Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özyürek S., Türkyilmaz D., Yaprak M., Esenbuğa N., "Determination of Morphological and Linear Udder Traits in Morkaraman, Tuj and Awassi Sheeps", INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, vol.52, pp.424-430, 2018
Türkyilmaz D., Özyürek S., Esenbuğa N., Yaprak M., "Correlation between Various Udder Measurements and Milk Components in Morkaraman, Tuj and Awassi Sheep Read more at http://researcherslinks.com/current-issues/Correlation-between-Various-Udder-Measurements-Sheep/20/1/1638#E7Iv7k9bmqTR63cA.99", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.50, pp.1921-1927, 2018 (Link)
Özyürek S., "The Effect of Direct-Fed Microbials Plus Exogenous Feed Enzyme Supplements on the Growth, Feed Efficiency Ratio and Some Behavioural Traits of Brown Swiss x Eastern Anatolian Red F1 Calves ", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.48, pp.1389-1393, 2016 (Link) (Abstract)
Kocyigit R., Aydin R., Yanar M., Guler O., Diler A., Tuzemen N., et al., "Effect of doses of direct-fed microbials plus exogenous fibrolytic enzymes supplementation on growth, feed efficiency ratio and fecal consistency index of brown swiss and holstein Friesian Calves", INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, vol.49, pp.63-69, 2015
Özyürek S., "Effects of Weaning Ages on the Growth, Feed Conversion Efficiency and Some Behavioral Traits of Brown Swiss x Eastern Anatolian Red F1 Calves", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.21, pp.492-499, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özyürek S., Çebi K., "Erzincan İlinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicilerin İthal Kırmızı Ete Bakış Açılarının Değerlendirilmesi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.263-273, 2019 (Link)
Özyürek S., Türkyılmaz D., Dağdelen Ü., Esenbuğa N. , Yaprak M., "Erzincan ili koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunlarının işletme büyüklüğüne göre incelenmesi ", Akademik Ziraat Dergisi, cilt.7, ss.219-226, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Çebi K., Özyürek S., Türkyılmaz D., "Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.70-77, 2018
Özyürek S., "Koyunlarda Üreme Performansı Üzerine Koç Katım Dönemi Vücut Kondisyon Skorunun Etkisininİncelenmesi", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017
Özyürek S., "Erzurum Ili Damızlık Sıgır Yetistiricileri Birligine Üye Isletmelerde Döl ve Süt Verim Özelliklerinin Incelenmesi", Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, no.1529995, ss.89-98, 2015
Özyürek S., "Erzincan Ilinde Süt Sıgırcılıgı Yapan IsletmelerinYapısal Özellikleri: Çayırlı Ilçesi Örnegi", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.1530008, ss.16-26, 2014
Özyürek S., "Buzagı Yetistiriciliginde Buzagı Barınaklarının Önemi", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.46-52, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Türkyilmaz D., Özyürek S., Esenbuğa N., Yaprak M., "Relationship Between Ewe Body Condition Score at Breeding Season and Reproductive Traits", 2nd International Balkan Agriculture Congress, ,
Özyürek S., Koçyiğit R., Tüzemen N., "Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri Çayırlı İlçesi Örneği", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, TÜRKIYE,
Koçyiğit R., Aydin R., Yanar M., Güler O., Diler A., Tüzemen N., et al., "Farklı mikrobiyal yem katkı maddesi ile eksojenik fibrolitik enzim dozlarının esmer ve siiyah alaca buzağılarda büyüme yemden yararlanmaoranı ve dışkı kıvam indeksi üzerine etkileri", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, TÜRKIYE,
Türkyilmaz D., Özyürek S., Esenbuğa N., Aksoy M., "Morkaraman Tuj ve İvesi Koyunlarında Çeşitli Meme Ölçüleri ile Süt Bileşenleri Arasındaki İlişkisinin Belirlenmesi", 9. ulusal zootekni bilim kongresi, Konya, TÜRKIYE,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi