Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi SUAT TUYSUZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : BÖLGESEL COĞRAFYA ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 446 2243097 | Dahili : 40268
Faks : +90 446 2243016
E Posta Adresi : suattuysuzgmail.com
Web Adresi :
Ofis : B4-117
Posta Adresi : Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Yalnızbağ Yerleşkesi 24100 ERZİNCAN
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Bölgesel) Anabilim Dalı, 2011-2017
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, 2007-2010
Yüksek Lisans-Tezsiz, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, KKEF Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2005-2007
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2001-2005
Yaptığı Tezler
Doktora, "Kalkınmada ve Rekabetçilikte Girişimci Derneklerinin Rolü: Kayseri örneği", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Mart, 2017.
Yüksek Lisans, "Kuruluşu Gelişmesi ve Fonksiyonları Açısından Suluova Şehri", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Haziran, 2010.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
MAXQDA Nitel Veri Analiz Programı Operatörlük Eğitimi, Nitel Araştırma Merkezi, 2015
EUROGEO Doctoral Workshop, St. Kliment Obrisky, University of Sofia, 2013
Map Info Temel ve İleri Seviye Eğitimi, Başar Soft Bilgisayar Sistemleri ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti, 2011
ArcGIS Temel Eğitimi, 3D ve Spatial Analysis Eğitimleri, Esri İşlem Şirketler Grubu , 2009
AB’ye Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi, Erzincan Üniversitesi, 2008
Araştırma Alanları
Beşeri Coğrafya
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
Bölgesel Kalkınma
Sanayileşme
Girişimci dernekleri
Kentleşme ve Sosyal Yapı
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Business
Urban Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017 - 2018
Diğer, Universitaet Osnabruck, Institut für Geographie, 2015 - 2015
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2010 - 2017
Arş.Gör., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2010
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, 21.08.2019 - 30.10.2019
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Bölgesel Coğrafya, 19.09.2018 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tuysuz S., Gülmez R., "Instrumentalisation of Gerrymandering in Recentralization in Turkey: The case of Ankara", International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), pp.139-150, 2019 (Link)
Tuysuz S., "Kurumsal ve İlişkisel Ekonomik Coğrafya Yaklaşımları ve İşlemselleştirilmesi", Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.119-134, 2017 (Link)
Yüceşahin M.M., Tuysuz S., "Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Örüntüleri: Amprik Bir Analiz", Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.159-188, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Tuysuz S., Altuğ F., "Türkiye'de İnovasyonun Bölgesel Yoğunlaşması ve Yerel Dinamikler", 1st İstanbul International Geography Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2019, pp.511-512 (Link)
Tuysuz S., Altuğ F., "İnovasyonu etkileyen yerel ve yerel ötesi dinamikler", 19. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, GİRESUN, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, ss.0-0 (Link)
Tuysuz S., Başibüyük A., "Küreselleşme nereye?", International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2018, pp.1220-1224 (Link)
Altuğ F., Tuysuz S., "Türkiye’de İnovasyonun Mekansal Dinamikleri", International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2018, pp.401-411 (Link)
Tuysuz S., Şahin M.T., Yılmaz M., "A Review About Smart Specialisation Through Using Three Star Analyses: The Case Of Istanbul, Ankara, Izmir", RSA Annual Conference 2018:?A World Of Flows: Labour Mobility, Capital And Knowledge In An Age Of Global Reversal And Regional Revival, Lugano, ISVIÇRE, 3-6 Haziran 2018, pp.198-198 (Link)
Tuysuz S., Şahin M.T., "Türkiye Metropol Kentlerinde İmalat Sanayinin Kümelenme Eğilimleri: 2009-2015 Yıllarına Göre İstanbul-Ankara-İzmir Örnekleri ", 17. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.10-10 (Link)
Şahin M.T., Tuysuz S., "Yeni Sanayi Odaklarında İmalat Sanayinin Kümelenme Eğilimleri: 3 Yıldız Analiziyle 2009-2015 Yıllarının Karşılaştırılması", International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2017, pp.0-0
Tuysuz S., "Katı ve Soft Kurumlar Üzerinden Kalkınmayı Anlamak: Girişimci Dernekleri Üzerinden Kritik Bir Değerlendirme", International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2017, pp.0-0
Tuysuz S., Yavan N., "Ahbap çavuş ilişkisiyle üretilen eğreti kurumsallık: Girişimci dernekleri örneği (Kayseri)", 16. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2016, ss.0-0 (Link)
Tuysuz S., Yavan N., "Analyzing the firm competetiveness through using political and market power of business associations", Annual Meeting of Associations of American Geographer, San Francisco, A.B.D., 29 Mart - 2 Nisan 2016, pp.0-0
Tuysuz S., "Firma rekabetini kurumsal ve ilişkisel perspektiften anlamak: Kayseri örneği", KBAM 6.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 8-9 Ekim 2015, ss.0-0 (Link)
Tuysuz S., Yavan N., "Firma Dışı Ağsal İşbirliklerinin Bölgesel Öğrenme ve Rekabet Edebilirlikle İlişkisi", 14. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2014, ss.0-0 (Link)
Tuysuz S., Yavan N., "Orta gelir tuzağını imalat sanayinin bölgesel örüntüsü üzerinden okumak", Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2014, pp.0-0
Yavan N., Tuysuz S., Altuğ F., Şahin M., "Regional pattern of Turkish manufacturing industry by technological intensity", International Geographical Union Regional Conference, Krakow, POLONYA, 18-22 Ağustos 2014, pp.1301-1301 (Link)
Tuysuz S., Yavan N., "Türkiye’de İmalat Sanayinin Teknoloji Düzeyine Göre Bölgesel Analizi", KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013, ss.0-0
Tuysuz S., Yavan N., "Bölgesel Coğrafya Yaklaşımı ve Türk Coğrafyasındaki Etkileri Üzerine Kritik Bir Değerlendirme", TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı , ANKARA, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2012, ss.390-405 (Link)
Tuysuz S., Yüceşahin M.M., "Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Örüntüleri: Amprik bir analiz", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.0-0
Tuysuz S., "Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Özellikleri ve Dinamikleri", KBAM 2.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları Bildiriler Kitabı, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Aralık 2011, ss.305-317
Kitap ve Kitap Bölümleri
Tuysuz S., "Erzincan'ın ekonomisi ve sanayi yapısı", Erzincan 2019, Hüsrev Akın, Ed., Erzincan Valiliği, Ankara, ss.341-362, 2019
Tuysuz S., "Pozitivizm ve Post-Pozitivist Eleştiriler", Coğrafya: Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları, Erdem Bekaroğlu, Ed., İdil Yayıncılık., İstanbul, ss.167-214, 2017 (Link)
Tuysuz S., "Sözlük", Coğrafya: Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları, Erdem Bekaroğlu, Ed., İdil Yayıncılık, İstanbul, ss.281-312, 2017 (Link)
Diğer Yayınlar
Tuysuz S., "Sanayileşmenin Gizli Tarihi", Diger, ss.109-112, 2017 (Link)
Desteklenen Projeler
"Firma Dışı Ağsal İşbirliklerinin Bölgesel Öğrenme ve Rekabet Edebilirlikle İlişkisi", BAP Doktora, 14L0649002, Araştırmacı, 2016
"(Re-)Migrants in the German-Turkish Innovation Network: Identification and Communication of Potentials for Science and Economy", Bilimsel Araştırma Projesi, 1, Proje Ekibinde Üye, 2015
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Editör, 01.01.2019 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Regional Studies Association, , Üye, 01.01.2018 - Devam Ediyor
Bölge Bilim Türk Milli Komitesi, , Üye, 30.06.2015 - Devam Ediyor
American Asssociation of Geographers, , Üye, 02.05.2015 - Devam Ediyor
Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi (KBAM), , Üye, 27.06.2012 - Devam Ediyor
Nüfus Bilim Derneği, , Üye, 28.06.2011 - 26.06.2013
Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), , Üye, 29.06.2010 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
17. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Burdur, Ekim 2017
Annual Meeting of Associations of American Geographer, California, Mart 2016
16. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Isparta, Aralık 2016
15. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Aralık 2015
KBAM 6.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Ekim 2015
14. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İstanbul, Aralık 2014
Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Haziran 2014
International Geographical Union Regional Conference, Kraków, Ağustos 2014
KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Mersin, Kasım 2013
TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu , Ankara, Ekim 2012
Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Eylül 2011
KBAM 2.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Aralık 2011
Education and Global Fertility Transition , Wien, Kasım 2011
Bilimsel Hakemlikler
Gaziantep University Journal of Social Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2019
international journal of geography and geography education, Dergide Hakemlik, Mart 2019
Coğrafi Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Etkinlik Organizasyonu
TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2016
TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2014
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 6
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 2
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 33
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
17/05/2017 02:05 Diğer Suat Tuysuz CV in English
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi