Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kuyrukluyildiz U., Binici O., Cetin N., Balci M., Onk D., Taşkın Kafa H. , et al., "Liv-52; Prophylactic or Therapeutic Agent Against Desflurane-Induced Hepatotoxicity in Rats", LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY, vol.35, no.1, pp.1169-76, 2016
Arslan A., Kuyrukluyildiz U., Binici O., Cetin N., Balci M., Kuzucu M., et al., "Can thıamıne pyrophosphate prevent desflurane ınduced hepatotoxıcıty ın rats?", ACTA CIRURGICA BRASILEIRA, vol.31, pp.168-75, 2016
Onk D., Ayazoglu T.A., Kuyrukluyildiz U., Aksut M., Bedir Z., Küpeli İ., et al.,"Effects of Fentanyl and Morphine on Shivering During Spinal Anesthesia in Patients Undergoing Endovenous Ablation of Varicose Veins", MEDICAL SCIENCE MONITOR, vol.22, pp.469-473, 2016
Arslan A., Kuyrukluyildiz U., Binici O., Çetin N., Balci M.G., Kuzucu M., et al.,"Can thıamıne pyrophosphate prevent desflurane ınduced hepatotoxıcıty ın rats?", ACTA CIRURGICA BRASILEIRA, vol.31, pp.168-175, 2016
Çetin N., Süleyman B., Kuyrukluyildiz U., Sevim Nalkıran H., Kıran A., Gençoglu S., et al.,"Investigation of mucus obtained from different fish species on the acute pain induced with scalpel incision in paw of rats.", EXPERIMENTAL ANIMALS, pp.1-1, 2015 (Link)
Çetin N., Süleyman B., Altuner D., Kuyrukluyildiz U., Özçiçek F., Coskun R., et al.,"Effect of disulfiram on ketamine-induced cardiotoxicity in rats", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.8, pp.13540-13547, 2015
Kuyrukluyildiz U., Binici O., Onk D., Ayhan C.S., Torun M., Unver E., et al., "Comparison of dexmedetomidine and propofol used for drug-induced sleep endoscopy in patients with obstructive sleep apnea syndrome.", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.8, pp.5691-8, 2015
Bicer S., Kuyrukluyildiz U., Akyol F., Sahin M., Binici O., Onk D., "At what age range should children be circumcised?", IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, vol.17, pp.e26258-e26258, 2015
Akbas E.M., Hamur H., Demirtaş L., Bakirci E.M., Özçiçek A., Özçiçek F., et al.,"Predictors of epicardial adipose tissue in patients with type 2 diabetes mellitus", DIABETOLOGY & METABOLIC SYNDROME, vol.6, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Küpeli İ., Kuyrukluyildiz U., Salcan S., Bedir Z., Selcan A., "Hasta Kontrollü İnfraklavikülar Perinöral Dexmedetomidin Postoperatif Analjezi Süresini Uzatıyor Mu?", Clinical and Experimental Health Sciences, pp.1-1, 2017
Küpeli İ., Kuyrukluyildiz U., Salcan S., Ocak N.B., Alagöl A., "Rejyonel Anestezi/Periferik Sinir Bloğu ile Genel Anestezinin Preoperatif Anksiyeteye Etkilerinin Karşılaştırılması", TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, vol.14, pp.1-6, 2016
Küpeli İ., Bedir Z., Kuyrukluyildiz U., Onk D., Binici O., Karabakan G., et al.,"Comparison Of Effects Of Ultrasound-Guided Subcostal Transversus Abdominis Plane And Paravertebral Block On Intraoperative Intravenous Anesthetics, Opioid Consumption And Postoperative Analgesia In Laparoscopic Cholecystectomy.", Global Journal Of Multidisciplinary Studies , vol.5, pp.1-8, 2016
Kuyrukluyildiz U., Küpeli İ., Bedir Z., Ozmen O., Onk D., Süleyman B., et al.,"The Effect of Anakinra on Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathic Pain in Rats", TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.44, pp.287-294, 2016
Akyol F. , Binici O., Kuyrukluyildiz U., Soyalp C., Küpeli İ., "Why epidural blood patch in postdural pain headache.", Medical Science and Discovery, vol.3, pp.120-123, 2016
Timuroğlu A., Özçiçek A., Özçiçek F., Küçüksu Z., Akbaş E.M., Demirtaş L., et al.,"5-Fluorourasile Bağlı Akut Koroner Sendrom: Olgu Sunumu", Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.31, ss.220-223, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kuyrukluyildiz U., Binici O., Küpeli İ., Ertürk N., Gülhan B., Akyol F. , et al.,"What Is the Best Pulmonary Physiotherapy Method in ICU? ", 3. balkan anestezi günleri, üsküp, MAKEDONYA, 18-21 Mayıs 2016, pp.1-1
Küpeli İ., Kuyrukluyildiz U., Salcan S., Bedir Z., Alagöl A., " DOES PATIENT-CONTROLLED INFRACLAVICULAR PERINEURAL DEXMEDETOMIDINE INCREASE THE DURATION OF POSTOPERATIVE ANALGESIA?", III. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri, üsküp, MAKEDONYA, 18-21 Mayıs 2016, pp.1-1
Küpeli İ., Kuyrukluyildiz U., Taş H.G., Alagöl A., " USE OF INFRACLAVICULAR TEMPORARY PERINEURAL CATHETER IN THE EXERCISE FOR RANGE OF JOINT MOTION", III. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri, üsküp, MAKEDONYA, 18-21 Mayıs 2016, pp.1-3
Özmen Ö. , Kuyrukluyildiz U., Küpeli İ., Subaşi F., Taş H.G., "GENÇLERDE UÇUCU MADDE SOLUMA SONUCU ANİ KARDİYAK ARREST", 50. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2016, ss.1-1
Kuyrukluyildiz U., Özmen Ö. , Küpeli İ., Ölmeztürk Karakurt T.C., Nalbant R.A., "NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYON: GLUKOKORTİKOSTEROİD ALLERJİSİ", 50. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2016, ss.1-1
Küpeli İ., Bedir Z., Kuyrukluyildiz U., Onk D., Binici O., Karabakan G., et al.,"Laparoskopik Kolesistektomilerde Ultrason Esliginde Subkostal Transversus Abdominis Plane ve Paravertebral Blogun Peroperatif Anestezi Tüketimine ve Postoperatif Analjeziye Etkilerinin Karsılastırılması.", 14, ulusal rejyonel anestezi kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015, ss.1-1
Küpeli İ., Bedir Z., Kuyrukluyildiz U., Onk D., Karabakan G., Binici O., et al.,"LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERDE ULTRASON EŞLİĞİNDE SUBKOSTAL TRANSVERSUS ABDOMİNİS PLANE VE PARAVERTEBRAL BLOĞUN PEROPERATİF ANESTEZİ TÜKETİMİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", 14. ULUSAL REJYONEL ANESTEZİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015, ss.1-1
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi