Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Doktor Yasemin ÇİFTÇİ; 1986 Tokat doğumludur. Üniversite de dahil ilk, orta ve lise öğrenimini Tokat’ta tamamlamıştır. 2008 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Çiftçi; 2011 yılında “KOBİ’lerde Aranan Emek Talebinin Niteliği; Tokat İli Örneği” adlı çalışması ile aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda,  Profesör Doktor Erol ÖZVAR danışmanlığında   “ İstanbul Şer’iyye Sicilleri Işığında 1500 – 1700 Yılları Arasında İstanbul’da Gayrimenkul Piyasası” başlığıyla hazırlamış olduğu doktora teziyle doktor unvanını almıştır. Orta düzeyde Osmanlıca ve ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı kongre ve sempozyumlara katılmakta; projeler düzenlemektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve aynı zamanda İktisat Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi ve İktisada Giriş derslerini yürütmektedir.
Biography (EN) :Doctor Yasemin ÇİFTÇİ was born in Tokat in 1986. He completed his primary, secondary and high school education in Tokat including university education. Çiftçi, who graduated from Tokat Gaziosmanpaşa University, department of Economics in 2008, completed her master's degree in 2011 with the thesis entitled “The Quality of Demand Searched: Sample of Tokat City” at the same university. She got doctor title with her ph.d thesis entitled “Real Estate Market in İstanbul in context with İstanbul Court Registers between 1500 and 1700” under the supervision of Professor Doctor Erol ÖZVAR in Marmara University at department of  Economic History. She is middle at Ottoman Turkish and good at English. She attends in national and international congresses and symposiums; runs several projects. She is still working as  Assistant Professor at in Binali Yıldırım University and teaching Economic History, History of Economic Thought and Introduction to Economics lessons at the same time.
KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi