Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaymakçi S., "“Doğu Pontos Bölgesi Kaleleri ve Basamaklı Tünellerine Bir Örnek-Kaledere Kalesi-Çamoluk Yeni Bulgular Işığında Arkeolojik Bir Değerlendirme” ", Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.Baskıda..., pp.1-20, 2020
Kaymakçi S., "Yeni Bulgular Işığında M.Ö. II. Binyılda Giresun İlinin Dağlık Kesimi-Çamoluk İlçesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.169-180, 2019 (Link)
Kaymakçi S., "Yüzey Araştırmaları Işığında Şebinkarahisar’ın M.Ö. II. Binyıl Yerleşmeleri ve Yol Bağlantıları", Karadeniz Araştırmaları - KARAM / Journal of the Black Sea Studies, pp.1-17, 2019 (Link)
Kaymakçi S., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Karaz-Erken Transkafkasya Kültürü’ne Ait Yeni Bir Yerleşim: Alucra-Gavur Kalesi, Giresun", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR), pp.25-34, 2017 (Link)
Kaymakçi S., "Güncel Arkeolojik Bulgular Işığında Giresun İlinin Dağlık Kesiminin Prehistoryası ", KTÜ-Karedeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (KAREN) , pp.15-29, 2017 (Link)
Kaymakçi S., "Karadeniz Tümülüs Geleneğine Bir Örnek: Sivritepe Tümülüsü (Giresun-Alucra)", Türk Tarih Kurumu Höyük Dergisi, pp.3-19, 2014 (Link)
Kaymakçi S., "Antikçağ'da Kelkit Vadisi'ndeki İnanç ve Tapınımlar-Kültler", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR), pp.79-95, 2014 (Link)
Kaymakçi S., "Afyonkarahisar’da İlk Tunç Çağı Çanak Çömlek Kültürü", Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.197-214, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dönmez Ş., Yurtsever Beyazit A., Kaymakçi S., Adisönmez B., Abazoğlu F., ""Oluz Höyük Kazısı Onbirinci Dönem (2017) Çalışmaları"", 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2019, vol.3, pp.449-462 (Link)
Kaymakçi S., ""Giresun İli Alucra İlçesi 2016-2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması"", 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2019, vol.3, pp.315-332 (Link)
Kaymakçi S., "Oluz Höyük Anıtsal Pers Yolu", İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2018, ss.1-16
Kaymakçi S., "Amasya-Oluz Höyük'te Mithradates VI Eupator Dönemi", Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat), AMASYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.1, pp.285-294 (Link)
Dönmez Ş., Yurtsever Beyazit A., Kaymakçi S., Adisönmez B., Abazoğlu F., "Oluz Höyük Kazısı Onuncu Dönem (2016) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar.", 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, BURSA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2017, vol.3, pp.597-613 (Link)
Kaymakçi S., "Giresun and its Vicinity – Eastern Pontos – in Greek Colonization Period.", Sixth International Congress on Black Sea Antiquites, Constanta, Eylül 2017, Constanta, ROMANYA, 18-22 Eylül 2017, pp.1-15
Kaymakçi S., "Antikçağ'da Erzincan ve Çevresindeki Tapınımlar-Kültler", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.275-283 (Link)
Kaymakçi S., "Giresun İli ve İlçeleri ile Giresun Adası 2015 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması ", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, vol.2, pp.71-86 (Link)
Kaymakçi S., "Nevşehir’de Çanak Çömlek Kültürünün Geçmişi (İlk Tunç Çağ M.Ö. 3200-2000) ", I.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2011, vol.7, pp.61-80 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kaymakçi S., "2017-2018 Results of Archaeological Survey in Districts Bordering on Kelkit Basin of Giresun ", in: The Archaeology of Anatolia / Volume III / Recent Discoveries (2017-2018), x, Eds., Cambridge University Press, Cambridge (MA), , Cambridge, pp.1-20, 2019
Kaymakçi S., "Kelkit Havzası'nın Eskiçağ Tarihi ve Arkeolojisi", Kömen Yayınları, KONYA, 2017
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Kaymakçi S., "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet", İliç Adliyesi, 8 Sayfa, Erzincan, Kasım, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi