Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kuzeci U. , Dağdemir V. , Kahraman T., "Türkiye'de mercimek piyasasının ekonomik analizi ve pazarlama marjları", Anadolu Tarım Bilimleri Derğisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, vol.34, pp.279-288, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Ala T., Kahraman T., Sümer E., "Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, pp.140-152, 2016 (Link) (Özet)
Kahraman T., Toksoy M.S., Aykut O.H., Hancigaz E., "MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELİN RİSK ALGISI:ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.233-248, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Kilağiz Y., Baran A., Kahraman T., "Bulanık Ağırlıklandırma Ve Bulanık Derecelendirme Tabanlı Bir Satın Alma Karar Destek Sistemi", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.31-45, 2006 (Link) (Özet)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ala T., Kahraman T., Sümer E., "Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı", Congress on International Economic and Administrative Perpectives, Bakü, AZERBAYCAN, 28-30 Eylül 2016, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kahraman T., "Genel", Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Dr. Hasan Cebi bal,..... ve diğerleri, Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, ss.416-416, 2018
DİĞER YAYINLAR
Kahraman T., "Erzincan'da Uygulanan Ticari Örf ve Adetler", Diger, ss.20, 1986
SANATSAL ETKİNLİKLER
Kahraman T, "Tiyatro Gösterimi", Diğer, Diğer, Ocak-1990.
Kahraman T, "Türk Halk Müziği Konseri", Diğer, Diğer, Şubat-1985.
Kahraman T, "HALK OYUNLARI", Diğer, Diğer, Ocak-1982.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi