Cumhuriyet”)", Sunum, ss.1-10, 2003
Gökçen S., "2000'li Yıllarda Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük (Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İşbirliği İle Yürütülen “Ulusal Eğitime Destek Programı”, Erzurum İli Karayazı İlçesi)", Sunum, ss.1-10, 2001
Gökçen S., "Laiklik (TRT Erzurum Radyosu)", Sunum, ss.1-10, 2000
Gökçen S., "21. Yüzyıla Doğru Türk Dünyası ve Türkiyenin Yeri (Erzurum Polis Okulu)", Sunum, ss.1-10, 2000
Gökçen S., "30 Ağustos Zafer Bayramı (Erzurum İli 30 Ağustos Zafer Bayramı Tören Alanı)", Sunum, ss.1-10, 2000
Gökçen S., "Erzurum Kongresi (Erzurum İli Kongre Binası)", Sunum, ss.1-10, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi