Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :MÜZİK EĞİTİMİ, PİYANO EĞİTİMİ, KOMPOZİSYON
Research Areas:MUSIC EDUCATION, PIANO EDUCATION, COMPOSITION
TEMEL ESERLER
Çiftci E., Özelma Y., "PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.42-55, 2017
Özelma Y., Çiftci E., "Farklı Öğrenenler ve Müzikoterapi Bağlamında Piyano Eğitiminin İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinde Genel Yetenek Düzeyine Etkisi", VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, ,
Özelma Y., Çiftci E., "Korrepetisyon Sanatına Genel Bakış", İnönü Üni. Sanat ve Tasarım Dergisi, 2016
Özelma Y., "Erzincan Yöresine Ait Olan Türkü Ezgilerinin Çok Seslendirilmesine Yönelik Örnek Bir Uygulama", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ,
Özelma Y., "EĞİTİM MÜZİĞİ ÇOK SESLENDİRME YAKLAŞIMLARI VE YAKLAŞIMLARIN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ KAPSAMINDA KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMALAR", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, pp.43-58, 2014
Özelma Y, "ALNİLAM", Oda Müziği, Özgün Eser, Mayıs-2017.

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi