Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Polater S., "İNTİFA HAKKININ DENKLEŞTİRİLMESİ VE TENKİSİ (THE EQUALIZATION AND REDUCTION OF USUFRUCT)", Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.138-166, 2018 (Link)
Polater S., "Designschutz nach dem neuen türkischen Gesetz zum gewerblichen Rechtsschutz, GRUR-Int 2017 (Cardiff Index to Legal Abbreviations, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB, Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP).", GRUR International (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil), vol.12, pp.1030-1040, 2017
Polater S., "İSVİÇRE MEDENİ KANUNU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜRK HUKUKUNDA EMEKLİLİKTEN DOĞAN HAKLARIN PAYLAŞTIRILMASI / SHARE THE RIGHTS FROM RETIREMENT IN TURKISH LAW COMPARATIVELY WITH SWISS LAW ", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.453-478, 2017 (Link)
Polater S., "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN ANAYASA'YA UYGUNLUĞU SORUNU / CONSTITUTIONALITY ISSUE OF DECREE LAWS PERTAINING TO INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS", Legal Hukuk Dergisi ( ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Tarafından Taranıyor), cilt.14, ss.1861-1902, 2016
Polater S., "MARKA HUKUKUNDA DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ/CARE LIABILITY IN TRADEMARK LAW ", Terazi Aylık Hukuk Dergisi (ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Tarafından Taranıyor), ss.41-51, 2016
Polater S., "Marka Hakkının İhlalinde Kusur (Fault in Infringement of Trademark Rights)", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM), cilt.2, ss.51-63, 2016
Polater S., "PATENT HAKKININ BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İHLALİ VE AÇILABİLECEK DAVALAR (INFRINGEMENT OF PATENT RIGHTS BY MORE THAN ONE PERSON AND SUITS TO BE FILED)", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.395-428, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Polater S., "TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKUNDA BOŞANMA SEBEPLERİ", 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 29 Mart - 31 Ekim 2018, pp.56-57
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Polater S., "DESIGNSCHUTZ NACH DEM DEUTSCHEN, EUROPÄISCHEN UND TÜRKISCHEN RECHT (Alman, Avrupa ve Türk Hukukuna Göre Tasarımların Korunması]", Konstanz Üniversitesi Elektronik Yayın Sistemi, Konstanz, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi