Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI, 1996-2002
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI, 1988-1990
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, , 1983-1987
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "NABUMETON İÇEREN TABLETLERDE YENİ MİKTAR TAYİNİ YÖNTEMLERİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI", GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, "ALFA-[(2-BENZİMİDAZOLİL)TİYO]ASETOFENON VE TİYAZOLO[3,2-a]BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ,YAPILARININ AYDINLATILMASI VE ANTİHELMİNTİK ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI Haziran, 1990.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi