Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi SERAP SÖKMEN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 446 2265861 | Dahili : 15021
Faks : +90 446 2265862
E Posta Adresi : ssokmenerzincan.edu.tr | sokmenseraphotmail.com
Web Adresi :
Ofis : Sağlık Bilimleri Fakültesi
Posta Adresi : Başbağlar Mh. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 24030 Erzincan
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim , 2001-2005
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim , 1998-2001
Lisans, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik, 1994-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "İstanbul’daki Kamu Hastanelerinde Görevli Alt Kademe Yönetici Hemşirelerin Eğitim İhtiyacının Analizi ve Yönetici Eğitim Programı Önerisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, "Hemşirelik Yüksekokullarında Eğitimi İyileştirme Çalışmaları İçin Durum Değerlendirmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Ağustos, 2001.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Hemşirelikte Yönetim
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Nursing
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2006 - 2012
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1999 - 2005
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Hemşirelik Yüksekokulu, 1998 - 1999
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik , , 01.03.2019 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Bologna Eşgüdüm Kurulu, , 20.12.2018 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü, , 20.12.2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, Hemşirelik, 12.06.2017 - Devam Ediyor
Etik Kurul Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU , , 03.02.2017 - Devam Ediyor
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu, , 29.12.2013 - 18.03.2015
ADEK Komisyonu Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu, , 15.09.2013 - 04.10.2015
Etik Kurul Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, , 12.10.2008 - 22.07.2012
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, , 15.03.2006 - 29.07.2012
Verdiği Dersler
Sağlık Mevzuatı ve Hemşirelik , Lisans, 2018-2019
Hemşirelikte Yönetim , Lisans, 2018-2019
Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Lisans, 2018-2019
Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Mevzuatı , Yüksek Lisans, 2017-2018
Hemşirelikte Yönetim , Yüksek Lisans, 2017-2018
Hemşirelikte Yönetim , Lisans, 2017-2018
Hemşirelikte Yönetim , Lisans, 2017-2018
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
Sağlık Politikaları ve Mevzuat, Yüksek Lisans, 2015-2016
Sağlık Mevzuatı ve Hemşirelik, Lisans, 2015-2016
Onkoloji Hemşireliği, Lisans, 2015-2016
Hemşirelikte Yönetim , Yüksek Lisans, 2015-2016
Hemşirelikte Yönetim , Lisans, 2015-2016
Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Kalite Güvencesi ve Standartları, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Y.Bağci , "Sağlık Hizmeti Alan Bireylerin Hasta Güvenliğine Yönelik Görüşleri ve Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Kara, "Hemşirelerin Psikolojik Dayanıklılık, Mesleğe Bağlılık ve İş Yükü Algısı Arasındaki İlişkilerin incelenmesi ", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2019.
Yüksek Lisans, A.Kufaci, "Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Yeterlilik Düzeyi ile Hemşirelerin İş Doyumu Arasındaki İlişki", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, F.Er, "Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Hemşire Dostu Hastane Kriterlerine Göre İncelenmesi", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Yüksek Lisans, Z.Yetiş, "Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde İşe Yabancılaşma", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, K.Tunçel, "Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürünü Algılama Düzeyi ve Hasta Güvenliği Uygulamaları", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, M.Şirin, "Hemşirelik İş Yaşamı Kalitesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim , Şubat, 2011.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kahriman I., Ozturk H., Bahcecik A.N., Sökmen S., Küçük S., Çalbayram N., et al., "The effect of theoretical and simulation training on medical errorsof nurse students in Karadeniz Technical University, Turkey", JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.68, pp.1636-1643, 2018 (Link)
Ozturk H., Kahriman I., Bahcecik A.N., Sökmen S., Çalbayram N., Altundag S., et al., "The malpractices of student nurses in clinical practice in Turkey and their causes", JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.67, pp.1198-1205, 2017 (Link)
Baykal U., Seren S., Sökmen S., "A description of oncology nurses' working conditions in Turkey", EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, vol.13, pp.368-375, 2009 (Link)
Ozturk H., Sökmen S., Yilmaz F. , Cilingir D., "Measuring mobbing experiences of academic nurses: Development of a mobbing scale", JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF NURSE PRACTITIONERS, vol.20, pp.435-442, 2008 (Link)
Baykal U., Sökmen S., Korkmaz S., Akgun E., "Determining student satisfaction in a nursing college", NURSE EDUCATION TODAY, vol.25, pp.255-262, 2005 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Sökmen S., Er F., "Investigation of the working conditions of nurses in public hospitals on the basis of nurse-friendly hospital criteria", , vol.5, pp.206-212, 2018 (Link)
Baykal U., Sökmen S., Harmanci Seren A.K., "Yönetici hemşirelerin mesleki kişilik özellikleri", Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.5, ss.188-200, 2018
Sökmen S., "Quality of Nursing Work Life Scale The Psychometric Evaluation of the Turkish Version", International Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.543-554, 2015 (Link)
Baykal U., Altuntaş S., Ozturk H., Sökmen S., Seren İntepeler Ş., Kantek F., "Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma İklimi", LORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, cilt.20, ss.26-34, 2012 (Link)
Baykal Ü. , Altuntaş S., Öztürk H. , Sökmen S., Seren Ş. , Kantek F. , "Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Etkileyen Faktörler", Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), cilt.8, ss.52-58, 2011 (Link)
Ünsal A., Sökmen S., "Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisinin Makale ve Yazar Özellikleri ", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.10-16, 2011 (Link)
Ünsal A., Sökmen S., "Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisinin Makale ve Yazar Özellikleri", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.10-16, 2011
Baykal Ü. , Harmancı A.K., Eşkin F. , Altuntaş S., Sökmen S., "Öğrenci Doyum Ölçeği - Kısa Form Geçerlik-Güvenirlik Çalışması", an, cilt.14, ss.60-68, 2011 (Link)
Baykal U., Harmanci Seren A.K., Eşkin Bacaksiz F., Altuntaş S., Sökmen S., "Öğrenci Doyum Ölçeği Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.60-68, 2011
Sökmen S., Baykal U., "İstanbul’daki Kamu Hastanelerinde Görevli Servis Sorumlu Hemşirelerinin Yönetim Eğitimi Gereksinimlerinin Analizi", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.1-11, 2007 (Link)
Baykal Ü. , Altuntaş S., Sökmen S., "Yönetici Hemşirelerimiz Kimlerdir?", Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.55-69, 2006 (Link)
Baykal Ü. , Sökmen S., Seren Ş. , "Performans Değerlendirme Görüşmelerinin Yarattığı Anksiyete Düzeyinin Belirlenmesi. Hemşirelik Dergisi 14(56): 49-58.", İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.14, ss.49-58, 2006 (Link)
Baykal Ü. , Altuntaş S., Sökmen S., Akgun E., "Örgütsel İklim Ölçeğinin Uyarlanması ve Yönetici Hemşirelerin Hastanelerindeki Örgütsel İklimle İlgili Değerlendirmeleri ", İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.13, ss.91-111, 2005 (Link)
Baykal U., Sökmen S., "Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin 1 ile 4 sınıf Arasındaki Doyum Düzeyleri", Modern Hastane Yönetimi Dergisi, ss.55-61, 2005
Baykal Ü. , Yıldırım D., Sökmen S., "Kamu ve Özel Hastanelerde Güvenlik Önlemlerinin Durumu", İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.13, ss.149-158, 2004 (Link)
Baykal U., Altuntaş S., Harmancı A.K., Sökmen S., Korkmaz S., "Öğretim Elemanı Doyum Ölçeği Pilot Çalışması ve Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi", İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.13, ss.45-56, 2003 (Link)
Baykal U., Sökmen S., Korkmaz S., Akgün Çitak E., "Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği Geliştirme Çalışması", Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, cilt.49, ss.23-32, 2002 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Er F. , Sökmen S., Erci B., "Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki", 1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi , ERZURUM, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2019, pp.10-14
Sökmen S., "Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar", 1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi , ERZURUM, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2019, pp.1-10
Sökmen S., "The Impact of Authentic Leadership Characteristics of Nurse Managers on Nurses’xx Intent to Leave and Organizational Identification Level", 7th International Nursing Management Congress, ,
Ünsal A., Karakurt P., Sökmen S., Köse Tuncer S., Sarikaya Ö., "Examınatıon of the Trends of Malpractıce of Nurse By Some Varıables", Taras Shevchenko 1st Internatıonal Congress On Socıal Scıences., ,
Kara Ö., Sökmen S., "Psychological Resilience in Nurses", 7th International Nursing Management Congress, ,
Kara Ö., Sökmen S., "HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ KENDINI SABOTAJEĞILIMLERI", 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ,
Ünsal A., Bahçeli A., Köse Tuncer S., Sökmen S., Karakurt P., "Moral Development Level of the Professıonals and the Affectıng Factors: Nurse Sample.", Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi (International Congress on Ethics in Nursing Applications), ,
Sökmen S., Kara Ö., "The Role of Workplace Incivility in the Effect of Nurse Academics’xx Psychological Capital on Organizational Commitment", 7th International Nursing Management Congress, ,
Ozturk H., Kahriman I., Sökmen S., "Tıbbi Hatalar", VI. Uluslararası Kalite ve Performans Kongresi, ,
Sökmen S., "Organizasyonel Kültürel Yeterlik", Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, TÜRKIYE,
Sökmen S., Erkek A., Demir E., Tan K., Yildizbaş S., Zübeyde Ç., "Hemşire öğrencilerin profesyonelliğe ilişkin tutumları", 14. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi, Kayseri, TÜRKIYE,
Sökmen S., "ICN 2015 Teması", 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE,
Kitap ve Kitap Bölümleri
Sökmen S., "Hukuki/Yasal ve Yasamayla İlgili Konular", in: Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri: Teori ve Uygulama, Ayşe Nefise BAHÇECİK, Havva ÖZTÜRK, Eds., NOBEL TIP KİTABEVLERİ, 2017
Sökmen S., "Klinik Öğretici ve Eğitici Olarak Rehberlerin Kullanılması ", Hemşirelikte Klinik Öğretim Stratejileri, Kardaş Özdemir F., Akgün Şahin Z., Küçük Alemdar D. , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.273-292, 2016 (Link)
Sökmen S., "Enfeksiyon Hatalarının Önlenmesi", Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, Öztürk H., Kahriman İ., Ed., İstanbul Kitabevi, İstanbul, ss.171-198, 2016 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Hemşirelik Öğrencilerinin Yaptığı Tıbbi Hata ve Nedenleri, Hatalara Yönelik Bir Eğitim ve Tıbbi Hata Tespit Ölçeği Geliştirilme Çalışması", TÜBITAK Projesi, 3001, Araştırmacı, 2016
"Sağlıklı Gelecek İçin Kadın ve Çocuklarda Hijyen Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2006, , 2008
"İstanbul’daki Kamu Hastanelerinde Görevli Alt Kademe Yönetici Hemşirelerin Eğitim İhtiyacının Analizi ve Yönetici Eğitim Programı Önerisi", BAP Doktora, 2003/11/23, Araştırmacı, 2005
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 05.01.2014 - Devam Ediyor
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), Danisma Kurul Üyesi, 14.02.2010 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
1. Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi , Erzurum, Haziran 2019
27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Nisan 2019
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Religion and Health, Dergide Hakemlik, Temmuz 2019
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
HEPDAK-PROGRAM DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU (PDİK), HEPDAK (Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), TÜRKIYE, http://www.hepdak.org.tr/index.php/hepdak-hakkimizda/kurul-ve-komisyonlar, Ocak 2013 - Devam Ediyor
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi