Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tarsuslu S., "Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.110-126, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tercan B., Akbaba Ö., Tarsuslu S., "Personal Innovatıveness Levels Of 112 Staf", 5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.24-25 (Link)
Tarsuslu S., Tercan B., Akbaba Ö., "Glass Ceılıng Syndrome Perceptıons Of 112 Staff", 5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.22-23 (Link)
Tarsuslu S., "Örgütsel Adalet Algılamalarının İncelenmesi: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, BAKU, AZERBAYCAN, 28-30 Eylül 2016, pp.148-148 (Link)
Tercan B., Akbaba Ö., Tarsuslu S., "Paramedik Öğrencilerine Verilen Tıbbi Atık Yönetimi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 1918, pp.649-649 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi