Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi SÜMEYRA TUNA YILDIRIM
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 446 2245344 | Dahili : 40229
+90 446 2245344 | Dahili : 40213
Faks : +90 446 2245343
E Posta Adresi : stunaerzincan.edu.tr | sumeyratunayahoo.com
Web Adresi : http://eczacilik.erzincan.edu.tr
Ofis : Eczacılık Fakültesi B4-Z-21
Posta Adresi : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yalnızbağ Yerleşkesi Merkez/ERZİNCAN
Eğitim Bilgileri
Doktora, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya , 2005-2010
Yüksek Lisans, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya , 2002-2004
Lisans, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, 1998-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "Aromatik Amin İçeren Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi", FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Anorganik Kimya Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, "Sübstitüe İmin Bileşikleri ve Bunların Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Anorganik Kimya Ağustos, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İlkyardım Sertifikası (İlkyardımcı Unvanı) , Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, 2019
İş Sağlığı ve Güvenliği , EBYÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2018
Eğiticilerin Eğitimi , Kurumsal Eğitim Yönetim ve Planlama Sistemi Eğitimi Departmanı, 2015
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Sertifikası, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2013
ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Sertifikası, Kimyagerler Derneği, 2012
Gıda İşletmelerinde Sorumlu Yöneticilik Sertifikası, Kimyagerler Derneği, 2012
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, Kimyagerler Derneği, 2012
Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, Fırat Üniversitesi, 2002
Özel Akademi Bilgisayar Kursu, MEB, 2002
Elazığ Dilmer İngilizce Kursu, MEB, 2002
Araştırma Alanları
Analitik Kimya
İnorganik Kimya
Yeni Ligandlar
Spektroskopik Yöntemler
Schiff Bazları ve Oksimler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Chemistry, Inorganic & Nuclear
Spectroscopy
Chemistry, Analytical
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi / Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi / Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 2014 - 2018
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü, 2010 - 2014
Arş.Gör., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü, 2007 - 2010
Mesleki ve İdari Deneyimler
Muayene ve Kabul Komisyon Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Fakülte Kalite Alt Kurul Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Fakülte Öğrenci Koordinatör Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Ders ve Sınav Programı Koor. Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Kısmi Zamanlı Öğrenci Belir. Kom. Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Burs Değerlendirme Komisyon Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Bilimsel Çalışmalar Komisyon Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Erasmus Denklik Komisyon Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Eğitim Denklik ve Yatay Geçiş Kom. Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Stratejik Plan Hazırlama Komisyon Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Kamu İç Stand. Uyum Eylem Planı Hazır. Komis. Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Kom Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Fakülte Akreditasyon Çalışma Kom. Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Fakülte Akreditasyon Kurul Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
EczÇEP ve GEP Çalışma Kom. Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Fakülte Asgari Ölçütler Değer. ve Geliş. Komis. Üyesi , ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kom. Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Staj Komisyon Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 25.11.2018 - Devam Ediyor
Sosyofarma Kulübü Akademik Danışmanı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 25.11.2018 - Devam Ediyor
EBYÜ Sınıf Danışmanı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 24.06.2017 - Devam Ediyor
Misafir Öğr. Elemanı Değerlen. Kom., ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi , Eczacılık, 13.04.2017 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , , 21.02.2017 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık, 18.12.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Böl., 28.11.2016 - Devam Ediyor
Açık Erişim Sistemi Kurul Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , , 22.01.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık , 26.11.2014 - Devam Ediyor
Erasmus Birim Koordinatörü, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık, 19.03.2013 - Devam Ediyor
Fakülte Farabi Birim Koor., ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık, 19.03.2013 - Devam Ediyor
Fakülte Mevlana Birim Koor., ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi , Eczacılık, 19.03.2013 - Devam Ediyor
Bologna Birim Koordinatörü, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi , Eczacılık, 19.03.2013 - Devam Ediyor
Fakülte Web Sayfası Sorumlusu, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık, 19.03.2013 - Devam Ediyor
Eğitim Komisyonu Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 19.03.2013 - Devam Ediyor
Birim Erasmus Koordinatörü, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 19.03.2013 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık , 19.03.2013 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 19.03.2013 - 15.05.2016
Dekan Yardımcısı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık , 06.03.2013 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 12.02.2012 - 02.12.2012
Verdiği Dersler
Analitik Kimya 2, Lisans, 2018-2019
Genel Kimya 2, Lisans, 2018-2019
Biyoelementlerin Biyolojik Sistemlerdeki Önemi ve Analiz Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
Etkin Mad.ve İlaç Anal. Tek., Lisans, 2018-2019
Mezuniyet Projesi II, Lisans, 2018-2019
Laboratuvar Tekniği ve Güvenliği, Lisans, 2018-2019
Analitik Prensipler, Lisans, 2018-2019
Enstrümantasyon, Lisans, 2018-2019
Gıda Katkı Maddeleri, Lisans, 2018-2019
Doğal Ürünlerde Analitik Yöntem Geliştirme, Lisans, 2018-2019
Mezuniyet Projesi I, Lisans, 2018-2019
Analitik Kimya Laboratuvarı 2, Lisans, 2018-2019
Analitik Kimya 1, Lisans, 2018-2019
Üniversite Yaşamına Uyum , Lisans, 2018-2019
Analitik Kimya Laboratuvarı 1, Lisans, 2018-2019
Genel Kimya, Lisans, 2018-2019
Analitik Kimya 2, Lisans, 2017-2018
Genel Kimya 2, Lisans, 2017-2018
Analitik Kimya Lab 2, Lisans, 2017-2018
Biyoelementelerin Biyolojik Sistemlerdeki Önemi ve Analiz Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Laboratuvar Tekniği ve Güvenliği, Lisans, 2017-2018
Etkin Madde ve İlaç Analiz Teknikleri, Lisans, 2017-2018
Mezuniyet Projesi II, Lisans, 2017-2018
Enstrümantasyon, Lisans, 2017-2018
Analitik Kimya Lab I, Lisans, 2017-2018
Gıda Katkı Maddeleri, Lisans, 2017-2018
Analitik Kimya I, Lisans, 2017-2018
Genel Kimya, Lisans, 2017-2018
Üniversite Yaşamına Uyum, Lisans, 2017-2018
Mezuniyet Projesi Dersi I, Lisans, 2017-2018
Analitik Kimya II, Lisans, 2016-2017
Analitik Kimya Lab II, Lisans, 2016-2017
Lab. Tek. ve Güvenliği, Lisans, 2016-2017
Etkin Mad. ve İlaç Anal. Tek., Lisans, 2016-2017
Genel Kimya II, Lisans, 2016-2017
Analitik Kimya Lab I, Lisans, 2016-2017
Enstrümantasyon, Lisans, 2016-2017
Üniversite Yaşamına Uyum, Lisans, 2016-2017
Gıda Katkı Maddeleri, Lisans, 2016-2017
Analitik Kimya Lab II, Lisans, 2015-2016
Analitik Kimya Lab I, Lisans, 2015-2016
Gıda Katkı Maddeleri, Lisans, 2015-2016
Analitik Kimya Lab II, Lisans, 2014-2015
Geçiş Metalleri Kimyası, Yüksek Lisans, 2014-2015
Anorganik Bileşiklerin Yapı Tayini, Yüksek Lisans, 2014-2015
Gıda Katkı Maddeleri, Lisans, 2014-2015
Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları, Lisans, 2014-2015
Biyoanorganik Kimya, Lisans, 2014-2015
Metaller Kimyası, Lisans, 2014-2015
Endüstriyel Kimya, Lisans, 2014-2015
Analitik Kimya Lab I, Lisans, 2014-2015
Ametaller Kimyası, Lisans, 2013-2014
Genel Kimya II, Lisans, 2013-2014
Endüstriyel Kimya Laboratuvarı, Lisans, 2013-2014
Anorganik Tepkime Mekanizmaları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Katı Hal Kimyası, Yüksek Lisans, 2013-2014
Laboratuvar Tekniği ve Güvenliği, Lisans, 2013-2014
İlaç Kimyası, Lisans, 2013-2014
Geçiş Metalleri Kimyası, Yüksek Lisans, 2013-2014
Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları, Lisans, 2013-2014
Genel Kimya I, Lisans, 2013-2014
Genel Kimya II, Lisans, 2012-2013
Ametaller Kimyası, Lisans, 2012-2013
Katı Hal Kimyası, Lisans, 2012-2013
Endüstriyel Kimya Laboratuvarı, Lisans, 2012-2013
Katı Hal Kimyası, Yüksek Lisans, 2012-2013
Metaller Kimyası, Lisans, 2012-2013
Geçiş Metalleri Kimyası, Yüksek Lisans, 2012-2013
Endüstriyel Kimya, Lisans, 2012-2013
Temel Kimya, Lisans, 2012-2013
Genel Kimya I, Lisans, 2012-2013
Genel Kimya Lab I, Lisans, 2012-2013
Nükleer Kimya, Lisans, 2012-2013
Biyoanorganik Kimya, Lisans, 2012-2013
İlaç Kimyası, Lisans, 2012-2013
Nicel Analiz, Lisans, 2011-2012
Ametaller Kimyası, Lisans, 2011-2012
Katı Hal Kimyası, Yüksek Lisans, 2011-2012
Genel Kimya II, Lisans, 2011-2012
Genel Kimya Lab II, Lisans, 2011-2012
Anorganik Kimya Lab II, Lisans, 2011-2012
Yangın Kimyası, Ön Lisans, 2011-2012
Stokiyometri, Lisans, 2011-2012
Aromatik Bileşikler, Lisans, 2011-2012
Anorganik Kimya Lab I, Lisans, 2011-2012
Anorganik Bileşiklerin Yapı Tayini, Yüksek Lisans, 2011-2012
Genel Kimya Lab I, Lisans, 2011-2012
Genel Kimya I, Lisans, 2011-2012
Biyoanorganik Kimya, Lisans, 2011-2012
Anorganik Tepkime Mekanizmaları, Yüksek Lisans, 2010-2011
Katı Hal Kimyası, Yüksek Lisans, 2010-2011
Anorganik Bileşiklerin Yapı Tayini, Yüksek Lisans, 2010-2011
Geçiş Metalleri Kimyası, Yüksek Lisans, 2010-2011
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Polatdemir, "Türevlendirme Çalışmaları", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Analitik Kimya ABD, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, T.Öneş, "Aromatik Amin İçeren Yeni Schıff Bazı Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2015
Doktora Yeterlilik, Doktora Yeterlilik Sınavı, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2014
Doktora Yeterlilik, Doktora Yeterlilik Sınavı, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yildirim M.A., Tuna Yildirim S., Çağırtekin A.O., Karademir M., Karaduman Er I. , Coşkun A., et al.,"The effect of deposition time on the structural, morphological and H2S gas sensing properties of the V2O5 nanostructures deposited by hydrothermal method", Journal of Materials Science:JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol. ., no. , pp.1-9, 2019
Karaduman I., Yildirim M.A., Tuna Yildirim S., Ateş A., Özdemir Y.A., Acar S., "The effect of different doping elements on the CO gas sensing properties of ZnO nanostructures", JOURNAL OF MATERİALS SCİENCE-MATERİALS IN ELECTRONİCS, vol.., pp.1-10, 2017
Yildirim M.A., Tuna Yildirim S., Ateş A. , "Cadmium concentration effect on structural, optical and electrical properties of nanostructured CdxZn1-xO thin films", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol.701, pp.37-42, 2017
Yildirim M.A., Tuna Yildirim S., Cavanmirza İ. , Ateş A., "Chemically synthesis and characterization of MnS thin films by SILARmethod", CHEMICAL PHYSICS LETTERS, vol.647, pp.73-78, 2016
Yildirim M.A., Tuna Yildirim S., Fedakar Saka E. , Ateş A., "Synthesis, Characterization and Dielectric Properties of SnO2 Thin Films", Spectrochimica Acta Part A:SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, vol.133, pp.60-65, 2014
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Synthesis and Characterization of a New 4-Methoxysalicyliden-p-Aminoacetophenoneoxime and Its Complexes with Co(II), Cu(II) and Zn(II)", POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.80, pp.1651-1656, 2006
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Complexes of Cobalt(II), Nickel(II) and Copper(II) with 3-Hydroxysalicyliden-p-aminoacetophenoneoxime’", POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.80, pp.227-234, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Tuna Yildirim S., Aydoğdu K., "Analytical Studies on Structure-Activity Relationships of Antidiabetic Drugs", International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS 2019, KASTAMONU, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2019, vol.1, no.1, pp.99-99
Tuna Yildirim S., Aydoğdu K., "Synthesis, Structural Characterization and Biological Studies of A New Schiff Base", International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS 2019, KASTAMONU, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2019, vol.1, no.1, pp.98-98
Yildirim M.A., Tuna Yildirim S., Karademir M. , Çağırtekin A.O., Ateş A. , Acar S. , "H2S Gas Sensing Properties of The V2O5 Sensor with Nanowire Structure Deposited by Hydrothermal Method", 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), ANKARA, TÜRKIYE, 28-29 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.99-99
Yildirim M.A., Tuna Yildirim S., Karademir M. , Çağırtekin A.O., Ateş A. , Acar S. , "H2S gas sensing properties of the V2O5 sensors with nanoplate structure deposited by hydrothermal method’", MAS European International Congress On Mathematics-Engineering-Natural&Medical Sciences-V, ERZURUM, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2019, vol.1, no.1, pp.1037-1037
Tuna Yildirim S., Yildirim M.A., Karademir M. , Çağırtekin A.O., Ateş A. , Acar S. , "The effect of deposition time on optical and electrical properties of V2O5 nanostructures deposited by hydrothermal method", MAS European International Congress On Mathematics-Engineering-Natural&Medical Sciences-V, ERZURUM, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2019, vol.1, no.1, pp.1038-1038
Tuna Yildirim S., Altay A., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı İle Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bunların Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), ANKARA, TÜRKIYE, 28-29 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.98-98
Müezzinoğlu E.D. , Tuna Yildirim S., Çağırtekin A.O., Yildirim M.A., Ateş A. , Acar S. , "CO gas sensing properties of Cd(OH)2 thin films synthesized by SILAR method", MAS European International Congress On Mathematics-Engineering-Natural&Medical Sciences-V, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2019, vol.1, no.1, pp.15-15
Horoz B., Tuna Yildirim S., Soltabayev B. , Yildirim M.A., Ateş A. , Acar S. , "CO gas sensing properties of In2O3 thin films synthesized by SILAR method", MAS European International Congress On Mathematics-Engineering-Natural&Medical Sciences-V, ERZURUM, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2019, vol.1, no.1, pp.40-40
Tuna Yildirim S., Altay A., "Salisilaldehit Türevinden Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı ile Metal (II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bunların Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciTech 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.221-221
Tuna Yildirim S., Aydemir E. , Ada İ., "Gut Hastalığının Tedavisinde Febuksostat Etkin Maddeli İlaçların Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi", 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciTech 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.222-222
Yıldırım M.A., Tuna Yildirim S., Çağırtekin A.O., Karaduman I. , Karademir M. , Ateş A. , "The effect of deposition time on the structural, morphological and H2S gas sensing properties of the V2O5 nanostructures deposited by hydrothermal method", 2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD2018), ARDAHAN, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2018, vol.1, no.1, pp.55-55
Tuna Yildirim S., Shirinzadeh H., Eroğlu Y., Sunar S., Polat M.F., Dilek E., et al., "Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Programı ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na Uyumu için Yapılan Çalışmalar", 2. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2018, cilt.1, no.P3, ss.14-14
Tuna Yildirim S., Aydemir E. , "Metal Complexes of Schiff Base: Preparation and Characterization", International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS), KASTAMONU, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 2018, vol.1, no.PP45, pp.774-774
Tuna Yildirim S., Karademir M. , Çağırtekin A.O., Karaduman I., Ateş A. , Acar S. , et al., "Hydrothermal process of V2O5 nanostructures with different morphologies and their structural and optical properties", 2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD2018), ARDAHAN, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2018, vol.1, no.1, pp.54-54
Tuna Yildirim S., "Synthesis, Spectroscopic Characterization and Biological Activities of Schiff Bases and Their Metal(II) Complexes", 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2018, vol.1, no.P265, pp.265-265
Tuna Yildirim S., "Synthesis, Characterization, Spectroscopic Studies and Antimicrobial Activity of New Schiff Bases Derived From Salicylaldehydes’ ", 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2018, vol.1, no.P264, pp.264-264
Tuna Yildirim S., Aydemir E. , "Investigation of Drugs Containing Active Component of Febuxostat By Spectroscopic Methods", International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS), KASTAMONU, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 2018, vol.1, no.PP46, pp.775-775
Shirinzadeh H., Tuna Yildirim S., Dilek E., Eroğlu Y., Sunar S., Polat M.F., et al., "Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi ve Staj Uygulama İlke ve Esasları Güncelleme Çalışmaları", 2. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2018, cilt.1, no.P8, ss.19-19
Tuna Yildirim S., "Metal Complexes of Schiff Base: Preparation and Characterization ", 4th International Turk-Pak Conference on Chemical Sciences (ITPCCS 2017), KONYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, vol.1, no.PP-037, pp.121-121
Tuna Yildirim S., "‘Synthesis, Characterization of A New Schiff Base Ligand 3-Bromo-5-Chlorosalicylidene-o-Aminophenol and Investigation of Their Metal Complexes", 4th International Turk-Pak Conference on Chemical Sciences (ITPCCS 2017), KONYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, vol.1, no.PP-038, pp.122-122
Tuna Yildirim S., Shirinzadeh H., Polat M.F., Dilek E., Çetin G., Sunar S., et al., "Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim Programının EczÇEP-2015 ve Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları", 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, vol.P-0700, pp.930-930
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Synthesis And Characterization of Mononuclear Cobalt(II), Nickel(II), Copper(II), Zinc(II), Cadmium(II) and Dinuclear Uranyl(VI) Complexes with N-Bis(2-{[(2,2-Dimethy-1,3-Dioxolan-4-YL)Methyl]Amıno}Buthyl)N’,N’Dihydroxyethanediimidamide", XX. Ulusal Kimya Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4 Eylül 2006 - 8 Eylül 2016, cilt.1, no.ANP-77, ss.77-77
Varol Ü., Karaduman I., Çorlu T., Tuna Yildirim S., Yildirim M.A., Ateş A. , et al., "Mn doped ZnO Nanostructure for Low Temperature Gas Sensor", 2nd International Congress on The World of Technology and Advanced Materials (WITAM-2016), KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 28 Eylül - 2 Ekim 2016, no.PP49, pp.49-.49
Tuna Yildirim S., "Synthesis, Characterization of New Schiff Base Ligand Containing Aromatic Amines and Investigation of Its Metal Complexes", 7th Black Basin Conference on Analytical Chemistry (7th BBCAC), Varna, BULGARISTAN, 10-15 Eylül 2015, vol.1, no.P-87, pp.142-142
Tuna Yildirim S., "Synthesis, Characterization of New Schiff Base Ligand 5-Hydroxysalicylidene-4-Chloro-o-aminophenol and Investigation of Its Metal Complexes", 7th Black Basin Conference on Analytical Chemistry (7th BBCAC), Varna, BULGARISTAN, 10-15 Eylül 2015, vol.1, no.P-86, pp.141-141
Yildirim M.A., Tuna Yildirim S., Akaltun Y., Ateş A., "The Effect Of Cadmium Concentration On Structural, Optical And Dielectric Properties Of CdxZn1-xO", International Semiconductor Science & Technology Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Ocak 2014, no.P39, pp.109-109
Tuna Yildirim S., Findik K., "Synthesis, Characterization Of New Schiff Base Ligand Containing Aromatic Amines and Investigation of Their Metal Complexes ", 9th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2014), Chios, YUNANISTAN, 29 Eylül - 3 Ekim 2014, vol.1, no.P4-19, pp.205-205
Şenol O., Yaman M.E. , Tuna Yildirim S., Kadioğlu Y. , "Türkiye’de Satılan Kozmetik Ürünlerin Metil Paraben Miktarlarının Kemometrik Yöntemlerle Karşılaştırılması", 4. Ulusal Kozmetik Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Şubat 2014, cilt.1, no.P-35, ss..-.
Tuna Yildirim S., Yildirim M.A., "Synthesis, Characterization of A New Schiff Base Ligand 3-Ethoxysalicylidene-4-Chloro-o-aminophenol and Investigation of Their Metal Complexes", 9th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2014), Chios, YUNANISTAN, 29 Eylül - 3 Ekim 2014, vol.1, no.P4-18, pp.204-204
Tuna Yildirim S., Kaya M., "5-Florosalisiliden-p-aminoasetofenonoksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi", IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2013, cilt.1, no.P-183, ss.183-183
Tuna Yildirim S., Kaya M., "Synthesis and CharacterizatIon of A New Schiff Base Ligand and Investigation of Their Transition Metal Complexes", Indian Analytical Science Congress(IASC), Goa, HINDISTAN, 15-17 Ağustos 2013, vol.1, no.GCP-54, pp.93-93
Tuna Yildirim S., Kaya M., "Synthesis and Characterization of A New Schıff Base Lıgand 5-Methylsalicyliden- o-aminophenol and Its Complexes with Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II)", Indian Analytical Science Congress(IASC), Goa, HINDISTAN, 15-17 Ağustos 2013, vol.1, no.GCP-53, pp.92-92
Tuna Yildirim S., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 5-Kloro-3-Metoksisalisiliden-o-aminofenol’ün Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi ", IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2013, cilt.1, no.P-184, ss.184-184
Yildirim M.A., Akaltun Y., Tuna Yildirim S., Ateş A., "Synthesis and Characterization of MnS Thin Films Prepared By SILAR", Indian Analytical Science Congress (IASC), Goa, HINDISTAN, 15-17 Ağustos 2013, no.GCP-50, pp.89-89
Tuna Yildirim S., Kaya M., "Boyarmadde Özelliği Gösteren Yeni Bir Ligandın Sentezi ve Karakterizasyonu", III. Fiziksel Kimya Günleri, BALIKESİR, TÜRKIYE, 12-15 Temmuz 2012, cilt.1, no.P-222, ss.268-268
Tuna Yildirim S., Kaya M., "Aromatik Amin İçeren Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi", III. Fiziksel Kimya Günleri, BALIKESİR, TÜRKIYE, 12-15 Temmuz 2012, cilt.1, no.P-221, ss.267-267
Tuna Yildirim S., Kaya M., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 3,5-Dibrom-4-Metoksisalisiliden-o-aminofenolün Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi ", 26. Ulusal Kimya Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-6 Ekim 2012, cilt.1, no.P-89, ss.89-89
Tuna Yildirim S., "Aromatik Amin İçeren Yeni Bir Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi", 26. Ulusal Kimya Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-6 Ekim 2012, cilt.1, no.P-88, ss.88-88
Öneş T., Tuna Yildirim S., "3,5-Dinitrosalisiliden-o-aminofenol Ligandının ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-165, ss.203-203
Yildirim M.A., Akaltun Y., Ateş A., Tuna Yildirim S., "SnO2 İnce Filmlerinin Yapısal, Optik ve Elektriksel Özelliklerinin Film Kalınlığına Bağlı İncelenmesi", 18. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı , ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2011, ss.265-265
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Complexes of Cobalt(II), Nickel(II), Copper(II) and Zinc(II) with 3,5-Dinitrosalicyliden-o-aminophenol", The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa (11 ICCA), Luxor, MISIR, 21-23 Kasım 2011, vol.1, no.P32-II, pp.32-32
Evrensel N. , Öneş T., Tuna Yildirim S., "Aromatik Amin İçeren Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-164, ss.202-202
Evrensel N. , Öneş T., Tuna Yildirim S., "5-Tertbutilsalisiliden-p-aminoasetofenonoksim Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-163, ss.201-201
Evrensel N. , Tuna Yildirim S., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 5-Metoksisalisiliden-o-aminofenol Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-162, ss.200-200
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "5-Bromo-3-Metoksisalisiliden-o-aminofenol Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmes", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-82, ss.120-120
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 5-Hidroksisalisiliden-o-aminofenolün Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-81, ss.119-119
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-80, ss.118-118
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "5-Triflorometoksisalisiliden-p-aminoasetofenonoksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-262, ss.262-262
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-261, ss.261-261
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Synthesis and Characterization of a New 5-Iodosalicyliden-p-aminoacetophenoneoxime and Its Complexes with Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II)", The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa (11 ICCA), Luxor, MISIR, 21-23 Kasım 2011, vol.1, no.P17-II, pp.17-17
Tuna Yildirim S., Kaya M., Canpolat E. , "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 4-Hidroksisalisiliden-o-aminofenol Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", 25. Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, cilt.1, no.P-159, ss.159-159
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", 25. Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, cilt.1, no.P-158, ss.158-158
Öneş T., Evrensel N. , Tuna Yildirim S., "5-Florosalisiliden-p-aminoasetofenonoksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-167, ss.205-205
Öneş T., Evrensel N. , Tuna Yildirim S., "Boyarmadde Özelliği Gösteren Yeni Bir Ligandın Sentezi ve Karakterizasyonu", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Mayıs 2011, cilt.1, no.P-166, ss.204-204
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Complexes of Cobalt(II), Nickel(II), Copper(II) and Zinc(II) with 3-Methoxy-5-Nitrosalicyliden-o-aminophenol", Chemical Physics Congress IX, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2010, cilt.1, no.ID 82, ss.82-82
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Synthesis and Characterization of 3,5-Dinitrosalicyliden-p-aminoacetophenoneoxime and Its Complexes with Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II)", Chemical Physics Congress IX, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2010, cilt.1, no.ID 80, ss.80-80
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "5-Bromsalisiliden-o-aminofenol Ligandının ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", 24. Ulusal Kimya Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, cilt.1, no.İP-014, ss.14-14
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 4,6-Dimetoksisalisiliden-o-aminofenol Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", 24. Ulusal Kimya Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, cilt.1, no.İP-013, ss.13-13
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "5-Brom-3-metoksi-p-aminoasetofenonoksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", 24. Ulusal Kimya Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, cilt.1, no.İP-012, ss.12-12
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "3-Metoksi-5-Nitrosalisiliden-p-aminoasetofenonoksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Haziran 2009, cilt.1, no.PIII-60, ss.60-60
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 3-Etoksisalisiliden-2-aminofenol Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Haziran 2009, cilt.1, no.PIII-59, ss.59-59
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2009, cilt.1, no.P 242, ss.242-242
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Dioksalan Halkası ve Amino Grubu İçeren Vic-Dioksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-10 Ekim 2008, cilt.1, no.ANP-138, ss.138-138
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "5-Klorsalisiliden-p-Aminoasetofenonoksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-10 Ekim 2008, cilt.1, no.ANS-022, ss.22-22
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Synthesis and Characterization of a New 4-Methoxysalicyliden-p-Aminoacetophenoneoxime and Its Complexes with Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II)", XX. Ulusal Kimya Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2006, cilt.1, no.ANP-76, ss.76-76
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "Salisiliden-p-Aminoasetofenonoksim’in Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", XIX. Ulusal Kimya Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2005, cilt.1, no.ANP-36, ss.270-270
Tuna Yildirim S., Canpolat E. , Kaya M., "İmin ve Oksim İçeren Yeni Schiff Bazı Ligandının Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 5-9 Temmuz 2004, cilt.1, no.AN 320, ss.320-320
Kitap ve Kitap Bölümleri
Tuna Yildirim S., "ekler kısmının çevirisi ", Avrupa’da Kozmetiklerin Güvenlilik Değerlendirmesi, Rogiers V., Pauwels M., Ed., Kaldırım Yayınları, İstanbul, ss..-., 2014
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Piperazin İçeren Yeni vic-Dioksimlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FÜBAP Proje No:874, Araştırmacı, 2004
"Erzincan Yöresine Ait Allium Erzincanicum Bitkisinin Fenolik İçerik ve Antioksidan Kapasitesinin Tayin Edilerek Sınıflandırılması ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, SAG-A-080715-0154, Yönetici, 2019
"Toprak kökenli Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu, Tanısı ve Biyopestisit Olma Potansiyellerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEN-A-300614-0104, Araştırmacı, 2016
"Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Öğrenci Laboratuvarının Kurulması", BAP Diğer, SAG-E-300614-0109, Araştırmacı, 2016
"N2O2 Tipi Yeni Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bu Ligandların Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FEN-A-200314-0067, Yönetici, 2016
"H2S Gazına Duyarlı V2O5 Gaz Sensörünün Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 216M387, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sılar Tekniği ile Büyütülen İnce Filmlerin Yapısal, Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, EÜBAP BAP 2-0004,, Araştırmacı, 2010
"Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayı ‘Eğitimde Proje Danışmanlığı", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2008-002, , 2008
"Eczacılık Fakültesi Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması", BAP Diğer, TAP-2017-448, Yönetici, 2018
"Oksim İçeren Yeni Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bu Ligandların Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 12.01.22, Yönetici, 2013
"Aromatik Amin İçeren Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 10.01.20, Yönetici, 2012
"Yeni Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bu Ligandların Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP 2009/0001, Araştırmacı, 2010
"Tauroursodeoksikolik Asitin (TUDKA) C.elegans Yaşam Süresine Etkisinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, EÜBAP BAP 2009/0003, Araştırmacı, 2009
"Erzincan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerinin Yerel Ekonomiye Kazandırılması", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, TANAP-C01/E/M/00462, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gut Hastalığının Tedavisinde Febuxostat Etkin Maddeli İlaçların Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2209 A/1919B011703511, Diğer, 2018
"Hipertansiyon Tedavisinde Asebutolol Etkin Maddeli İlaçların Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2209 A/1919B011703397, Diğer, 2018
"Erzincan Bilim Şenliği, Bilim ve Toplum", TÜBITAK Projesi, 118B757, Diğer, 2018
"Doğanın Harikası Bilimin Fabrikası Ergan", TÜBITAK Projesi, 118B924, , Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Türk Farmakope Dergisi-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Degerlendirme Kurul Üyesi, 17.12.2017 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türk Kimya Derneği, , Üye, 07.02.2010 - Devam Ediyor
Türkiye Genç Kimyacılar Platformu, , Üye, 07.02.2010 - Devam Ediyor
Kimyagerler Derneği, , Üye, 06.01.2008 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019) , , Haziran 2019
İlkyardım Eğitimi (Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü), Erzincan, Mart 2019
International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018) , Ankara, Kasım 2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, , Haziran 2018
12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara, Haziran 2018
4th International Turk-Pak Conference on Chemical Sciences (ITPCCS 2017)-Selçuk Üniversitesi, Konya, Ekim 2017
Erzincan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Arama Çalıştayı-Erzincan Üniversitesi, , Şubat 2017
International Eurasia Pharmacy Congress-Erzincan Üniversitesi, , Eylül 2015
Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Proje Hazırlama Teknikleri, Erzincan, Şubat 2014
IV. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi-Kimyagerler Derneği, Antalya, Şubat 2014
Spektroskopi Lisansüstü Yaz Okulu-Erzincan Üniversitesi, Erzincan, Haziran 2014
ISSTC 2014-İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Ocak 2014
TÜBİTAK 2237- ‘Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Proje Hazırlama Teknikleri’ Eğitimi , Erzincan, Şubat 2014
Indian Analytical Science Congress-Indian Society of Analytical Scientists , Godhra, Ağustos 2013
Kozmetik Ürünlerine İlişkin AB Tüzüğü Çalıştayı-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu Bşk., Ankara, Nisan 2013
IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi-Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Tokat, Haziran 2013
1. İlaç Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi-Kimyagerler Derneği, , Mart 2013
III. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi-Kimyagerler Derneği, Antalya, Şubat 2013
26. Ulusal Kimya Kongresi-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Muğla, Ekim 2012
III. Fiziksel Kimya Günleri-Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Temmuz 2012
II. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi-Kimyagerler Derneği, Antalya, Şubat 2012
25. Ulusal Kimya Kongresi-Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Haziran 2011
XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Ankara Üniversitesi, Antalya, Mayıs 2011
III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi-Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Mayıs 2011
Üniversiteler Arası Kimya Alanında Bilgi Alışverişi ve Ortak Projeler Geliştirilmesi Çalıştayı-İnönü Üniversitesi, Malatya, Ekim 2011
Chemical Physics Congress IX-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Ekim 2010
24. Ulusal Kimya Kongresi-Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Mayıs 2010
Kimyagerlik Eğitimi Çalıştayı-Kimyagerler Derneği, Antalya, Şubat 2010
Protein Analitiği Yaz Okulu-Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Regensburg Üniversitesi , Muğla, Eylül 2009
XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Gazi Üniversitesi, Ankara, Haziran 2009
II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi-Fırat Üniversitesi, Elazığ, Mayıs 2009
Proje Döngüsü Eğitimleri-Erzincan Üniversitesi, Erzincan, Ocak 2009
XXII. Ulusal Kimya Kongresi-Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagusa, Ekim 2008
Proje Döngüsü Eğitim Seminerleri-Erzincan Üniversitesi, Erzincan, Mayıs 2008
Nükleer Manyetik Rezonans Yaz Okulu-Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Temmuz 2005
Bilimsel Hakemlikler
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2017
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2016
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2012
Etkinlik Organizasyonu
Erzincan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Arama Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2017
International Eurasia Pharmacy Congress, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
IV. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2014
Spektroskopi Lisansüstü Yaz Okulu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2014
III. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2013
Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayı ‘Eğitimde Proje Danışmanlığı’ , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2008
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
2ndInternational Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019) , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
Üniversiteler Arası Kimya Alanında Bilgi Alışverişi ve Ortak Projeler Geliştirilmesi Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2011
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 197
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 21
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Tuna Yildirim S, "Bölüm Birincilik Ödülü-2002, Fırat Üniversitesi, Haziran 2002
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi