Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi / Mali Hukuk, , 22.12.2019 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Bölgesel Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, , 27.11.2019 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 01.01.2018 - 15.10.2018
Akademik Kurul Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 29.07.2016 - 10.06.2018
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /İktisat Bölümü, İktisat Bölümü, 29.07.2016 - 10.06.2018
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 01.09.2014 - 29.07.2016
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 01.09.2013 - 10.06.2014
Akademik Kurul Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 01.09.2013 - 10.06.2014
VERDİĞİ DERSLER
Maliye Politikası, Lisans, 2017-2018
Vergi Hukuku, Lisans, 2017-2018
Vergi Hukuku, Lisans, 2017-2018
Maliye Politikası, Lisans, 2016-2017
Vergi Denetimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Vergi Hukuku, Lisans, 2016-2017
Türk Vergi Sistemi, Lisans, 2015-2016
Türk Vergi Sistemi , Yüksek Lisans, 2015-2016
Kamu Maliyesi, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Özsöz, "Para Politikalarının Reel Ekonomiye Aktarımı Çerçevesinde Parasal Aktarım Mekanizmalarının İncelenmesi ve Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Çalışma", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, E.Polat, "Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları ve Şeker Fabrikalarında Özelleştirmenin İstihdam ve Üretim Üzerine Etkileri", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, N.Arici, "Vergi İdaresi Vergiye Dayalı Elektronik Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum Üzerinde Etkisinin İncelenmesi: Erzurum İli Örneği", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, F.Akin, "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2011 ve 2013 Yılı Kobi Mali Destek Programlarının Etki Değerlendirilmesi ", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, Z.Mazlum, "Türk Vergi Sistemi İle Avrupa Birliği Vergi Sisteminin Karşılaştırılması", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, S.Çetin, "Türkiye’de Vergi Gelirleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme Analizi ", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, E.Kahraman, "Yerel Yönetim Harcamalarında Etkinlik Ve Verimlilik: Erzincan İli Örneği ", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, Y.Kalkan, "“Vergi Uyuşmazlıkların Çözümünde İstinaf Mahkemelerinin Rolü ve Önemi”", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi