Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi SALİH KAYMAKÇI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : İLKÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 446 2243032 | Dahili : 40197
+90 446 2243097 | Dahili : 40197
Faks : +90 446 2243016
E Posta Adresi : skaymakcierzincan.edu.tr | s_kaymakcihotmail.com
Web Adresi :
Ofis : B1-238
Posta Adresi : Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Yalnızbağ Yerleşkesi/ERZİNCAN
Eğitim Bilgileri
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, 2015-
Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi, 2008-2013
Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi, 2004-2007
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2000-2004
Yaptığı Tezler
Doktora, "Eskiçağda Kelkit Vadisi (LYKOS)", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Ensitüsü Tarih Bölümü / Eskiçağ Tarihi Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, "Afyon ve Çevresi İlk Tunç Çağ Kültürleri", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Ensitüsü Tarih Bölümü / Eskiçağ Tarihi Haziran, 2007.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Eskiçağ Tarihi
Arkeoloji
Prehistorya ve Önasya Arkelojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Eskiçağ Tarihi
Web Of Science Araştırma Alanları
History
Archaeology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013 - 2018
Arş.Gör., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2013
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 05.03.2019 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Eski Batı Tarihine Giriş, Yüksek Lisans, 2017-2018
Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı , Lisans, 2017-2018
Arkeoloji ve Müzecilik, Lisans, 2017-2018
Eskiçağ Akdeniz Uygarlıkları ve Mısır Tarihi , Lisans, 2017-2018
Eskiçağ Yunan ve Roma Tarihi , Lisans, 2017-2018
Eski Anadolu Uygarlıkları, Lisans, 2017-2018
Eskiçağ Tarihi Semineri , Lisans, 2017-2018
Eskiçağ Tarihi Kaynakları, Lisans, 2017-2018
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü-Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü-Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Eylül, 2019
Tez Savunma, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü-Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü-Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü-Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Tarih Bölümü, Kasım, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Tarih Bölümü, Eylül, 2016
Görsel Etkinlikler
TV Programı , Diğer, 18.03.2014 - 18.03.2014
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kaymakçi S., "Yüzey Araştırmaları Işığında Şebinkarahisar’ın M.Ö. II. Binyıl Yerleşmeleri ve Yol Bağlantıları", Karadeniz Araştırmaları - KARAM / Journal of the Black Sea Studies, pp.1-17, 2019 (Link)
Kaymakçi S., "Yeni Bulgular Işığında M.Ö. II. Binyılda Giresun İlinin Dağlık Kesimi-Çamoluk İlçesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.169-180, 2019 (Link)
Kaymakçi S., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Karaz-Erken Transkafkasya Kültürü’ne Ait Yeni Bir Yerleşim: Alucra-Gavur Kalesi, Giresun", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR), pp.25-34, 2017 (Link)
Kaymakçi S., "Güncel Arkeolojik Bulgular Işığında Giresun İlinin Dağlık Kesiminin Prehistoryası ", KTÜ-Karedeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (KAREN) , pp.15-29, 2017 (Link)
Kaymakçi S., "Karadeniz Tümülüs Geleneğine Bir Örnek: Sivritepe Tümülüsü (Giresun-Alucra)", Türk Tarih Kurumu Höyük Dergisi, pp.3-19, 2014 (Link)
Kaymakçi S., "Antikçağ'da Kelkit Vadisi'ndeki İnanç ve Tapınımlar-Kültler", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR), pp.79-95, 2014 (Link)
Kaymakçi S., "Afyonkarahisar’da İlk Tunç Çağı Çanak Çömlek Kültürü", Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.197-214, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Dönmez Ş., Yurtsever Beyazit A., Kaymakçi S., Adisönmez B., Abazoğlu F., ""Oluz Höyük Kazısı Onbirinci Dönem (2017) Çalışmaları"", 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2019, vol.3, pp.449-462 (Link)
Kaymakçi S., ""Giresun İli Alucra İlçesi 2016-2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması"", 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2019, vol.3, pp.315-332 (Link)
Kaymakçi S., "Oluz Höyük Anıtsal Pers Yolu", İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2018, ss.1-16
Kaymakçi S., "Amasya-Oluz Höyük'te Mithradates VI Eupator Dönemi", Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat), AMASYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.1, pp.285-294 (Link)
Dönmez Ş., Yurtsever Beyazit A., Kaymakçi S., Adisönmez B., Abazoğlu F., "Oluz Höyük Kazısı Onuncu Dönem (2016) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar.", 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, BURSA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2017, vol.3, pp.597-613 (Link)
Kaymakçi S., "Giresun and its Vicinity – Eastern Pontos – in Greek Colonization Period.", Sixth International Congress on Black Sea Antiquites, Constanta, Eylül 2017, Constanta, ROMANYA, 18-22 Eylül 2017, pp.1-15
Kaymakçi S., "Antikçağ'da Erzincan ve Çevresindeki Tapınımlar-Kültler", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.275-283 (Link)
Kaymakçi S., "Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adası 2015 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması ", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, vol.2, pp.71-86 (Link)
Kaymakçi S., "Nevşehir’de Çanak Çömlek Kültürünün Geçmişi (İlk Tunç Çağ M.Ö. 3200-2000) ", I.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2011, vol.7, pp.61-80 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kaymakçi S., "2017-2018 Results of Archaeological Survey in Districts Bordering on Kelkit Basin of Giresun ", in: The Archaeology of Anatolia / Volume III / Recent Discoveries (2017-2018), x, Eds., Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Baskıda..., pp.1-20, 2019
Kaymakçi S., "Kelkit Havzası'nın Eskiçağ Tarihi ve Arkeolojisi", Kömen Yayınları, KONYA, 2017
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Eskiçağda Kelkit Vadisi (LYKOS)", BAP Doktora, 11203009, Araştırmacı, 2013
"Giresun İlinin Kelkit Vadisi`ne Sınırı Olan İlçelerinde (Alucra, Şebinkarahisar, Çamoluk, Dereli) Arkeolojik Yüzey Araştırması", BAP Arastırma Projesi, SOS-A-070114-0046, Yönetici, 2016
"Afyon ve Çevresi İlk Tunç Çağı Kültürleri", BAP Y.Lisans, 06103008, Araştırmacı, 2007
"Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adası Arkeolojik Yüzey Araştırması", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-349, Yönetici, Devam Ediyor
"Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adası Arkeolojik Yüzey Araştırması - TÜRK TARİH KURUMU", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Yönetici, 2018
"Oluz Höyük Kazısı 2017", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BK010501(2017), Araştırmacı, 2017
"Oluz Höyük Sistematik Arkeolojik Kazısı 2018", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BK010501(2018), Araştırmacı, 2018
"Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adası Yüzey Araştırması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, YA012801(2017), Yönetici, 2017
"Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adası "Prehistorik Dönem (Kalkolitik ve Tunç Çağları)"", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, YA012801(2016), Yönetici, 2016
"Giresun İli ve İlçeleri İle Giresun Adasında Kalkolitik Çağdan Hellenistik Çağın Sonuna Kadar Arkeolojik Yüzey Araştırması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, YA02801(2018), Yönetici, 2018
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR) , Danisma Kurul Üyesi, 08.06.2017 - Devam Ediyor
Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yardimci Editör, 01.01.2009 - 01.12.2011
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adasında 2018 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması (Kalokolitik Çağ'dan Hellenistik Dönem'in Sonuna Kadar), 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Haziran 2019
II. Millenium BCE Road Transitıons that Connect Coastal Area of Giresun to Kelkit Basin / Congress ICE1–The East-Identity, Diversity & Contact, from the Southern Balkans to Xinjiang, from the Upper Palaeolithic to Alexander / Belçika-Brüksel, Brussels, Nisan 2019
Oluz Höyük Anıtsal Pers Yolu, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı, İstanbul, Nisan 2018
Mithradates Eupator Döneminde Kuzey-Orta Anadolu: Güncel Bulgular Işığında Bir Değerlendirme, Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI)-Hitit Üniversitesi, Değişimi Okumak: Antik Dönemde Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi, Çorum, Nisan 2018
Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adasında 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması (Kalokolitik Çağ'dan Hellenistik Dönem'in Sonuna Kadar), 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Mayıs 2018
Erken Tunç Çağı'nda Giresun Dağlık Kesimi-Doğu Karadeniz, Tarih Öncesinde Anadolu Çalıştayı, Çorum, Ekim 2018
Giresun and its Vicinity – Eastern Pontos – in Greek Colonization Period, Sixth International Congress on Black Sea Antiquites / Romanya-Köstence, Constanta, Eylül 2017
Amasya-Oluz Höyük'te Mithradates VI Eupator Dönemi, Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat), Amasya, Ekim 2017
Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adasında Arkeolojik Yüzey Araştırması 2016, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Mayıs 2017
Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adasında Arkeolojik Yüzey Araştırması 2015 (Kalkolitik ve Tunç Çağları), 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Mayıs 2016
Antikçağ'da Erzincan ve Çevresindeki Tapınımlar-Kültler, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Eylül 2016
Nevşehir’de Çanak Çömlek Kültürünün Geçmişi (İlk Tunç Çağ M.Ö. 3200-2000), I.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Kasım 2011
Bilimsel Hakemlikler
OLBA / Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Süreli Yayını, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR), Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR), Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Karadeniz Araştırmaları Merkezi (KARAM), Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Mavi Atlas Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
ORDU ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ağustos 2018
Archaeological Research in Asia, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2017
Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Diğer Hakemliği, Eylül 2016
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Diğer Hakemliği, Eylül 2016
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2016
Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR), Dergide Hakemlik, Aralık 2015
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2015
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Etkinlik Organizasyonu
İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı. Öntarihten Geç Antik Çağ'a Anadolu-İran; Kültürel, Sosyal, Ticari ve Askeri Etkileşimler, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2018
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ başkanlığında 2017 Yılında Amasya İli, Oluz Höyük Kazısı. (Bilim Heyeti Üyesi), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Temmuz 2017 - Ağustos 2017
Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ başkanlığında 2016 Yılında Amasya İli, Oluz Höyük Kazısı. (Bilim Heyeti Üyesi), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Temmuz 2016 - Ağustos 2016
Yrd. Doç. Dr. Salih KAYMAKÇI başkanlığında, Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adası Arkeolojik Yüzey Araştırması 2015, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Eylül 2015 - Devam Ediyor
Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ başkanlığında 2015 Yılında Amasya İli, Oluz Höyük Kazısı. (Bilim Heyeti Üyesi), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Temmuz 2015 - Ağustos 2015
Prof. Dr. Ertekin DOKSANALTI başkanlığında 2015 Yılında Muğla İli, Knidos Antik Kenti Kazısı. (Bilim Heyeti Üyesi), SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Temmuz 2015 - Devam Ediyor
Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ başkanlığında 2014 Yılında Amasya İli, Oluz Höyük Kazısı., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Ağustos 2014 - Eylül 2014
Prof. Dr. Ertekin DOKSANALTI başkanlığında 2011 Yılında Giresun İli, Giresun/Aretias Adası Kazısı. (Bilim Heyeti Üyesi), SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Eylül 2011 - Eylül 2011
Prof. Dr. Ertekin DOKSANALTI başkanlığında 2011 Yılında Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adası Yüzey Araştırmaları., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Temmuz 2011 - Temmuz 2011
Prof. Dr. Nicholas POSGATE-Prof. Dr. Hasan BAHAR başkanlığında 2007 Yılında Mersin Mut İlçesi Kilise Tepe Höyük Kazısı., UNIVERSITY OF CAMBRIDGE , INGILTERE, Tarih, Eylül 2007 - Eylül 2007
Prof. Dr. Hasan BAHAR başkanlığında 2005-2008 Yıllarında Konya-Karaman İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırmaları., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Ağustos 2005 - Ağustos 2008
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK başkanlığında 2005-2010 Yıllarında Afyonkarahisar İli Yüzey Araştırmaları., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Temmuz 2005 - Temmuz 2010
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK başkanlığında 2005-2009 Yıllarında Afyon-Bayat Dedemezarı Nekropol Kazısı. (Bilim Heyeti Üyesi), SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Temmuz 2005 - Eylül 2009
Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT başkanlığında 2003 Yılı Göller Bölgesi Yüzey Araştırmaları., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Temmuz 2003 - Temmuz 2003
Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT başkanlığında 2003-2004 Yılları Amasya, Samsun ve Ordu İlleri Yüzey Araştırmaları., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Temmuz 2003 - Ağustos 2004
Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT başkanlığında 2002 Yılı Burdur ve Isparta İlleri Yüzey Araştırmaları., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Ağustos 2001 - Ağustos 2001
Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT başkanlığında 2001-2005 Yıllarında Isparta-Atabey İlçesi Harmanören Nekropol Kazısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Tarih, Temmuz 2001 - Ağustos 2005
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 3
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Kaymakçi S, "Başarı Belgesi, Giresun Valiliği, Kasım 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi