Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yiğiter Ş.Y., "Credit Rating&Assessment of Turkey's Credit Rating From", Ekinoks Ekonomi İşletme ve Siyasal Çalışmalar DErgisi, cilt.6, ss.233-250, 2019
Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., Karabulut T., Başakın E.E., "Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini", Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.74-82, 2018 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Özyiğit H., "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Finansman Kaynağı Olarak COSME Programı: Örnek Uygulama", Muhasebe ve Finansman Dergisi , pp.139-154, 2018 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Karabulut T., Sari S.S., "Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve Arbitraj Fiyatlama Modeli: Borsa İstanbul Örneği", Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.21-28, 2018 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Akkaynak B., "Modern Portföy Teorisi: Alternatif Yatırım Araçları İle Bir Uygulama", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.285-300, 2017 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., Başakın E.E., "Hisse Senedi Kapanış Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Çıkarım Sistemleri İle Tahmin Edilmesi", kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.7, pp.1-22, 2017 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Özyiğit H., "Türkiye' deki Finansal Kriz Dönemlerinde Halka Açık İşletmelerin Likidite Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.18, pp.515-541, 2016
Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., "2008-2014 YILLARI ARASINDA BİST’ DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.287-301, 2016
Yiğiter Ş.Y., Saka Ilgin K., "BIST 100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.30, pp.171-187, 2015
Yiğiter Ş.Y., Dilbaz Alacahan N., Güney S., "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci ve Kurumsal Aile Şirketleri Üzerinde Uygulamalı Finansal Performans Göstergelerinin Değerlendirilmesi", ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.2, pp.142-163, 2012 (Link)
Yiğiter Ş.Y., "İçsel Performans Göstergeleri ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi", AKADEMİK BAKIŞ, pp.1-17, 2011
Karacaer S. , Yiğiter Ş.Y., "Dışsal Performans Göstergeleri, Kümülatif Anormal Getiriler ve Müşteri Memnuniyetiİlişkisi", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.141-172, 2010
Yiğiter Ş.Y., "Müşteri Memnuniyeti Endekslerinin Oluşturulması ve Finansal Sonuçları", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.263-280, 2010
Yiğiter Ş.Y., "Ürün Geliştirme ve Pazarlama Kararlarında Hedef Maliyetleme", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, no.2, ss.552-565, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yiğiter Ş.Y., "Sürdürülebilir Finans Uygulamaları ve Finansal Piyasalara Yansımaları", Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası ilimsel Araştırmalar Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2019, pp.1-1
Yiğiter Ş.Y., Özkılıç A. , "Katılım Bankalarında Hesapları Bulunan Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Erzincan İli Örneği", Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası ilimsel Araştırmalar Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2019, pp.1-1
Yiğiter Ş.Y., Yavuz S., Sari S.S., "Bist Yatırımcıları Açısından Kamu Ve Özel Sektör Kira Sertifikalarının (Sukuk) Analizi ", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, pp.130-130 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., Karabulut T., "THE EFFECT OF THE FEAR INDEX (VIX) AND CONSUMER TRUST INDEX ON THE BIST INVESTMENT TRUST INDEX", ICSER- 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2018, pp.175-175 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Karabulut T., Sari S.S., "Borsa İstanbul Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Belirlenmesi", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2017, pp.171-171 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., Karabulut T., Başakin E.E., "K- En Yakın Komşuluk Algoritması Kullanılarak Kira Sertifikasi (Sukuk) Değerlerinin Tahmini ", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2017, pp.384-384 (Link)
Yiğiter Ş.Y., Karabulut T., "The Determination of Macroeconomics Factors Affecting the Istanbul Stock Exchange Industrial Index Via Arbitrage Pricing Theory", ECONWORLD, BARCELONA, ISPANYA, 1-3 Şubat 2016, pp.1-1
Yiğiter Ş.Y., Özyiğit H., "AVRUPA BİRLİĞİ KOBİ POLİTİKALARININ KOBİ' LERİN FİNANSMAN SORUNLARINA ETKİSİ: ERZİNCAN UYGULAMASI", ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.-, no.-, pp.---
Yiğiter Ş.Y., "Kurumsal İşletmelerde İç Kontrol Sistemleri ve Risk Yönetimi", 10.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırım, UKRAYNA, 28 Ağustos - 2 Eylül 2012, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sari S.S., Yiğiter Ş.Y., "INVESTOR SENTIMENT IN TERMS OF FINANCIAL MARKETS", in: RECENT ECONOMIC APPROACHES & FINANCIAL CORPORATE POLICY, Çoban S., Dalpour S. W., Marangoz C., Bulut E., Eds., IJOPEC PUBLICATION, LONDON, pp.335-345, 2019
Yiğiter Ş.Y., "KRİPTO PARALARIN FİNANS DÜNYASINA YANSIMALARI", in: ENDÜSTRİ 4.0’IN MUHASEBE, DENETİM VE FİNANS DÜNYASINA YANSIMALARI , Serçemeli M., Eds., Gazi Kitabevi, Ankara, pp.221-237, 2019
Yiğiter Ş.Y., Hanoğlu M., "Üniversitelerde Döner Sermaye İşletmeleri", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, ERZİNCAN, 2017
Yiğiter Ş.Y., "Havayolu Taşımacılığında Finans", Havayolu Taşımacılığı, MASAT M, Ed., Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.2-27, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi