Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kahraman T., Kuzeci U. , Dağdemir V. , "Türkiye'de mercimek piyasasının ekonomik analizi ve pazarlama marjları", Anadolu Tarım Bilimleri Derğisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ss.279-288, 2019 (Link)
Kahraman T., Sümer E., Sümer E., Ala T., "Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, cilt.Özel sayı, ss.12-12, 2016
Kahraman T., Toksoy M.S., Aykut O.H., Hancigaz E., "MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELİN RİSK ALGISI:ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.233-248, 2016
Kilağiz Y., Baran A., Kahraman T., "Bulanık Ağırlıklandırma Ve Bulanık Derecelendirme Tabanlı Bir Satın Alma Karar Destek Sistemi", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.31-45, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ala T., Kahraman T., Sümer E., "Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı", Congress on International Economic and Administrative Perpectives, Bakü, AZERBAYCAN, 28-30 Eylül 2016, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kahraman T., "Genel", Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Dr. Hasan Cebi bal,..... ve diğerleri, Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, ss.416-416, 2018
DİĞER YAYINLAR
Kahraman T., "Erzincan'da Uygulanan Ticari Örf ve Adetler", Diger, ss.20, 1986
SANATSAL ETKİNLİKLER
Kahraman T, "Tiyatro Gösterimi", Diğer, Diğer, Ocak-1990.
Kahraman T, "Türk Halk Müziği Konseri", Diğer, Diğer, Şubat-1985.
Kahraman T, "HALK OYUNLARI", Diğer, Diğer, Ocak-1982.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi